Rahastotietoa

Rahastosijoittajat siirsivät pääomia osakerahastoista korkorahastoihin

Kokonaisuutena Suomeen rekisteröityjen sijoitusrahastojen rahastopääoma kuitenkin kasvoi suotuisan markkinakehityksen seurauksena.

Suomeen rekisteröidyistä sijoitusrahastoista lunastettiin tammikuussa nettomääräisesti yhteensä 637 miljoonaa euroa. Eniten varoja lunastettiin osakerahastoista, yhteensä 680 miljoonaa euroa, kertoo Finanssiala tiedotteessaan. Nettomerkinnät ovat olleet laskussa jo yhdeksän kuukautta peräkkäin.

Myös yhdistelmärahastot ja lyhyen koron rahastot menettivät pääomia. Uutta pääomaa kertyi puolestaan pitkän koron rahastoihin, 182 miljoonaa euroa, ja vaihtoehtoisiin rahastoihin, 19 miljoonaa euroa.

Viimeisen vuoden aikana rahastosijoittajat ovat vähentäneet osakesijoituksia jo kolmen miljardin euron verran.

Osakerahastoista eniten varoja lunastettiin globaalisti sijoittavista rahastoista, yhteensä 352 miljoonaa euroa. Myös kehittyvät markkinat menettivät 171 miljoonaa euroa. Ainoastaan Japaniin sijoittavat rahastot pääsivät niukalti plussalle. Pitkän koron rahastoissa eniten varoja kertyi euroalueen korkeariskisiin yrityslainoihin, yhteensä 99 miljoonaa euroa.

Vuosi 2019 on lähtenyt liikkeelle sijoittajan kannalta positiivisesti, Finanssiala toteaa. Joulukuun osakekurssien voimakkaat pudotukset on kurottu umpeen ja paikoitellen on menty ylikin.

Syynä optimismin nousuun on ennen kaikkea Yhdysvaltain keskuspankin Fedin aikaisempaa kyyhkysmäisemmät kommentit. Fedin viestejä on tulkittu niin, ettei keskuspankki vaaranna talouden kehitystä kiristämällä rahapolitiikkaa liian ripeästi.

Euroopan keskuspankki EKP jätti ohjauskorkonsa nykyiselle tasolleen nollaan. Euroalueen talouskasvu ja iflaatio hidastuvat. Luottamusindikaattorit kertovat samoin heikentyneestä tulevaisuudenuskosta. EKP:lla ei näin ollen ole mitään kiirettä kiristää rahapolitiikkaansa.

”Joulukuun hermoilu saattoi olla ylimitoitettua, minkä vuoksi vastaliike oli tammikuussa voimakas. Maailmantalouden kasvunäkymät ovat kyllä heikentyneet, mutta Fedin ei uskota lisäävän negatiivista kierrettä kiristämällä rahapolitiikkaa. Päinvastoin sen uskotaan tarvittaessa tukevan taloutta”, arvioi johtava asiantuntija Elina Erkkilä Finanssiala ry:stä.

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Ylös