Sijoitusideat

SalkunRakentajan vertaislainasijoitus tekee tulosta kovaa tahtia

SalkunRakentajan vertaislainasalkku on tehnyt kovaa tulosta yhdeksän kuukauden ajan.

Tekemämme 5000 euron sijoitus on kerännyt korkotuottoja yhteensä 575 euroa ja sisäisenkorkokannan (XIRR) tuotto on reippaasti yli 20 prosentin tasolla. Salkkumme on tuottanut hieman paremmin kuin samaan aikaan perustettu ja saman suuruinen Lainaajan mallisalkku.

SalkunRakentajan vertaislainasalkku on on pitänyt erinomaisen tasonsa nyt yhdeksän kuukauden ajan. Sisäisenkorkokannan tuotto-% (XIRR) oli elokuun vaihteessa jopa 26,44 prosenttia. Kaiken kaikkiaan korkotuloja on tähän mennessä kotiutunut 575,03 euroa ja odotettavissa oleva tuleva tuotto on 1644,43 euroa. Toistaiseksi kaikki tuotot ja palautuneet pääomat on uudelleensijoitettu vertaislainoihin ja lainoissa on yhteensä kiinni 5492,66 euroa pääoma.

Sijoitusstrategiamme on ollut sama koko yhdeksän kuukauden ajan. Sijoitamme vain kolmeen parhaaseen lainaluokkaan maksimikorolla 24 prosenttia. Valinta on ollut hyvin toimiva toistaiseksi, koska viimeisen kuuden kuukauden aikana pääoma on ollut kiinni lainoissa hyvin, eikä käteistä ole ollut salkussa.

SalkunRakentaja mallisalkku tuottokehitys vertaislainaus lainaaja

SalkunRakentaja salkun raportti

Sijoitusstrategia näkyy myös salkun rakenteessa. Sijoituksista yli 60 prosenttia on parhaimmassa viiden tähden luokassa ja heikoimpiin luokkien on siirtynyt selkeästi alle 10 prosenttia lainoista. Tekemämme sijoitukset ovat siis nostaneet tasoaan tai pitäneet sen ja pudonneiden lainojen osuus on pieni.

Myöhässä olevien maksujen määrä on pysynyt aiempaa vastaavalla tasolla ollen noin 30 prosenttia. Kuitenkin kahdeksan prosenttia maksuista on yli 30 päivää, joten myöhässä olevien maksujen osuudet ovat pysyneet samassa suuruusluokassa kuin aiemmissakin raporteissa.

Lainaajan Mallisalkku tuottaa melkein yhtä hyvin

SalkunRakentajan salkun kanssa perustettiin samaan aikaan saman suuruinen Lainaajan Mallisalkku. Kummankin salkun kehitys on ollut erittäin hyvää tähänkin asti, mutta nyt yhdeksän kuukauden jälkeen eroa salkkujen kehityksessä alkaa näkyä SalkunRakentaja salkun eduksi.

Tällä hetkellä Lainaajan Mallisalkku on tehnyt korkotuottoa 490 euroa ja eroa SalkunRakentajan salkkuun on tällä hetkellä noin 85 euroa jälkimmäisen eduksi. Euromääräinen ero on tuplaantunut viimeisen kolmen kuukauden aikana. Mallisalkulta odotetaan jatkossa 1367,68 euroa korkotuottoja, joten sen odotettavissa olevat tuotot jäävät SalkunRakentajan salkusta hieman.

Syy ilmeneviin eroihin ovat salkkujen sijoitusstrategian eroavuuksissa. Lainaajan Mallisalkku sijoittaa Lainaajan automaattisen sijoituksen valmiiseen “Sijoita korkeaan tuottoon” -malliprofiilin, jossa sijoitetaan kaikkiin lainaluokkiin. Korkovaade parhaimmissa lainaluokissa on matalampi kuin alimmissa, jotta varmistetaan pääsy mukaan parhaisiin lainoihin. Lainoja on ollut hyvin tarjolla ja molemmissa salkuissa käteisen osuus on marginaalinen ja kaikki varat uudelleensijoitettu.

Mallisalkku Lainaaja vertaislainaus vertaislaina sijoittaminen

Mallisalkku salkun raportti

Lainaajan Mallissalkun rakenne on saman suuntainen kuin SalkunRakentajan salkkukin. Viiden tähden lainoja on valtaosa 54 prosenttia lainoista ja kahden alimman lainaluokan osuus on lainoista on noin 10 prosenttia. Aikataulussa on 66 prosenttia lainoista ja myöhässä noin kolmannes. Yli 30 päivää myöhässä olevien lainojen osuus 10 prosenttia. Luvut ovat samaa suuruusluokkaa SalkunRakentajan kanssa, mutta muutaman prosenttiyksikön heikompia.

SalkunRakentajan sijoitusstrategia toimii erinomaisesti

Markkinatilanne, jossa lainoja on tarjolla hyvin suosii SalkunRakentajan salkku. Eroja salkuissa näkyy tällä hetkellä vasta hieman, mutta jos parhaita lainoja saa kiinni maksimi korolla myös jatkossa, tulee ero salkkujen välillä kasvamaan. Lainaaminen vain parhaille lainaluokille näkyy salkujen jakaumissa, kertyneessä tuotossa ja erityisesti tulevissa korkotuotoissa ja sijoituksen arvossa SalkunRakentajan hyväksi. Erot ovat kuitenkin toistaiseksi marginaalisia.

Yleiskuva Lainaaja mallisalkku vertaislainaus vertaislaina sijoittaminen

Markkinatilanne säilyessä samanlaisena tulee SalkunRakentaja salkkumme kirimään lisää etumatkaa Lainaajan Mallisalkkuun seuraavan kolmen kuukauden aikana. Tätä ennustaa tuleviin tuottoihin kertynyt ero, jossa SalkunRakentajan salkun tulevat korkotuotot ovat hieman vajaa 300 euroa Mallisalkun tulevia korkotuottoja suuremmat. Markkinatilanteen lisäksi seuraamme salkun rakenteen kehitystä. Toistaiseksi ero Mallisalkkuun on marginaalinen, mutta uskomme että se vahvistuu jatkossa.

SalkunRakentaja salkku jatkaa siis samalla sijoitusstrategialla jatkossakin. Syytä muutoksiin ei ole niin kauan kuin markkinatilanne pysyy sijoittajille erinomaisena. Parhaiten muutostarvetta voi seurata käteisvarojen perusteella. Niin kauan, kun käteisen määrä pysyy alhaisena jatkamme edelleen nykyisellä sijoitusstrategialla. Jos käteistä alkaa kertyä tehdään muutoksia parhaiden luokkien korkovaateeseen tai otetaan mukaan heikompia lainaluokkia.

Vertaislainoihin pääsee sijoittamaan tekemällä tilin esimerkiksi Lainaajaan.

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Ylös