Kasvuosakkeet

Henkilöstöpalveluiden tarjoaja Smile listautuu – työn murros ja megatrendit tukevat kasvua

Smile hakee listautumisella entistä parempia asemia työmarkkinoiden murroksen tuomien mahdollisuuksien hyödyntämiseen.

– KAUPALLINEN YHTEISTYÖ –

Useata tekijät lisäävät henkilöstövuokrauksen kysyntää Suomessa. Smile hakee listautumisella entistä parempia asemia työmarkkinoiden murroksen tuomien mahdollisuuksien hyödyntämiseen.

Pörssiyhtiö Restamaxin tytäryhtiö Smile on päättänyt listautua Helsingin pörssiin. Henkilöstövuokraus on Suomessa kovassa kasvussa ja väkevästi kasvanut yhtiö pyrkii listautumisella parantamaan entisestään kasvumahdollisuuksiaan.

Restamax on Smilen suurin osakkeenomistaja ja tulisi olemaan merkittävä osakkeenomistaja myös suunnitellun listautumisannin jälkeen. Listautumisannin toteutumisen jälkeen Smile ei kuitenkaan olisi enää Restamaxin tytäryhtiö.

Smilen kasvu on ollut vakuuttavaa – se on kolminkertaistanut liikevaihtonsa vuosina 2015 – 2017. Se on liikevaihdolla mitattuna yksi Suomen johtavista henkilöstöpalveluiden tarjoajista.

”Näkemyksemme mukaan suunniteltu listautuminen loisi edellytyksiä vahvistaa Smilen kilpailukykyä ja asemaa toimialansa kärkiyhtiönä edelleen. Mahdollinen järjestely loisi merkittävää omistaja-arvoa Restamaxin osakkeenomistajille. Tarkoituksenamme on pysyä Smilen pitkäaikaisena omistajana ja asiakkaana”, perustelee listautumista Smilen hallituksen puheenjohtaja Timo Laine.

Mikä on Smile?

Smile Henkilöstöpalvelut Oyj on yksi Suomen johtavista henkilöstöpalveluita tarjoavista yhtiöistä. Se on erikoistunut joustaviin vuokratyövoimaratkaisuihin, tarjoten niitä maanlaajuisesti eri toimialoille, kuten hotelli-, ravintola- ja catering-alalle, rakentamiseen, teollisuuteen ja logistiikkaan sekä terveydenhoitoalalle. Smilen ydintehtävänä on ratkaista työn ja tekijöiden kohtaaminen yhdistämällä työnantajat ja työntekijät, jolloin asiakkaat saavat työvoimaa ja työntekijät työllistyvät asiakasyrityksiin.

Henkilöstövuokrauspalveluiden lisäksi Smilen liiketoiminta kattaa koulutuspalvelut, rekrytointi- ja suorarekrytointipalvelut sekä vuokrattavan henkilöstön tuonnin ulkomailta.

Yhtiö on perustettu 2014, mutta liiketoiminnan juuret ovat jo vuonna 2002 perustetussa yhtiössä. Sillä oli vuonna 2017 noin 1 100 asiakasta ympäri Suomea ja noin 8 000 henkilöä. Yhtiöllä on 22 toimipaikkaa ympäri Suomea, joista suurin osa kasvukeskuksissa. Vakituisia toimihenkilöitä on noin 140.

Yhtiö on kasvanut alan keskimääräistä kasvua voimakkaammin, Smilen orgaaninen kasvu on vuosina 2015 – 2017 ollut keskimäärin 30 prosenttia ja yhtiö on kasvanut kannattavasti.

Työmarkkinoiden megatrendit tukevat henkilöstövuokraustoimialaa

Henkilöstövuokrauksen kasvua tukevat useat tekijät. Työn murros, kuten digitalisaatio ja automatisaatio, muokkaavat toimialoja ja vähentävät tai jopa hävittävät työpaikkoja ja ammatteja. Samaan aikaan syntyy kokonaan uusia työtehtäviä.

