Osakeanalyysit

IT-palvelusektorin konsolidaatio jatkunee

IT-palvelut -sektorin viime vuosina melko aktiivinen konsolidaatiokehitys tulee todennäköisesti jatkumaan.

Markkinan vahvan kysynnän ja osaajapulan takia monille toimijoilla yritysostot ovat ainoa keino päästä kiinni nopeimmin kasvaviin palvelualueisiin. Lisäksi nyt on havaittavissa, että myös muiden asiantuntija-alojen (kuten perinteiset konsulttiyhtiöt) yritykset ovat kiinnostuneet hankkimaan osaamista digitalisaation toteutukseen, mikä on lisännyt yritysostonäkökulmasta kiinnostusta IT-palveluyhtiöihin.

Tämä voi johtaa sektorin arvostustasojen ylikuumentumiseen erityisesti yrityskaupoissa, vaikka toistaiseksi siitä ei ole merkkejä.

Sektorilla konsolidaatiopaineita on kaikissa kokoluokissa globaaleista toimijoista paikallisiin. Globaalit toimijat ovat kiinnostuneita paikallisesti suurista toimijoista. Esimerkiksi globaali toimija CGI osti eurooppalaisen Logican vuonna 2012. Tieto oli muutama vuosi sitten kiinnostunut ostamaan Norjan johtavan IT-toimija Evryn, mutta yhtiö päätyi pääomasijoittajan syliin.

Myös monet intialaiset IT-jätit kartoittavat ostettavaa Euroopasta. Paikalliset suuret toimijat taas ovat kiinnostuneita pienen tai keskisuuren kokoluokan erikoistuneista toimijoista, mikä on näkynyt Tiedon yrityskauppa-aktiviteetissa. Kovinta yrityskauppa-aktiviteetti on ollut pienten ja keskisuurten toimijoiden kokoluokassa, missä lukuisat toimijat (kuten Siili, Innofactor ja Nixu) ovat ostaneet sektorin pieniä, usein erikoistuneita toimijoita.

Suomen IT-palvelusektorilla on tapahtunut viime vuosina useita pääosin pieniä yrityskauppoja. Ostokohteena on tyypillisesti ollut tietty osaamisalue, sillä osaajiin perustuvassa liiketoiminnassa pelkän markkinaosuuden haalimisessa harvoin on logiikkaa.

Suomalaiset yhtiöt ovat kiinnostuneita laajentamaan myös yrityskaupoilla maantieteellisesti Ruotsiin, missä markkina on huomattavasti pirstaloituneempi ja kysyntänäkymä vahva. Viime vuoden lopulla Nixu, Innofactor ja Solteq hakivat yrityskauppojen kautta maantieteellistä laajennusta pääosin Ruotsista.

Tähän mennessä toteutuneiden yrityskauppojen arvostustasot sektorilla ovat pääosin olleet maltillisia ja siten omistaja-arvoa luovia jo ennen synergiahyötyjä. Yrityskauppojen tyypillisessä rakenteessa useasti vain osa kauppasummasta maksetaan heti ja merkittävä osa hinnasta perustuu ostetun toiminnan tulevien vuosien tulokseen, mikä pienentää yrityskauppoihin liittyvää riskiä. Tämä on järkevää, sillä pienemissä yrityskaupoissa myyjinä ovat tyypillisesti avainhenkilöt, joiden sitouttaminen on tärkeää.

Tällä hetkellä listattujen IT-palvelut -sektorin yritysten arvostus liikkuu noin 1,1x EV/liikevaihto tai 11x EV/EBITDA tuntumassa. IT-palvelusektorin yhtiöiden arvostustasoissa on kuitenkin eroja riippuen yrityksen koosta, rakenteesta, arvoketjupositiosta, skaalautuvuudesta ja kasvunäkymistä.

IT-palvelusektori yrityskaupat pohjoismaat

Sektorin yrityskauppojen arvostukset ovat olleet linjassa listattujen yhtiöiden arvostuksiin, mutta hajonta arvostustasoissa on suurta. Yrityskauppojen todennäköisimpinä kohteina tänä vuonna ovat arviomme mukaan pienet modernien digitaalisten palveluiden kehittäjät. Seurannassamme olevat yhtiöt tavoittelevat edelleen pääosin osaamista tai maantieteellistä laajentumista. Kokoluokaltaan näemme yleisimpinä 20-100 henkilön yrityskaupat.

Yrityskohtaisesti näemme seurannassa olevista yhtiöstä Siilin, Nixun, Solteqin, Vincitin ja Tiedon hyvin mahdollisesti kartoittavan epäorgaanista kasvua ja sektorin konsolidaatiota kuluvan vuoden aikana. Arvioimme Innofactorin keskittyvän kuluvan vuoden aikana vahvemmin yritysostojen integraation loppuun viemiseen useiden viime vuosina tehtyjen kauppojen jälkeen.

Artikkeli on julkaistu alunperin Inderesin aamukatsauksessa.

Inderes osakeanalyysi mallisalkku sijoittaminen osakkeet

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Ylös