Sijoitusideat

Movesole – älypohjallinen joka mittaa potilaan kävelyä

MoveSole-älypohjallinen auttaa terveydenhuollon ammattilaista jalkahaavojen kriittisten kevennyshoitojen toimivuuden mittaamisessa.

Movesole älypohjallinen, joka mittaa potilaan kävelyä

-KAUPALLINEN YHTEISTYÖ-

Diabetekseen liittyvät jalkahaavat altistavat diabeetikot alaraaja-amputaatioille. MoveSole-älypohjallinen auttaa terveydenhuollon ammattilaista jalkahaavojen kriittisten kevennyshoitojen toimivuuden mittaamisessa vastaanotolla ja sen ulkopuolella.

Diabetes in erittäin merkittävän kokoinen sairaus niin Suomessa kuin globaalistikin.

Diabeettisten jalkahaavojen hoitaminen aiheuttaa yksinään enemmän hoitokäyntejä kuin mikään muu diabeteksen aiheuttama vaiva. Diabeetikoilla jalkahaavojen ilmaantumisen riski suurenee vuosien mittaan samalla, kun diabeteksen aiheuttaman ääreishermoston häiriöiden, neuropatian, esiintyminen lisääntyy.

Yksi keskeisin hoitomuoto jalkahaavan parantamiseksi on kevennyshoito, jossa jalkapohjan haava-alueelle kohdistuva paine kevennetään hoitoon tarkoitetun kevennyspohjallisen avulla ohjaamaan paine pois haava-alueelta.

Kevennyshoidolla pyritään estämään jalkahaavan etenemistä ja pahimmassa tapauksessa päätymistä alaraaja-amputaatioon. Tähän saakka terveydenhuollon ammattilaisilta on puuttunut kevennyspohjallisen testaamiseen soveltuva mittalaite, he ovat siis tehneet tai teettäneet kevennyspohjalliset lähes yksinomaan omaan silmämääräiseen arvioon ja potilaan palautteeseen luottaen.

Tarkkaan ja helposti toteutettavaan kävelyn mittaamiseen on siis konkreettinen ja merkittävän kokoinen tarve.

MoveSole-älypohjallinen on suunniteltu täyttämään tämä kevennyksen mittaamisen tarve. Movesole analysoi kevennyksen toimivuutta ja kevennyskohdan oikeaa sijaintia. Vastaanotolla jalkaterapeutti sijoittaa MoveSole-älypohjallisen käyttäjälle räätälöidyn kevennyspohjallisen alle. Diabeetikon kävellessä MoveSole-älypohjallinen lähettää reaaliaikaisesti dataa mobiilisovellukseen, josta jalkaterapeutti voi tarkkailla kevennyspohjallisen toimivuutta.

MoveSole-älypohjallinen ja sen mukana toimitettava mobiilisovellus on saanut erityisen positiivista palautetta terveydenhuollon ammattilaisilta useissa  esittelytilanteissa. Hyvä palaute on konkretisoitunut kiinnostuksena MoveSole-älypohjallisen hankintaan jo nyt, vaikka tuote vaatii vielä viimeistelyä ennen myynnin käynnistymistä. Movesole on kestävä, edullinen, helppokäyttöinen, nopeasti käyttöönotettava ja se toimii niin vastaanotolla kuin sen ulkopuolellakin.

Markkinat

Diabeetikkoja arvioidaan olevan maailmassa yli 640 miljoonaa vuonna 2040. Suomessa heitä on nyt noin 10 prosenttia väestöstä. Diabeettisten jalkahaavojen hoitaminen aiheuttaa yksinään enemmän hoitokäyntejä kuin mikään muu diabeteksen aiheuttama vaiva. Diabeetikoilla jalkahaavojen ilmaantumisen riski suurenee vuosien mittaan samalla, kun diabeteksen aiheuttaman ääreishermoston häiriöiden, neuropatian, esiintyminen lisääntyy.

Diabeettisten jalkahaavojen tehokas ennaltaehkäisy ja hoito ovat keinoja välttää äärimmäisiä toimenpiteitä kuten jalka-amputaatioita. Diabeetikon riski joutua jalka-amputaatioon on 15-kertainen muihin ihmisiin verrattuna ja Euroopassa tehdään vuosittain lähes 500 000 diabeettisten jalkahaavojen aiheuttamaa alaraaja-amputaatiota.

Jo pelkästään Euroopassa liki 8 miljoonalla diabeetikkolla on riski saada diabeteksen aiheuttama jalkahaava. Puolet jalkahaavoista uusiutuu. Kun huomioidaan muut maantieteelliset alueet ja tuotteen mahdolliset käyttökohteet laajemminkin, niin markkina kokonaisuudessaan MoveSole-älypohjalliselle on valtava. Vaikka markkinoilla on jo laboratoriossa kävelyn mittaamiseen tarkoitettuja ratkaisuja, on MoveSole-älypohjallisen kaltaiselle helppokäyttöiselle, kustannustehokkaalle ja vastaanoton ulkopuolella toimiville ratkaisuille selkeä tarve.

