Talouden trendit

Tilastokeskus: Yhden huoltajan talouksien taloudellinen asema heikentynyt

Yksinhuoltajien taloudellinen tilanne ei ole kehittynyt samalla tavalla kuin muiden kotitalouksien.

Tilastokeskuksen tulonjakotilaston mukaan Suomessa oli vuonna 2016 runsaat 570 000 lapsikotitaloutta, mikä kaikista kotitalouksista on runsas viidennes. Lapsikotitaloudet sijoittuvat tulojakaumassa melko tasaisesti eri tuloluokkiin.

Heikoimmassa asemassa ovat yhden huoltajan taloudet, joissa tulot ovat nykyisin 75 prosenttia siitä, mitä se lapsikotitalouksilla on keskimäärin. Yhden huoltajan kotitalouksien suhteellinen asema oli nykyistä selvästi parempi 1990-luvun puolivälissä, jolloin heidän tulonsa olivat 85 prosenttia kaikkien lapsikotitalouksien tuloista.

Kuva 1: Kotitalouksien suhteellisen tulotason kehitys elinvaiheen mukaan vuosina 1995–2016. Kotitaloudet, joissa lapsia, tulot =100

Kotitalouksien suhteellisen tulotason kehitys elinvaiheen mukaan vuosina 1995–2016. Kotitaloudet, joissa lapsia, tulot =100

Kuva: Tilastokeskus.

Lapsikotitalous on kotitalous, johon kuuluu vähintään yksi alle 18-vuotias lapsi.

Matalista vuosituloista johtuen 40 prosenttia yhden huoltajan kotitalouksista sijoittuu nykyisin pienituloisimpaan tuloviidennekseen, kun osuus 1990-luvun puolivälissä oli vain puolet siitä, eli 20 prosenttia.

Suurituloisimpaan tuloviidennekseen yhden huoltajan kotitalouksista sijoittuu nykyisin ainoastaan 5 prosenttia, kun osuus 1990-luvun puolivälissä oli 10 prosenttia.

Kahden huoltajan lapsikotitaloudet sijoittuvat selvästi tasaisemmin eri tuloviidenneksiin, eikä heidän sijoittumisessaan tulojakaumaan ole viimeisen parinkymmenen vuoden aikana tapahtunut suuria muutoksia.

Kuva 2: Lapsikotitalouksien sijoittuminen tuloviidenneksiin vuosina 1995 ja 2016

Lapsikotitalouksien sijoittuminen tuloviidenneksiin vuosina 1995 ja 2016

Kuva: Tilastokeskus.

Yhden huoltajan kotitalouksia vielä heikoimmassa taloudellisessa asemassa ovat yhden henkilön kotitaloudet, joiden mediaanitulo on nykyisin noin 70 prosenttia lapsikotitalouksien tulotasosta. Elinvaiheryhmistä parhaassa asemassa ovat pariskuntien muodostamat lapsettomat kotitaloudet, joiden mediaanitulo ylittää runsaalla 10 prosentilla lapsikotitalouksien tulotason.

Kotitalouksien ekvivalentti käytettävissä olevan rahatulon mediaani oli vuonna 2016 noin 22 800 euroa, kun lapsikotitalouksilla se oli 24 300 euroa. Yhden huoltajan kotitaloudessa vastaava mediaanitulo oli 18 300 euroa, kun se pariskunnilla, joiden nuorin lapsi oli 7–12 -vuotias, oli 27 500 euroa. Niillä pariskunnilla, joiden nuorin lapsi oli 13–17 -vuotias, mediaanitulo oli edellistä tuhat euroa vähemmän, eli 26 500 euroa. Lapsettomien pariskuntien ekvivalentti mediaanitulo oli 27 500 euroa, kun se yhden henkilön kotitaloudessa oli 18 000 euroa.

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Ylös