Rahastotietoa

Tutkimus todistaa kaappi-indeksoinnista – viidennes Eurooppa-rahastoista peesaa indeksiä

Rahastoanalyysejä tarjoavan Morningstarin tutkimuksen mukaan noin 20 prosenttia Eurooppa-osakerahastoista suurten yhtiöiden luokissa näyttää olevan niin kutsuttuja “kaappi-indeksirahastoja”.

Kaappi-indeksoinnissa on kyse siitä, että rahastojen varat sijoitetaan pitkälti indeksinsä painoja seuraten, vaikka palkkioiden taso edellyttäisi aktiivista salkunhoitoa.

”Keskimääräisen Euroopan suurin yhtiöihin sijoittavan rahaston aktiiviosuus oli 70 prosenttia tarkasteluvälillä huhtikuu 2012–maaliskuu 2015, mediaani 72 prosenttia”, Morningstarin rahastoanalyytikko Matias Möttölä toteaa artikkelissaan.

Tutkimuksessa kutakin rahastoa verrattiin oman luokkansa tyyli-indeksiin tutkimuksessa “Active Share in European Equity Funds”, jonka ovat kirjoittaneet Morningstarin seniorianalyytikot Mathieu Caquineau, Matias Möttölä ja Jeffrey Schumacher.

Kaappi-indeksoijien osuus ei ole kuitenkaan vakio, Möttölä huomauttaa.

”Vuosien 2008 ja 2009 finanssikriisissä keskimääräiset aktiiviosuuden putosivat tuntuvasti ja kaappi-indeksoijien määrä oli kasvussa, mutta sen jälkeen aktiiviosuuden ovat olleet tasaisessa nousussa. Yhteys riskitason ja aktiiviosuuksien välillä on vahva. Löydös on linjassa amerikkalaisilla rahastoilla tehtyjen tutkimusten kanssa.”

Raportin päätelmissä kehotetaan käyttämään aktiiviosuutta harkiten rahastoja valittaessa. “Mitä korkeampi aktiiviosuus, sitä suuremmat erot tuotossa ja riskissä rahastojen välillä. Kaikkein aktiivisimpien joukosta löytyvät parhaiten ja huonoimmin pärjänneet rahastot. Pelkkä aktiiviosuus ei tee rahastosta hyvää tai huonoa, vaan ratkaisevaa on salkunhoitajan taito erottua indeksistä oikealla tavalla ylituoton saavuttamiseksi. Nähdäksemme aktiiviosuutta kannattaa käyttää rahastovalinnassa vain yhdessä muiden kvantitatiivisten ja laadullisten mittarien kanssa”, Möttölä sanoo.

Morningstarin tutkimuksen mukaan kaikkein vähiten aktiiviset rahastot jäävät lähes aina vertailuindeksilleen. ”Etenkin jos kaappipassiivisen rahaston palkkiot ovat korkeat, se on harvoin mielekäs valinta.”

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Ylös