Talouden trendit

Uudellamaalla selkeästi kovemmat palkat – katso paikkakuntasi mediaaniansiot

Tilastokeskuksen mukaan palkansaajien kokonansioiden keskiarvo oli yli 100 000 asukkaan kunnassa noin 20 prosenttia suurempi kuin 10 000 asukkaan kunnassa työskennelleillä.

Vuonna 2014 kokoaikaisten palkansaajien kokonaisansioiden mediaani oli Uudellamaalla 3 217 euroa kuukaudessa. Missään muussa maakunnassa mediaaniansio ei ylittänyt 3 000 euroa kuukaudessa.

Kokonaisansioiden mediaanit olivat pienimmät Etelä-Savossa (2 731 euroa) ja Etelä-Pohjanmaalla (2 717 euroa).

Maakuntien väliset erot keskiansioissa johtuvat osittain ammattirakenteesta. Esimerkiksi Uudellamaalla työskentelee muuta maata enemmän johtajia, erityisasiantuntijoita ja asiantuntijoita. Näissä ammattiluokissa ansiotaso on keskimäärin muita ammattiluokkia suurempi.

Tilastokeskuksen mukaan työpaikan sijaintikunnan koolla on yhteys palkansaajien ansioihin. Vuonna 2014 kokoaikaisten palkansaajien kokonaisansioiden mediaani oli 3 143 euroa kuukaudessa, kun työpaikka sijaitsi yli 100 000 asukkaan kunnassa. Vastaava mediaaniansio oli alle 10 000 asukkaan kunnassa 2 647 euroa kuukaudessa.

Työskentelykunnan koon yhteys mediaaniansioihin oli suurinta johto- ja asiantuntijatehtävissä. Johtajien mediaaniansio oli 6 166 euroa kuukaudessa yli 100 000 asukkaan kunnissa ja 4 592 euroa alle 10 000 asukkaan kunnissa. Johtajien mediaaniansio oli siis 34 prosenttia suurempi yli 100 000 asukkaan kunnissa kuin alle 10 000 asukkaan kunnissa. Erityisasiantuntijoilla vastaava ero oli 16 prosenttia ja asiantuntijoilla 13 prosenttia.

Kokoaikaisten palkansaajien kokonaisansioiden mediaani maakunnan mukaan vuonna 2014, Lähde: Tilastokeskus

Kokoaikaisten palkansaajien kokonaisansioiden mediaani maakunnan mukaan vuonna 2014, Lähde: Tilastokeskus

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Ylös