Rahoitusteoriaa

Akatemianprofessori Keloharju: Älykäs sijoittaja pärjää paremmin

Akatemianprofessori Matti Keloharju on älykäs sijoittaja

Älykäs sijoittaja tekee parempia päätöksiä ja saa parempaa tuottoa.

Vuosien 1982-2001 välisenä aikana kaikki armeijan käyneet joutuivat niin sanottuun palikkatestiin. Testien tuloksena saatuja älykkyysosamääriä voidaan verrata sijoituksiin, ja silloin saadaan kattavat datasetit älykkyyden merkityksen arvioimiseksi.

”Älykkyyden merkityksestä sijoitusmenestykseen ei yleisesti ottaen tiedetä kovinkaan paljoa”, kertoo akatemianprofessori Matti Keloharju. Suomen uniikki datasetti on siis merkityksellinen.

Keloharju tietää mistä puhuu. Tällä hetkellä Aalto-yliopistossa vaikuttava Suomen akatemianprofessori Matti Keloharju on yksi Euroopan johtavista taloustieteilijöistä ja maailmanlaajuisesti tunnettu rahoituksen tutkija.

Matti Keloharju on myös maailman ensimmäisiä tutkijoita, joka on perehtynyt älykkyyden merkitykseen sijoitustoiminnassa. ”Ruotsissa on ja Virossa on replikoitu julkaisemiani tutkimuksia ja niistä on saatu pitkälti samanlaisia tuloksia. Voidaan siis olettaa, että kyseessä on yleispäteviä löydöksiä”, Keloharju toteaa.

Älykäs sijoittaja valitsee osakkeet

Älykkäiden henkilöiden sijoitusmenestys selittyy useammalla eri tavatta. Yksi näistä on, että älykäs valitsee omaisuusluokakseen osakkeet. Keloharju selittää asian näin: ”Osakkeisiin sisältyy pitkällä aikavälillä suhteellisen korkea riskipreemio ja fiksut huomaavat tämän parhaiten.”

Älykäs sijoittaja pärjää tyhmää paremmin

Älykäs sijoittaa osakkeisiin. IQ-score – akselista nähdään, että älykkäät sijoittajat sijoittavat suuremmissa määrin osakkeisiin. Net Worth akselista nähdään, että myös varallisuuden määrä korreloi osakesijoittamisen kanssa. Korkeampi älykkyysosamäärä nostaa kuitenkin osakkeisiin sijoittamisen todennäköisyyttä omaisuuden määrästä riippumatta.

Kääntäen ihmisten ymmärtämättömyys on niin merkittävä tekijä osakemarkkinoihin osallistumisessa, että se estää suuren määrän omaisuutta siirtymästä osakemarkkinoille. Suomessakin kymmeniä miljardeja euroja voisi siirtää tuottavampiin kohteisiin, kun pankkitileillä makaa tuottamattomassa muodossa noin 85 miljardin euroinen säästöpotti.

Älykäs sijoittaja tekee menestyviä sijoituksia

”Älykäs henkilö pärjää paremmin niin osakevalinnassaan kuin markkinoiden ajoittamisessakin”, Keloharju kertoo.

Älykkäät sijoittivat teknologiaosakkaisiin pitkin 90-lukua. Vähemmän älykkäät tulivat voimalla mukaan vuosituhannen vaihteen lähestyessä, ja siinä vaiheessa älykkäiden kiinnostus teknologiaosakkeisiin alkoi hiipua. Sitten romahti. Älykkäät pääsivät pidempään nousuun ja kärsivät vähemmän laskusta, eli he ajoittivat markkinat keskimääräistä paremmin.

Toinen asia, joka korreloi korkean älykkyysosamäärän kanssa on ylivoimainen analysointikyky ja älykäs sijoittaja tekee paremman osakevalinnan.

Yksityishenkilöiden salkut ovat Matti Keloharjun mukaan pääsääntöisesti huonosti hajautettuja: ”Keskimääräisellä sijoittajalla on ainoastaan kaksi tai kolme osaketta salkussaan, joten onnistuneiden ostojen merkitys korostuu”. Osakevalinnan efekti korostuu lyhyellä aikavälillä ja selityksiä voi olla muitakin kuin analysointikyky. ”Älykäs voi päästä parempiin piireihin tai parempaan asemaan ja on siten paremmin informoitu.”

Älykkään sijoittajan kolme tapaa välttää virheitä

Yksi syy älykkään sijoittajan menestykseen on akatemianprofessori Keloharjun mukaan kyky välttää yleisesti tehtyjä sijoitusvirheitä hajauttamiseen, verotukseen ja sijoittamisen kuluihin liittyen.

1. Hajauttaminen. Matti Keloharju kertoo, että älykkään ihmisen salkku on keskimääräistä paremmin hajautettu. ”Tästä on selvää näyttöä”, Keloharju toteaa. Hajautus voi olla toteutettu, joko suoraan ostamalla useampia osakkeita, tai sitten epäsuorasti sijoittamilla hyvin hajautettuihin sijoitustuotteisiin.

2. Verotus. Keloharjun mukaan älykkään sijoittajan viisas verokäyttäytyminen voi johtua kahdesta syystä. Ensinnäkin älykäs henkilö ymmärtää, että realisoimalla tappioita vuoden lopussa voidaan päästä verotuksellisesti järkevämpään lopputulokseen. Toisekseen tappioiden realisoiminen aiheuttaa monille henkistä tuskaa. ”Älykkäillä henkilöillä voi olla paremmat työkalut päästä näiden tunteiden yli”, Keloharju summaa.

3. Kulut. Keloharjun mukaan älykäs sijoittaja valitsee rahastojen puolella sen edullisemman vaihtoehdon. Isoin merkitys tulee siitä, minkälaisen rahaston sijoittaja valitsee. Älykäs sijoittaja rakentaa pääomaluokkien välisen allokaationsa ennemmin itse. Hän siis ostaa erikseen korkopuolen rahaston ja erikseen osakepuolen rahaston yhdistelmärahaston sijaan. ”Tämä on kuluiltaan selvästi edullisempi vaihtoehto yhdistelmärahastoon tai rahastojen rahastoon verrattuna”, Keloharju kertoo.

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Ylös