Asunnot ja kiinteistöt

Omistusasumisen suosio on vankkumatonta – tässä syyt

Danske Bankin teettämän Ensiasunnonostajat 2016 -kyselytutkimuksen mukaan useimmat suomalaiset nuoret haaveilevat edelleen omistusasunnosta.

Pitkään jatkuneesta taloudellisesta taantumasta huolimatta omistusasumisen suosio on häkellyttävän suurta. Historiallisen alhainen korkotaso on varmasti selittää suosiota osaltaan.

Danske Bankin kyselytutkimuksen mukaan nimittäin niistäkin nuorista (18-35-vuotiaat), jotka eivät vielä omista asuntoa ja joille asunnonostaminen ei vielä juuri nyt ole ajankohtaista, peräti 88 prosenttia haluaisi omistaa asunnon jossain vaiheessa elämäänsä.

Kaikkia suomalaisia tarkastellessa vuosina 2007-2015 asuntovelallisten osuus on Tilastokeskuksen mukaan ollut hienoisessa nousussa (3,4 %), kun taas alle 35-vuotiaiden asuntovelallisten osuus on laskenut samalla ajanjaksolla 15 prosenttia.

Danske Bankin Taloustutkimuksella teettämään kyselytutkimukseen vastanneiden yli 1 000 suomalaisen nuoren (18-35-vuotiaat) mielestä omistusasuminen on silti erittäin houkutteleva vaihtoehto.

– Asuntovelallisten väheneminen heijastaakin enemmän viime vuosien taloustilannetta kuin muutoksia nuorten haaveissa. Esimerkiksi nuorisotyöttömyys on noussut ja nuorempien ikäluokkien käytettävissä olevat tulot ovat laskeneet, Danske Bankin kuluttajaekonomisti Henna Mikkonen sanoo.

Asumismuodossa on kyselytutkimuksessa nähtävissä periytyvyyttä: peräti 88 % nuorista omistusasujista asui myös lapsena omistusasunnossa.

Omistusasuminen yleistyy selvästi, kun nuorten talouden bruttovuositulot ylittävät 40 000 euron rajan. Omistusasujien koulutustaso on muita korkeampi, yli 70 % nuorista asunnonomistajista on käynyt vähintään alemman korkeakouluasteen. Sen sijaan vanhempien koulutustaso ei näytä korreloivan nuorten omistusasumisen kanssa.

Asunnonostoa parhaillaan harkitsevilla nuorilla tärkeimmät syyt omistaa asunto liittyvät taloudellisiin tekijöihin: 59 % näkee omistusasumisen hyvänä sijoituksena, 50 % hyvänä tapana kerryttää varallisuutta. Danske Bankin mukaan muina tärkeinä syinä he näkevät omistusasumisen edullisuuden, varmuuden ja turvallisuuden.

Ehkä hieman yllättäen ainoastaan noin viidennes vastaajista näkee omistusasumisen kannustimet – esimerkiksi verohelpotukset ja ASP-säästäminen – tärkeimpien syiden joukossa asunnonomistamiseen.

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Ylös