Sijoitusideat

Nämä ovat pienyhtiögurun osakepoimintavinkit

Pienyhtiöissä on paljon tulevia markkina-arvon kymmenkertaistajia.

Pienyhtiöt ovat yksityissijoittajalle iso mahdollisuus tuoton suhteen, sillä moniin niistä ei instituutiot sijoita rajoitusten vuoksi. Instituutiot välttelevät erityisesti mikroyrityksiä, joiden osuus on peräti 48 prosenttia kaikista amerikkalaisista listatuista yhtiöistä. Siispä kilpailu on niissä pienempää sijoitusanalyysin ja hinnanmuodostuksen osalta.

Pienyhtiöiden osakepoiminnassa on monia eri strategioita lyhyen aikavälin osakekurssispekuloinnista pitkän aikavälin fundamenttisijoittamiseen.

Käsitellään seuraavassa pienyhtiöguru Ian Casselin sijoitusstrategiaa. Cassel on pienyhtiöistä kirjoittavan MicroCapClub.com-foorumin perustaja sekä niihin erikoistuneen Intelligent Fanatics Capital Managementin osakas ja toimitusjohtaja.

Cassel yhdistää sijoitusstrategiassaan Top-Down- ja Bottom-Up -analyysin

Top-Downilla tarkoitetaan yleisesti, että sijoittaja arvioi ensin makrotalouden tilanteen  ja sen perusteella houkuttelevimmat sektorit ja toimialat. Lopuksi sijoittaja kenties poimii valitun toimialan sisältä näkemykseensä sopivimmat yhtiöt.

Bottom-Up-analyysissa ei keskitytä makrotalouteen, vaan itse yhtiöihin ja poimitaan yhtiöanalyysin perusteella houkuttelevimmat helmet salkkuun.

Cassel on kasvusijoittaja, jonka Top-Down-analyysi perustuu ”myötätuulessa” olevien kohteiden löytämiseen. Hänen tavoitteensa on löytää toimialoja, teknologioita tai maantieteellisiä alueita, joiden kehitystä on vaikea pysäyttää. Tällä hetkellä sellainen on todennäköisesti esimerkiksi uusiutuvaan energiaan liittyvä teknologia.

Casselin bottom-up-analyysi perustuu niukkuudelle. Se tarkoittaa, että esimerkiksi yhtiön tuotteiden tai palvelun kysyntä ylittää tarjonnan. Hän ei halua yrittää hyötyä kuplista, vaan paremminkin keskittyä liiketoiminnan laadun analysointiin kysynnän ja tarjonnan perusteella. Tavoitteena on löytää erottuvia liiketoimintoja, joiden tarjonta pysyy maltillisena.

Casselilla on erikseen myös neljä eri kriteeriä uuden sijoituksen suhteen. Ensimmäinen on, että yhtiö onnistuu kasvattamaan liiketoimintaa myös taantuman aikana. Yhtiön tase on riittävän vahva, että se kestää heikomman ajan, mutta mahdollistaa yksittäiset rohkeammat ratkaisut. Cassel arvostaa, että yhtiön johto ja organisaatio on yhdistelmä tietynlaista fanaattisuutta ja älykkyyttä. Lisäksi osakkeen arvostustason tulisi mahdollistaa markkina-arvon kaksinkertaistuminen kolmessa vuodessa.

Edellä mainitut kriteerit keskittyvät yhtiön laatuun ja selviytymiseen, mutta toisaalta mahdollistavat merkittävän nousuvaran.

Cassel fanittaa kolmen vuoden sijoitushorisonttia

Casselin valitsemien sijoituskohteiden horisontti ja tavoitteet ovat kolmelle vuodelle. Hän ei oman näkemyksensä mukaan osaa ennustaa yhtiön lyhyen aikavälin kurssikehitystä. Cassel kuitenkin seuraa sijoituskohteita kvartaaleittain ja arvioi niitä suhteessa kolmen vuoden tavoitteeseen.

Sijoitushorisontti on harkittu valinta. Cassel perustelee sitä esimerkiksi yhtiön johdon tavalla kommunikoida.

Jos yhtiön johdolta kysyy lyhyen aikavälin esimerkiksi seuraavan vuoden liiketoiminnan kehityksestä, vastaukseksi saa virallisen ohjeistuksen. Seuraavan kolmen vuoden tavoitteita kysyttäessä vastaus ei ole ohjeistus, vaan yhtiön strategia. Strategiasta yhtiön johto on halukkaampi keskustelemaan.

Casselin näkemys on, että pidempään aikaväliin keskittyminen helpottaa suurten voittajien löytämistä. Moni sijoittaja katsoo liikaa vain seuraavaa vuosineljännestä. Lyhyellä aikavälillä voi tapahtua jotain yllättävää, jolla ei ole kuitenkaan suurta vaikutusta yhtiön pitkän aikavälin kehitykseen. Sijoittajien tulisi antaa anteeksi pieniä pettymyksiä. Tulevien voittajien matka on mutkainen ja eniten opitaan virheistä.

Cassel arvioi, että tulevat voittajat ylittävät odotukset 80 prosenttia ajasta. Sen vuoksi osakkeen arvostustason suhteen ei kannata olla liian tiukka. Kallis arvostus on paremminkin seuraus, koska yhtiöllä on erottuva liiketoiminta, hiottu strategia ja osaava johto. Siispä tavoitteena on löytää aliarvostettuja helmiä, joista tulee myöhemmin kalliisti arvostettuja.

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Ylös