Smilen mukaan työntekijöiden arvostaessa yhä enenevissä määrin työsuhteiden joustavuutta ja työtehtävien vaihtelevuutta, vuokratyö nähdään vaihtoehtona perinteisen vakaan työsuhteen sijaan. Myös yhteiskunnassa laajemmin on nähtävissä tarve nykyistä joustavammalle työmarkkinarakenteelle.

Vuokratyön tarjoamien työtehtävien laatu ja sisältö ovat kehittyneet viimeisen kymmenen vuoden aikana, mikä on lisännyt sen houkuttelevuutta työntekijöiden silmissä. Erityisesti nuorten muuttuva arvomaailma tukee henkilöstövuokrapalveluiden tarvetta ja mahdollisuutta lyhytaikaiseen työskentelyyn.

Henkilöstövuokrauspalveluiden kysyntää lisäävät muuttuvat työympäristöt ja -tehtävät, lyhentyneet työsuhteet sekä liikkuvammat työntekijät.

Toimialamurros luo työnantajille haasteita löytää ammattitaitoisia työntekijöitä. Yhä useammin työvoiman koulutus ja taidot eivät enää vastaa riittävässä määrin työmarkkinoiden tarpeisiin. Tämä lisää kysyntää uudentyyppisille koulutusmenetelmille, Smile arvioi.

Smilen toimitusjohtaja Sami Asikainen listaa useita yhtiön kasvuajureita.

”Uskomme, että Suomen henkilöstöpalvelumarkkinan vahva kasvu, markkinan pirstaloitunut rakenne sekä toimiva kasvustrategiamme tarjoavat erinomaisen mahdollisuuden kehittää Smilea eteenpäin. Ennusteiden mukaan myös työmarkkinoiden megatrendit, kuten väestön ikääntyminen, aiempaa positiivisempi asenne vuokratyötä kohtaan sekä digitalisaatio, robotiikka ja teknologia tukevat Suomen henkilöstöpalvelumarkkinan vahvaa kasvua”, Asikainen toteaa yhtiön nettisivuilla.

Smile tunnuslukujen valossa

Smilen kasvu on ollut myös kannattavaa. Yhtiön tilintarkastamaton eli pro forma -liikevaihto oli noin 124 miljoonaa euroa ja pro forma -liikevoitto ennen aineettomia poistoja noin 10 miljoonaa euroa vuoden 2017 tilikaudella.

Ensimmäisellä vuosipuoliskolla 2018 Smilen liikevaihto oli 53 miljoonaa euroa ja liikevoitto ennen aineettomia poistoja 3,3 miljoonaa euroa. Verrattuna vastaavaan jaksoon vuotta aiemmin liikevaihto kasvoi peräti 108 prosenttia ja liikevoitto ennen aineettomia poistoja 142 prosenttia.

Yhtiön mukaan Suomen henkilöstöpalveluiden markkinan koko oli vuonna 2017 noin 2,6 miljardia euroa. Markkinoiden koko on kasvanut vuosina 2013-2017 keskimäärin 11,4 prosenttia vuodessa. Henkilöstövuokrauksen HoReCa ja TRL -toimialat muodostivat noin 50 prosenttia koko henkilöstöpalveluiden markkinasta.

Yhtiön liikevaihtotavoite 2021 päättyvällä tilikaudella on yli 300 miljoonaa euroa. Liikevaihdon orgaaninen kasvu on markkinoita nopeampaa ja muu liikevaihdon kasvu saavutetaan yritysostoilla.

Smile tavoittelee hyvää kannattavuustasoa koko strategiakauden ajan ja tavoitteena on maksaa kilpailukykyistä osinkoa, joka ei kuitenkaan vaaranna yhtiön kasvutavoitteita.

Yleisöannin merkintäaika alkaa 24.9.2018 klo 10.00 ja päättyy arviolta 2.10.2018 klo 16.00. Yleisöannin merkintäaika Nordean e-merkintä -palvelussa päättyy kuitenkin jo 1.10.2018 kello 16.00.

Lisätietoja

Lue tästä lisää Smilen listautumisannista.

Lue yhtiön sijoittajasivuilta sen strategiasta, tavoitteista, tunnusluvuista ja liiketoiminnasta.

 

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Ylös