Kumppaniblogit

Megatrendi: Automaatio ja robotiikka

Automaatio kehittää prosesseja ja järjestelmiä – robotti tekee (rutiini)työt. Nämä digitalisaation ruumiillistumat nostavat tuottavuutta ja poistavat yhä monimutkaisemmat, toistuvat fyysiset työvaiheet. Manuaalinen työ korvaantuu, oli kyseessä sitten pistehitsaus, pakettien lajittelu tai laskujen käsittely.

Automaatio vs. robotiikka

Työketju muuttuu, kun kokonaisprosessia virtaviivaistetaan. Hyvin suunniteltu työketju, jossa on standardisoidut työvaiheet on kasvavassa määrin automatisoitavissa. Robotti ei lähtökohtaisesti muuta kokonaisprosessia. Se voi tulla osaksi myös vanhaa työketjua. Automatisoinnin avulla robotista saadaan kuitenkin vielä enemmän tuottavuutta aikaiseksi.

Tuottavuus?

Tuottavuus on talouskasvun ydintä. Enemmän tulosta pienemmällä panoksella on edellytys ihmiskunnan kasvulle. Muuten maailmastamme loppuu raaka-aineet, energia ja happi. Nykyistä maailmantaloutta ei pystyisi ylläpitämään 1800-luvun keinoin. Automaatio ja robotiikka ovat tulevan tuottavuuskasvun ytimessä.

Suomi

Jotta yhä harvempi voisi hyvinvointivaltiossa elättää yhä useampaa, tuottavuuden on noustava. Tämä koskee varsinkin Suomea, jossa väestön ikäjakauma muistuttaa lähinnä kärkikolmiota. Hyvin koulutetulla Suomella on onneksi hyvät edellytykset hyödyntää automaation ja robotiikan suomia mahdollisuuksia. Manuaalisten työvaiheiden poistuminen kun kasvattaa työn vaatimustasoa ja asiantuntijuuteen syventymistä.

Kysynnän kannalta maat, joista löytyy paljon robotiikan ohjelmoijia ja robotiikkaan liittyvää infrastruktuuria, voivat olla mielenkiintoisempia tuotantomaita kuin halvan työvoiman maat. Tällaiset muutokset tulevat muuttamaan globaalin kilpailukyvyn pelikenttää taas kerran. Suomella olisi jälleen mahdollisuus tehdä oikeita päätöksiä kestävyysvajeen korjaamiseksi.

Kasvu

Robotiikan globaalit markkinat kasvavat nopeammin kuin on luultu. Boston Consulting Group (BCG) arvioi vuonna 2014, että markkinat kasvaisivat 67 miljardiin dollariin vuoteen 2025 mennessä. Tänä vuonna tuo arvio on jo 87 miljardia. Kasvu selittyy pitkälti kuluttajakysynnän aliarvioinnilla, missä sovellukset, kuten esimerkiksi itseohjautuvat autot ja älykkäät kodit, tekevät tuloaan. Automatiikan ja robotiikan yhteisten markkinoiden arvioidaan kasvavan jopa 1 200 miljardia vuoteen 2025 mennessä.

Monet globaalit sosiaaliset haasteet, kuten ikääntyvät kansat, terveydenhuolto, saastuttaminen ja tuotantokustannusten inflaatio, voidaan hoitaa automatiikan ja robotiikan avulla. Robotit voivat esimerkiksi auttaa leikkaussalissa, 3D -tulostamalla halpoja potilaalle räätälöityjä proteeseja, toimia vanhusten seurana ja avustajina ja siivota kotia. Suurin kasvu nähdään ei-teollisissa sovelluksissa.

Sijoittaminen

Esimerkiksi ROBO-STOX Global Robotics and Automation GO UCITS ETF (IROB), sijoittaa globaaleihin yhtiöihin, jotka ovat kiinni automatiikan ja robotiikan kehityksessä. Kyseisessä ETF:ssä on 60 prosentin painotus alan kasvua edustaviin yrityksiin ja 40 prosentin paino etabloituneempiin toimijoihin.

Kuukausisäästä rahastoihin ja ETF:iin
Kuukausisäästäminen on helppo tapa aloittaa säästäminen. Nordnetissä voit säästää rahastoihin alk. vain 15 € summilla, ja ainoana pankkina ETF:iin, alk. 50 € summilla. Ostokulut 0 €.

Kuukausisäästämällä hyödynnät korkoa korolle -vaikutusta, joka saa ajan myötä rahasi kasvamaan entistä nopeammin. Mitä aiemmin aloitat säästämisen, sitä pidempään korkoa korolle -vaikutus ehtii kasvattaa pääomaa. Säästämisessä ja sijoittamisessa aloittaminen onkin ajoittamista tärkeämpää.

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Ylös