Toimituksen valinta

Oman pääoman tuotto on sijoittajan perustunnusluku

Osakeanalyysiä ei sovi jättää vain arvostusmittareiden varaan. Siksi oman pääoman tuotto on yksi sijoittajan tärkeimmistä tunnusluvuista.

Ensimmäinen asia, johon sijoittaja tutustuu tutkiessaan potentiaalista osto-osaketta ovat arvostusmittarit; P/E, P/Ebit, P/B ja P/kassavirta ovat niitä perustunnuslukuja, joilla sijoittaja hahmottaa alustavasti osakkeen arvostustason.

Kokenut sijoittaja tietää kuitenkin, ettei analyysia sovi jättää vain arvostusmittareiden varaan.

Lisäksi tarvitaan myös muita, erityisesti standardeja yrityksen tilinpäätöstunnuslukuja.

Yksi tärkeimmistä tilinpäätösluvuista sijoittajalle on oman pääoman tuottoprosentti eli lyhenteenä ROE (return on equity). Se on mittari, jokaa kuvaa juuri sitä suhteellista tuottoa, johon sijoittaja on rahansa osakkeessa laittanut, eli sijoitetun oman pääoman tuottoa.

Oman pääoman tuotto kertoo yrityksen kyvystä huolehtia omistajien yritykseen sijoittamista pääomista, eli se osoittaa, kuinka paljon omalle pääomalle on kertynyt tuottoa vuoden aikana.

Oman pääoman tuottoa on tärkeää verrata erityisesti hinnan ja tasesubstanssin väliseen suhteeseen, eli P/B-lukuun. Yhtiö saattaa vaikuttaa edullisesti hinnoitellulta P/B-luvun perusteella, mutta houkutteleva arvostus saattaakin selittyä olemattomalla tai negatiivisella oman pääoman tuotolla.

Yksi suosittu fundamenttisijoittajan sijoitusstrategia perustuukin juuri oman pääoman tuoton ja P/B-arvostuskertoimen hyödyntämiseen. Tällöin sijoittaja etsii yhtiöitä. joiden arvostustaso P/B-luvulla mitattuna on alhainen verrattuna oman pääoman tuottoon. Sijoittaja siis etsii osakkeita, joiden oman pääoman tuotto on mahdollisimman korkea suhteessa P/B-lukuun verrattuna.

Yksinomaan oman pääoman tuotoon nojaaminen osakeanalyyseissa on tietenkin vaarallista – kuten kaikkien mittareiden käyttö yksistään. On tärkeää ymmärtää mistä oman pääoman tuotto muodostuu. Oman pääoman tuoton jakaminen osakomponentteihin kertoo riskin joka ko. mittariin liittyy. Oman pääoman tuoton määritelmä kaavana on siis seuraava:

Oman pääoman tuotto = nettotulos / oma pääoma (keskim.)

Lisätään yhtälöön myynti-muuttuja sekä taseen kokonaisvarat jolloin saadaan

Oman pääoman tuotto = (nettotulos / myynti) * (myynti/varat) * (varat / oma pääoma)

Eli oma pääoma on näin jaettu kolmeen osakomponenttiin

Oman pääoman tuotto = tulosmarginaali * pääoman kiertonopeus * taseen pääomarakenteen vipukerroin (=leverage)

Nyt kaavasta nähdään miten oman pääoman tuottoa on mahdollista kasvattaa. Yhtiö voi kasvattaa oman pääoman tuottoa

  • nostamalla perusliiketoiminnan kannattavuutta (tulosmarginaali)
  • tehostamalla taseen hallintaa eli nopeuttamalla pääoman kiertoa
  • kasvattamalla vieraan pääoman osuutta taseen rahoituksesta (edellyttäen että toiminta on kannattavaa)

Eli yhtiö voi siis kasvattaa oman pääoman tuottoa velkavivulla, lisäämällä velan suhteellista osuutta taseen vastattavissa. Tässä siis piilee sijoittajan kannalta riski. Jos yhtiö vivuttaa velalla oman pääoman tuottoa ylös, altistaa se myös itsensä suuremmalle konkurssiriskille. Myös yhtiön taloudellinen liikkumavara investoinneissa, tuotekehityksessä, markkinoinnissa ja yrityskaupoissa kapenee. Sijoittajan on siis syytä seurata myös tunnuslukuja jotka kertovat yhtiön velan suhteellisen osuuden. Tällainen mittari on esimerkiksi yhtiön omavaraisuusaste. Erityisesti kiinteistösijoitusyhtiöt ovat tyypillisesti innokkaita hyödyntämään velkavipua liiketoiminnassaan (kiinteistöillä on hyvä vakuusarvo).