Kilpailutilanne

Markkinoilla tällä hetkellä MoveSole StepLab -tuotepaketin kanssa kilpailevat ratkaisut ovat tarkoitettu sairaalakäyttöön. Diabetes-potilaiden hoidossa Suomessa on joissakin yliopistollisissa sairaaloissa erittäin kalliita, vain lyhyisiin ”käytäväkävelyihin” tarkoitettuja pohjallisratkaisuja. Terveyskeskuksissa ja keskussairaaloissa tällaisia ratkaisuja ei ole vielä käytössä. Terveydenhuollon ammattilaisten kanssa käydyissä keskusteluissa tarve MoveSole-älypohjallisen tapaiselle kustannustehokkaalle ja helppokäyttöiselle tuotteelle on tullut ilmiselväksi.

Alaraajan kuntoutuksessa on joissakin sairaaloissa käytössä niin sanottu kiinteä kävelylaboratorio. Niissä kuntoutettavan potillaan kävelyä voidaan analysoida kiinteästi laboratorioon asennetuilla laitteilla, jotka ovat esimerkiksi erilaisia juoksumattoja tai lattiaan asennettuja painemattoja. Tällaiset kävelylaboratoriot ovat varsin kaliita ja kävely on joko muutaman metrin mittainen pätkä tai juoksumaton päällä ”paikallaan kävelyä”.

MoveSole-älypohjallisen tapaista mobiilia tuotetta kehittää tällä hetkellä useampikin aloittava yritys. Ne ovat varsin samassa vaiheessa MoveSolen kanssa, mutta yksikään niistä ei vielä ole saavuttanut merkittävää markkina-asemaa.

Erilaisia aktiivisuutta mittaavia kuntoilumarkkinoille tähtääviä pohjallisratkaisuja on olemassa useampiakin. Mutta niiden mittaustarkkuus sekä  suunnittelussa ja valmistuksessa käytetyt prosessit ovat selkeästi erilaiset kuin lääkinnällisen laitteen suunnittelulle ja valmistukselle asetetut vaatimukset, eivätkä ne siten ole MoveSole-älypohjallisen kilpailijoita terveydenhuollon markkinoilla.

Kilpailuetu

Uusien lääkinnällisten laitteiden kehitystyö on vaativaa, mutta markkinoille pääsyn myötä tuotteen asema on usein kestävä. Keskeinen este myynnin käynnistämiselle ovat lääkinnällisiltä laitteilta vaadittavat viranomaishyväksynnät. MoveSole on jo yli kolme vuotta kehittänyt laitteita, jotka täyttävät eurooppalaiset lääkinnällisten laitteiden suunnittelun ja valmistuksen vaatimukset. Yhtiön oman arvion mukaan myyntilupien vaatima kliininen näyttö on pääosin jo koossa.

MoveSole Oy omistaa kaikki olennaiset oikeudet tuotteeseensa. Patentti- ja Rekisterihallitus on hyväksynyt rekisteröintivaiheeseen MoveSole-älypohjalliselle haetun Suomen patentin, joka suojaa MoveSolen käyttämän mittausrakenteen voiman mittaamisessa jalan alta. Yhtiö on hakenut myös kansainvälistä patenttisuojaa.

MoveSole-älypohjallisen  kilpailuetu tulee muodostumaan edullisesta hinnasta, patenttisuojasta sekä lääkinnällisiltä laitteilta vaadittavista viranomaishyväksynnistä.

Kasvustrategia

MoveSole on päättänyt keskittyä ensimmäiseksi terveydenhuollon markkinaan. Kasvumahdollisuuksia yhtiöllä on kuitenkin sekä terveydenhuollon että muilla hyvinvointiin liittyvillä markkinoilla.

Myynti maantieteellisesti. Ensimmäinen maantieteellisenä markkina on Suomi. Aikataulutavoite myynnin käynnistymiselle on Q2/2018. Myynti laajenee Pohjoismaihin ja Baltian maihin vielä vuoden 2018 aikana. Seuraavaksi MoveSole suuntaa myyntiä saksankieliseen Keski-Eurooppaan (Saksaan, Itävaltaan ja Sveitsiin) viimeistään vuoden 2019 alkupuolella.

Tuotteen uudet käyttökohteet terveydenhuollossa. MoveSole-älypohjallinen soveltuu erinomaisesti varsinaisen hoitotyön tukemisen lisäksi myös ennaltaehkäisevän hoidon tueksi. Jatkossa ennaltaehkäisevä terveydenhuolto ja ihmisten omahoito tulee muodostamaan merkittävän MoveSolen uuden kohdemarkkinan.

Tuotteen käyttökohteet urheilussa. MoveSole-älypohjallista ja yhtiön kehittämää teknologiaa on mahdollista hyödyntää myös ammattiurheilussa ja kuntoilussa. Kilpaurheilussa on useita lajeja, joissa olisi tarpeellista seurata voiman tuottoa urheilijan jalkojen alta, kuten esimerkiksi pallopeleissä sekä juoksu-, hyppy- ja hiihtolajeissa.

Rahoituskierros on nyt auki

Movesole hakee nyt rahoitusta ja yritykseen on mahdollista sijoittaa Invesdorin alustan kautta. Jaettava omistusosuus on 5,55 – 14,99 prosenttia ja yrityksen arvoksi on määritelty 1,7 miljoonaa euroa.

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Ylös