Strategiat

Tuottava kirjainyhdistelmä: CAN SLIM -sijoitusstrategia

kanisteri-062016

Toimivan sijoitusstrategian yksi tunnusmerkki on selkeys.  Strategian tulee jättää mahdollisimman vähän tilaa subjektiiviselle harkinnalle ja hätäisille, epäjohdonmukaisille sijoitustoimeksiannoille. Yksi tällainen selkeä ja yksinkertainen sijoitusstrategia kätkeytyy mystisen kirjainyhdistelmän CAN SLIM taakse.

Nimi viittaa leikillisesti kapeaan kanisteriin, mikä on aika osuva ilmaus sikäli, että strategiassa sijoituskohteet seulotaan useilla ja monipuolisilla kriteereillä. Kirjainyhdistelmän jokainen kirjain viittaa strategiaan sisältyviin sääntöihin.

Strategian kehitti yksi Investor´s business dailyn perustajísta William O’Neil, ja hän esitteli strategiansa kirjassa ”How to Make Money in Stocks”.

CAN SLIM  on kasvusijoitusstrategia, joka yhdistää sekä teknistä että fundamenttianalyysia. Strategiassa yhdistyvät myös kvantitatiiviset eli määrälliset mittarit ja kvalitatiiviset eli laadulliset mittarit. Strategiassa kiinnitetään huomiota esimerkiksi osakekohtaisen tuloskehityksen lisäksi yhtiön markkina-aseman vahvuuteen. Strategian tavoitteena on etsiä fundamenteiltaan vahvoja yrityksiä joiden arvo ei vielä näy osakekurssissa.

Parasta stragegiassa on tietenkin sen toimivuus. Amerikkalainen yksityissijoittajien yhdistys, AAII (American Association of Individual Investors) laati perusteellisen selvityksen useiden kymmenien sijoitusstrategioiden toimivuudesta yli 10 vuoden aikaperiodilta. Yksi harvoista yli 20 prosentin keskimääräisiin vuosituottoihin päässyt strategia oli juuri CAN SLIM – keskimääräiset vuosituotot olivat yli 23 prosenttia.

Miten CAN SLIM sitten seuloo sijoituskohteet käytännössä? Vastaus löytyy strategian kirjainyhdistelmästä.

  • C  tulee sanasta Current earnings per share, eli osakekohtainen tulos: Toteutuneen vuosittaisen osakohtaisen tuloksen tulee olla kasvanut vähintään 25 prosenttia viimeisellä kvartaalilla.
  • A tulee sanasta Annual earnings eli vuositulos, jonka tulee olla kasvussa vähintään 25 prosenttia vähintään viimeisten kolmen vuoden ajalta. Oman pääoman tuotto tulee olla vuositasolla vähintään 17 prosenttia.
  • N tulee sanoista New product or service eli uudet tuotteet tai palvelut: yhtiöllä tulee olla jokin idea joka vivuttaa tuloskasvua ja mahdollistaa osakkeen arvonnousun uuteen ennätykseen.
  • S viittaa sanoihin Supply and demand, eli tarjonta ja kysyntä: jos vaihdossa olevien osakkeiden määrä on alhainen, kuten pienillä yhtiöillä, saattaa yksittäisen suurostajan transaktiot nostaa osakkeen hintaa merkittävästi kysynnän ylittäessö tarjonnan. Strategian käytännön sovelluksissa on seulontakriteeriksi esimerkiksi asetettu, että osakkeen vaihdossa olevien osakkeiden määrä ei saa olla liian suuri.
  • L tulee sanoista Leader or laggard, eli markkinajohtaja tai ”hidastelija”: Tavoitteena on löytää osake joka on johtava yritys johtavalla markkinalla. Tämän laadullisen mittarin käytännön sovelluksena käytetään indeksiä (RPSR=relative price strength index) joka mittaa osakkeen hintakehitystä verrattuna koko markkinan hintakehitykseen tietyllä ajanjaksolla.
  • I tulee sanayhdistelmästä Institutional sponsorship eli institutionaalinen omistus: osakkeella tulisi olla vähintään kolme institutionaalista omistajaa (esim. sijoitusrahastot)
  • M viittaa sanayhdistelmään Market indexes tai Market direction eli osakeindeksien suunta: ostojen ajoitus tulisi tehdä ajanjaksoina jolloin osakeindeksi on yleisesti nousutrendissa (härkämarkkinat). Kun koko indeksi on nousussa, on todennäköistä että myös yksittäisen osakkeen kurssikehitys on positiivinen.

CAN SLIM -strategian kriteerejä tarkastellessa huomio kiinnittyy arvostuskertoimien puutteeseen. Strategiassa ei ole P/E-,P/B- tai EV/Ebit-kerrointa, eikä myöskään osinkotuottoa. Strategia on siis voimakkaasti kasvuosakkeita seulova strategia.

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Ylös