Yrittäjyys

25 000 yritystä uhkaa alasajo – syynä pula jatkajista

Suomessa on pian paljon yritystoiminnastaan luopuvia yrittäjiä, joiden työlle ei löydy jatkajaa.

Kansantalouden kannalta olisi edullista, että toimiville yrityksille löytyisi jatkaja – joko ulkopuolinen uusi yrittäjä, perheenjäsen sukupolvenvaihdoksen kautta tai joku yhtiön omistajista.

Suomessa on tällä hetkellä noin 74 000 yrittäjää, jotka ovat täyttäneet 55 vuotta. Se kielii siitä, että lähivuosina tuhannet yritykset tarvitsisivat jatkajan.  

Seinäjoen ammattikorkeakoulun toteuttamasta Omistajanvaihdosbarometristä selviää, että 44 prosenttia yrittäjistä arvioi myyvänsä yrityksen ulkopuoliselle, kun vuonna 2018 lukema oli 46 prosenttia. Myyntiin olisi tulossa peräti 32 000 yritystä.

Peräti 25 prosenttia yrittäjistä uskoo yritystoiminnan päättyvän kokonaan, kun vuonna 2018 lukema oli 22 prosenttia.

Liiketoiminnan lopettamisuhan alla on siten peräti 25 000 yritystä. Noin 55 prosenttia yli 55-vuotiaista yrittäjistä aikoo luopua yritystoiminnastaan nopealla aikataululla – viimeistään vuonna 2024.

Omistajanvaihdosnäkymiin vaikuttaa yrityksen koko. Mitä suurempi yritys, sitä todennäköisemmin yrityksessä suunnitellaan sukupolvenvaihdosta ja sitä pienemmällä todennäköisyydellä yrityksen toimintaa ollaan lopettamassa.

Barometrin mukaan entistä pienempi osa yrittäjistä haluaa lastensa jatkavan yritystä.

Syitä tähän lisääntyvään pyrkimykseen ”vieroittaa” lapset yritystoiminnasta on todennäköisesti useita, barometrissa todetaan. Väestön koulutustason noustessa myös entistä useampi perheyrityksen lapsi on korkeasti koulutettu, jolloin vaihtoehtoiset urapolut voivat myös vanhemman silmin vaikuttaa turvallisemmilta. Tosin perheyrityksissä ja sukupolvenvaihdoksen jo läpikäyneissä yrityksissä lasten jatkamista toivotaan useammin kuin muissa yrityksissä.

Omistajanvaihdosfoorumin projektipäällikkö Mika Haavisto Suomen Yrittäjistä arvioi, että koronakriisi selittää osaltaan heikentyneitä omistajanvaihdosnäkymiä:

”Monet mikroyritykset ovat olleet jo melko pitkään syvällä koronakurimuksessa, eikä kehittämistoimille ole jäänyt riittävästi aikaa. Tämän vuoksi myös yrityksen lopettaminen nähdään yhä useammin todennäköisimpänä vaihtoehtona oman yrittäjäuran päättyessä”, Haavisto arvioi.

Omistajanvaihdosfoorumin puheenjohtaja Jari Huovinen Elinkeinoelämän keskusliitosta on sitä mieltä, että mielestä tilanne on akuutimpi kuin milloinkaan aiemmin.

”Yritysten toimintaedellytykset on nostettava uudelle tasolle. Tärkeää on myös kirittää yritysten kasvua, koska se parantaa tyypillisesti jatkuvuusnäkymiä”, Huovinen toteaa.

Omistajanvaihdosbarometrin tuottaa alan keskeisistä toimijoista koostuva Omistajanvaihdosfoorumi joka kolmas vuosi.

Omistajanvaihdosfoorumia hallinnoi Suomen Yrittäjät ja sen ohjausryhmää puheenjohtajaa Elinkeinoelämän keskusliitto. Sen jäseniä ovat työ- ja elinkeinoministeriö, Elinkeinoelämän keskusliitto EK, Suomen Yrittäjät, Perheyritysten liitto, Finnvera, Business Finland, Finnvera, Nordea, Suomen Yrityskaupat, Suomen Yritysvälittäjäin ja omistajanvaihdosasiantuntijain liitto, Suomen Uusyrityskeskukset, Suomen Elinkeino- ja Kehitysyhtiöt, Suomen Yrityskummit, Seinäjoen Ammattikorkeakoulu, Lappeenrannan-Lahden Teknillinen Yliopisto ja Oulun Yliopisto. Omistajanvaihdosfoorumi on avoinna myös muille asian edistämisestä kiinnostuneille tahoille.

Lue myös tämä: Yrittäjäksi testatulla liikeidealla – näin yrityskauppa onnistuu

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Ylös