Arvo-osakkeet

Kaivosyhtiö Afarak heikossa hapessa – tulos sukeltaa ja kassa hupenee

Afarakin toiminnan jatkuvuus on uhattuna. Aiempien ongelmien lisäksi yhtiötä rasittaa nyt myös koronakriisi.

Kaivosyhtiön tilinpäätös viime vuodelta on synkkää luettavaa.

Liikevaihto laski viime vuoden heinä-joulukuun aikana lähes 43 prosenttia edellisvuodesta 24 miljoonaan euroon alhaisemmista myyntimääristä ja alhaisemmista hinnoista johtuen. Jalostettujen Erikoismetalliseosmateriaalien myynti laski yli 44 prosenttia.

Yhtiö on erikoistunut kaivos- ja mineraalien jalostamiseen. Mineraaliliiketoiminnot sijaitsevat Maltalla, Turkissa, Etelä-Afrikassa ja Saksassa. Afarak Group on noteerattu Nasdaq OMX Helsingissä ja Lontoon pörssissä vuodesta 2010 alkaen.

Louhitut tonnit laskivat 50,5 prosenttia väliaikaisten keskeytysten vuoksi Etelä-Afrikan kaivosten kaivostoiminnassa.

Jatkuvien toimintojen kauden tulos oli 13,3 miljoonaa euroa tappiollinen, kun se vuosi sitten oli tappiolla 9,6 miljoonaa euroa.

”Vuoden 2020 toisen vuosipuoliskon aikana kromiteollisuuden liiketoimintaolosuhteet pysyivät heikkona. Kiinaa lukuun ottamatta pandemialla on ollut tiukka ote kaikkiin talouksiin, mikä piti ruostumattoman teräksen markkinan hyvin vaimeana”, toteaa Afarakin toimitusjohtaja Guy Konsbruck.

Heikko markkinatilanne riesana

Matalahiilisen ferrokromin hinnat pysyivät paineen alla ja yhtiön pyrkimykset tuotannon mukauttamiseen kysynnän mukaan johtivat heikompaan kiinteiden kustannusten jakoon ja lopulta korkeampaan tuotantokustannukseen, toimitusjohtaja kertoo. Tästä johtuen Erikoismetalliseos-segmentin liiketoiminta oli lievästi tappiollista.

Afarak oli toimitusjohtajan mukaan pakotettu vähentämään Etelä-Afrikan kromimalmin tuotantoaan merkittävästi koronatilanteen ja heikon markkinatilanteen vuoksi.

Yhtiön ongelmat eivät johdu pelkästään koronasta. Liikevaihto on laskenut vuodesta 2018 lähtien ja käyttökate on ollut negatiivinen yhtäjaksoisesti vuoden 2018 jälkimmäiseltä vuosineljännekseltä lähtien.

Vuoden 2019 marraskuussa Konsbruck kertoi, että kaikki eteläafrikkalaiset ja muut ferrokromintuottajat ovat tällä hetkellä huomattavan paineen alla liikatarjonnan vuoksi.

Merkittävät koronapandemiasta johtuneet sulkutoimenpiteet ovat aikaansaaneet monien teollisuusalojen alasajon pitkäksi aikaa, mikä on Afarakin mukaan johtanut isoon vahinkoon globaalissa taloudessa.

Yleinen tilanne on yhtiön mukaan vaikuttanut sen suoriutumiseen ja myös pitänyt kannattavuuden ja kassavirran kireänä. Se on jälleen johtamassa haasteisiin toiminnan jatkuvuuden suhteen.

Kassa hupenee ja toiminnan jatkuvuus on uhattuna

Vaikeuksien seurauksena kaivosyhtiön käteisvarat ovat huvenneet vuoden 2019 lopun 5,4 miljoonasta eurosta 1,1 miljoonaan euroon vuoden 2020 lopussa.

Afarak on uudelleenjärjestelemässä lyhytaikaista kaupallista lainaa pitkäaikaiseksi järjestelyksi. Se tavoittelee myös aktiivisesti uusia rahoitusmahdollisuuksia divestointien kautta. Vaikka johto on luottavainen velkojen uudelleenjärjestelyyn ja uusiin rahoitusmahdollisuuksiin, ei ole kuitenkaan varmuutta, että yhtiö onnistuu näissä asioissa.

Rahoitusratkaisujen epäonnistuminen aiheuttaa merkittävän epävarmuuden yhtiön toiminnan jatkuvuudelle, yhtiö myöntää.

Afarakilla on ollut muitakin vaikeuksia.

Tämän vuoden tammikuussa Helsingin hallinto-oikeus päätti langettaa Afarakille 1,45 miljoonan euron seuraamusmaksun sisäpiiritiedon julkistamiseen ja sisäpiiriluettelon pitämiseen liittyvistä laiminlyönneistä. Yhtiö on jättänyt valituslupahakemuksen ja valituksen korkeimmalle hallinto-oikeudelle Helsingin hallinto-oikeuden päätöksestä.

Seuraamusmaksun määräsi alun perin Finanssivalvonta, jonka mukaan Afarak jätti kertomatta valmisteilla olevasta ostotarjouksesta joulukuussa 2017.

Yhtiö näkee kuitenkin pienen valonpilkahduksen: Vuoden 2021 kaksi ensimmäistä kuukautta osoittivat jo parempaa kysyntää ja parempia hintoja matalahiiliselle Ferrokromille.

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Ylös