Yritysuutiset

Fortum selvittää uuden ydinvoiman mahdollisuuksia Ruotsissa

Fortum tutkii sekä pienvoimaloiden että suurten reaktoreiden rakentamisen edellytyksiä.

Fortum ja ruotsalainen ydinteknologiayhtiö Studsvik ovat allekirjoittaneet aiesopimuksen, jonka puitteissa yhtiöt selvittävät uuden ydinvoiman rakentamisen edellytyksiä Ruotsissa. Yhteistyö on osa Fortumin kaksivuotista selvitystä koskien uuden ydinvoiman edellytyksiä Ruotsin lisäksi myös Suomessa. 

Studsvik tarjoaa teknisiä palveluja globaalille ydinvoimateollisuudelle. Yhtiö on toiminnassaan keskittynyt polttoaine- ja materiaalitekniikkaan, reaktorianalyysiohjelmistoihin ja polttoaineen optimointiin, käytöstäpoisto- ja säteilysuojelupalveluihin sekä teknisiin ratkaisuihin radioaktiivisten jätteiden käsittelyssä.

Tukholman pörssiin listattu Studsvik on toiminut yli 75 vuotta ydinteknologian ja säteilyteknisten palveluiden alalla. Yhtiöllä on 520 työntekijää seitsemässä maassa.

Aiesopimus tukee Fortumin strategiaa, jonka tavoitteena on toimittaa luotettavaa ja puhdasta energiaa sekä edistää teollisuuden hiilestä irtautumista tarjoamalla puhdasta energiaa ja hiilidioksidipäästöttömiä ratkaisuja asiakkaille. 

”Pohjoismaissa tarvitaan paljon uutta sähköntuotantoa, jotta voimme vastata yhteiskunnan ja teollisuuden sähköistymisen vaatimuksiin. Olen erittäin tyytyväinen tähän sopimukseen, joka osoittaa vahvan tahtomme tukea Ruotsin vihreää siirtymää pitkällä aikavälillä”, sanoo Fortumin uudesta ydinvoimasta vastaavan yksikön johtaja Laurent Leveugle

Studsvikin ja Fortumin yhteistyön tavoitteena on arvioida mahdollisuuksia rakentaa pieniä modulaarisia reaktoreita (SMR) tai suurempia reaktoreita Studsvikin entiselle ydinvoimatoimintojen alueelle Nyköpingin lähistöllä. Yhteistyön ensimmäisessä vaiheessa tavoitteena on tunnistaa mahdollisia liiketoimintamalleja ja teknisiä ratkaisuja jatkokehitystä varten. Mahdolliset investointipäätökset tehdään myöhemmin. 

”Suhtaudumme Studsvikissa myönteisesti uuteen ydinvoimaan osana vihreää siirtymää, sillä se on fossiilivapaata, tehokasta ja vakaata sähköntuotantoa. Toivotamme Fortumin tervetulleeksi kumppaniksemme tutkimaan mahdollisuutta rakentaa uutta ydinvoimaa Studsvikin alueella, jossa ydinvoimatoiminnalla on pitkät perinteet ja infrastruktuuri on jo mukautettu sitä varten”, sanoo Studsvikin toimitusjohtaja Camilla Hoflund

Fortum aloitti selvityksen uuden ydinvoiman tulevaisuuden edellytyksistä lokakuussa 2022. Kaksivuotisen ohjelman aikana Fortum tutkii laaja-alaisesti kaupallisia, teknologisia, yhteiskunnallisia, poliittisia ja lainsäädännöllisiä edellytyksiä sekä pienydinvoimalle että suurille reaktoreille Suomessa ja Ruotsissa.

Mahdolliset uudet ydinlaitokset voisivat olla toiminnassa 2030-luvulla tai sen jälkeen.

Pienreak­torit ovat esimerkki alan viimei­sim­mistä innovaa­tioista. Fortumin mukaan pitkällä aikaväillä pienreak­torit voivat olla tehokas työkalu ilmas­ton­muu­toksen torjuntaan ja tuoda kaivattua jousta­vuutta sähköis­tyvän yhteis­kunnan energian­tuo­tantoon.

Pienreaktoreiksi kutsutaan sähköteholtaan alle 300 megawatin ydinvoimalaitoksia. Matalamman sähkötehon lisäksi ne erottuvat suurista laitoksista myös sarjavalmisteisuuden ansiosta

Tutkimuksessa tarkastellaan myös uusia kumppanuuksia ja liiketoimintamalleja. Osana tätä selvitystä Studvikin kanssa solmitun aiesopimuksen lisäksi Fortum on tehnyt yhteistyösopimuksia yhdysvaltalaisen Westinghouse Electric Companyn, korealaisen KHNP:n, brittiläisen Rolls-Royce SMR:n, ranskalaisen EDF:n, ruotsalaisen Kärnfull Nextin sekä suomalaisten Outokummun ja Helenin kanssa. 

Suomessa Fortum omistaa Loviisan ydinvoi­ma­lai­toksen ja yhtiöllä on lisäksi osakkuus­lai­toksia Suomessa ja Ruotsissa.

Ydinvoima on luotettava tuotantomuoto, jolla sähköä pystytään tuottamaan jatkuvasti sääoloista riippumatta.Se lisää paitsi sähkön omavaraisuutta ja toimitusvarmuutta, mutta mahdollistaa myös uusiutuvan tuotannon lisäämistä.

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Ylös