2 kommenttia
Avatar
Jimi 30.8.2012
| |
Opan pääoman tuotto on tosiaan siinä mielessä vaarallinen mittari että siinä on tuo velkavipuelementti. Itse seuraan sijoitetun pääoman tuottoa, siinä velkavipu on tavallaan eliminoitu.
Avatar
Tapio Haavisto 26.2.2015
| |
Oman pääoman tuotto Oman pääoman tuotto on tietysti erittäin hyvä yritysten väliseen vertailuun sopiva mittari. Luonteeltaan se on kuitenkin osa yrityksen historiallista kehitystä ja on tavallaan yksittäinen mittari. Kiinnostavampaa kuin yksittäiset luvut ovat niiden muutokset esimerkiksi vuosineljänneksittäin tai tavanomainen vertailu vuotta aiempaan. Olennaista onkin muutos ja sen suunta sekä vauhti, ei niinkään pelkkä taso sinänsä. Vastaavasti yrityksen operatiivista toimintaa mittaavat parhaiten liikevaihto ja – voitto sekä niiden muutokset vuosineljänneksittäin tai edellisen vertailukauden arvoista. Tunnettua on se, että yritysten on helpompi parantaa tulostaan kuin lisätä liikevaihtoaan, jolloin liikevaihdon muutokset ovat todella kiinnostavia. Pitemmällä tähtäimellä sijoittajia siis kiinnostavat liikevaihtoaan lisäävät yritykset enemmän kuin pelkästään saneerauksilla tulostaan kohentavat yritykset. Yhteenvetona voi todeta, että oikeat laatuyhtiöt kykenevät lisäämään liikevaihtoaan ja samalla pitävät kiinni kannattavuudestaan, eli oman pääoman tuottokin pitäisi vielä pystyä pitämään nousussa? Eri asia on se, mistä’ ihmeestä tallaisia helmiä sitten löytääkään? Ne ovat todella harvassa? Täytyy siis etsiä sellaisia yrityksiä, joilla on hyviä liikeideoita. Pitää varautua tällaisen kasvuyrityksen löytäessään, ettei se kuitenkin ole raskaasti jo ylihinnoiteltu markkinoilla. tapio.haavisto@siop.fi

SalkunRakentaja on vaurauden rakentajan suosittu verkkolehti. Sivusto sisältää sijoittamiseen, yrittäjyyteen ja arjen raha-asioihin liittyviä artikkeleita, uutisia ja analyysejä.

SalkunRakentaja-sivusto sisältää myös kumppaneidensa tuottamaa sisältöä, josta sivusto voi saada julkaisupalkkioita.

Tutustu sisältömarkinoinnin ja sisällöntuotannon ratkaisuihimme Salkkumedia Oy:n kotisivuilta.

   

Yhteystiedot

Julkaisija Salkkumedia Oy
Y-tunnus 2793119-8
Puhelin 040 0132119
Sähköposti info(at)salkunrakentaja.fi
Päätoimittaja Jorma Erkkilä
 
Webhotelli: Hostingpalvelu.fi
Anna palautetta
Sisällöntuottajaksi
 

Lisätietoja

Henkilöstö
Mediakortti
Yhteistyökumppanit
Digipaketti
Palvelut lukijoille
Tilaa uutiskirje

 

Tilaa maksuton uutiskirje sähköpostiisi:

Outbound linkkien seuranta

Akateemiset

Akateemiset2

Copyright © 2021 Salkkumedia Oy

Ylös