Toimituksen valinta

Oman pääoman tuotto on sijoittajan perustunnusluku

Osakeanalyysiä ei sovi jättää vain arvostusmittareiden varaan. Siksi oman pääoman tuotto on yksi sijoittajan tärkeimmistä tunnusluvuista.

Ensimmäinen asia, johon sijoittaja tutustuu tutkiessaan potentiaalista osto-osaketta ovat arvostusmittarit; P/E, P/Ebit, P/B ja P/kassavirta ovat niitä perustunnuslukuja, joilla sijoittaja hahmottaa alustavasti osakkeen arvostustason.

Kokenut sijoittaja tietää kuitenkin, ettei analyysia sovi jättää vain arvostusmittareiden varaan.

Lisäksi tarvitaan myös muita, erityisesti standardeja yrityksen tilinpäätöstunnuslukuja.

Yksi tärkeimmistä tilinpäätösluvuista sijoittajalle on oman pääoman tuottoprosentti eli lyhenteenä ROE (return on equity). Se on mittari, jokaa kuvaa juuri sitä suhteellista tuottoa, johon sijoittaja on rahansa osakkeessa laittanut, eli sijoitetun oman pääoman tuottoa.

Oman pääoman tuotto kertoo yrityksen kyvystä huolehtia omistajien yritykseen sijoittamista pääomista, eli se osoittaa, kuinka paljon omalle pääomalle on kertynyt tuottoa vuoden aikana.

Oman pääoman tuottoa on tärkeää verrata erityisesti hinnan ja tasesubstanssin väliseen suhteeseen, eli P/B-lukuun. Yhtiö saattaa vaikuttaa edullisesti hinnoitellulta P/B-luvun perusteella, mutta houkutteleva arvostus saattaakin selittyä olemattomalla tai negatiivisella oman pääoman tuotolla.

Yksi suosittu fundamenttisijoittajan sijoitusstrategia perustuukin juuri oman pääoman tuoton ja P/B-arvostuskertoimen hyödyntämiseen. Tällöin sijoittaja etsii yhtiöitä. joiden arvostustaso P/B-luvulla mitattuna on alhainen verrattuna oman pääoman tuottoon. Sijoittaja siis etsii osakkeita, joiden oman pääoman tuotto on mahdollisimman korkea suhteessa P/B-lukuun verrattuna.

Yksinomaan oman pääoman tuotoon nojaaminen osakeanalyyseissa on tietenkin vaarallista – kuten kaikkien mittareiden käyttö yksistään. On tärkeää ymmärtää mistä oman pääoman tuotto muodostuu. Oman pääoman tuoton jakaminen osakomponentteihin kertoo riskin joka ko. mittariin liittyy. Oman pääoman tuoton määritelmä kaavana on siis seuraava:

Oman pääoman tuotto = nettotulos / oma pääoma (keskim.)

Lisätään yhtälöön myynti-muuttuja sekä taseen kokonaisvarat jolloin saadaan

Oman pääoman tuotto = (nettotulos / myynti) * (myynti/varat) * (varat / oma pääoma)

Eli oma pääoma on näin jaettu kolmeen osakomponenttiin

Oman pääoman tuotto = tulosmarginaali * pääoman kiertonopeus * taseen pääomarakenteen vipukerroin (=leverage)

Nyt kaavasta nähdään miten oman pääoman tuottoa on mahdollista kasvattaa. Yhtiö voi kasvattaa oman pääoman tuottoa

 • nostamalla perusliiketoiminnan kannattavuutta (tulosmarginaali)
 • tehostamalla taseen hallintaa eli nopeuttamalla pääoman kiertoa
 • kasvattamalla vieraan pääoman osuutta taseen rahoituksesta (edellyttäen että toiminta on kannattavaa)

Eli yhtiö voi siis kasvattaa oman pääoman tuottoa velkavivulla, lisäämällä velan suhteellista osuutta taseen vastattavissa. Tässä siis piilee sijoittajan kannalta riski. Jos yhtiö vivuttaa velalla oman pääoman tuottoa ylös, altistaa se myös itsensä suuremmalle konkurssiriskille. Myös yhtiön taloudellinen liikkumavara investoinneissa, tuotekehityksessä, markkinoinnissa ja yrityskaupoissa kapenee. Sijoittajan on siis syytä seurata myös tunnuslukuja jotka kertovat yhtiön velan suhteellisen osuuden. Tällainen mittari on esimerkiksi yhtiön omavaraisuusaste. Erityisesti kiinteistösijoitusyhtiöt ovat tyypillisesti innokkaita hyödyntämään velkavipua liiketoiminnassaan (kiinteistöillä on hyvä vakuusarvo).

2 kommenttia

2 kommenttia

 1. Jimi

  30.8.2012 at 19:28

  Opan pääoman tuotto on tosiaan siinä mielessä vaarallinen mittari että siinä on tuo velkavipuelementti. Itse seuraan sijoitetun pääoman tuottoa, siinä velkavipu on tavallaan eliminoitu.

 2. Tapio Haavisto

  26.2.2015 at 14:48

  Oman pääoman
  tuotto

  Oman pääoman
  tuotto on tietysti erittäin hyvä yritysten
  väliseen vertailuun sopiva mittari. Luonteeltaan se on kuitenkin osa yrityksen
  historiallista kehitystä ja on tavallaan yksittäinen mittari. Kiinnostavampaa kuin yksittäiset luvut ovat
  niiden muutokset esimerkiksi
  vuosineljänneksittäin tai tavanomainen vertailu vuotta aiempaan. Olennaista onkin muutos ja sen suunta sekä
  vauhti, ei niinkään pelkkä taso sinänsä.

  Vastaavasti yrityksen operatiivista toimintaa
  mittaavat parhaiten liikevaihto ja –
  voitto sekä niiden muutokset vuosineljänneksittäin tai edellisen
  vertailukauden arvoista. Tunnettua on
  se, että yritysten on helpompi parantaa tulostaan kuin lisätä liikevaihtoaan,
  jolloin liikevaihdon muutokset ovat todella kiinnostavia. Pitemmällä
  tähtäimellä sijoittajia siis kiinnostavat liikevaihtoaan lisäävät yritykset
  enemmän kuin pelkästään saneerauksilla tulostaan kohentavat yritykset.

  Yhteenvetona voi
  todeta, että oikeat laatuyhtiöt kykenevät lisäämään liikevaihtoaan ja samalla
  pitävät kiinni kannattavuudestaan, eli oman pääoman tuottokin pitäisi vielä
  pystyä pitämään nousussa? Eri asia on
  se, mistä’ ihmeestä tallaisia helmiä sitten löytääkään? Ne ovat todella
  harvassa? Täytyy siis etsiä sellaisia yrityksiä, joilla on hyviä
  liikeideoita. Pitää varautua tällaisen kasvuyrityksen löytäessään, ettei se kuitenkin
  ole raskaasti jo ylihinnoiteltu markkinoilla.

  tapio.haavisto@siop.fi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Ylös