Yritysuutiset

Fiskarsin osakkeenomistajat ovat saamassa huikeat jättiosingot

Kuluttajamarkkinoihin keskittyvä Fiskarsin omistajille on tulossa kuluvana vuonna poikkeuksellisen suuri osinkopotti.

Suomen vanhin toiminnassa oleva yritys, pörssiyhtiö Fiskars aikoo jakaa omistamansa Wärtsilän osakkeet osinkoina omistajilleen. Yhtiön Fiskarsin hallitus aikoo pyytää yhtiökokoukselta valtuutusta jakaa Yhtiön Wärtsilä-osakkeet ylimääräisenä osinkona kahdesti vuodessa maksettavan käteisosingon lisäksi.

Fiskars omistaa yhteensä 32 645 343 Wärtsilän osaketta eli noin 5,52 prosenttia kaikista Wärtsilän osakkeista ja äänistä.

Fiskarsin hallitus odottaa tällä hetkellä päättävänsä kaikkien tai lähes kaikkien Fiskarsin omistamien Wärtsilä-osakkeiden jakamisesta osakeosinkona 6.6.2019 pidettäväksi sovitussa kokouksessaan. Se edellytyksenä on, että varsinainen yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään osakeosingosta.

Lisäksi hallitus ehdottaa, että enintään 0,54 euroa osakkeelta maksetaan osakkeenomistajille käteisosinkona. Ehdotuksen mukaan käteisosinko jaettaisiin kahteen osaan niin, että yhtiökokous päättäisi 0,27 euron osakekohtaisesta käteisosingosta, joka maksetaan osakkeenomistajille yhtiökokouksen jälkeen maaliskuussa 2019, ja lisäksi hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään harkintansa mukaan enintään 0,27 euron osakekohtaisen lisäkäteisosingon jakamisesta.

Fiskarsin omistus Wärtsilässä ei vastaa enää Fiskarsin nykyistä toimintaa, joka keskittyy kulutushyödykkeisiin.

”Fiskars on ollut pitkään omistaja Wärtsilässä. Omistus ei ole kuitenkaan osa Fiskarsin liiketoimintaa. Vuosien mittaan olemme useasti vähentäneet omistustamme Wärtsilässä ja käyttäneet tästä saatuja tuloja sekä lisäosinkojen maksuun että yritysostoihin”, sanoi Jaana Tuominen, Fiskars Groupin toimitusjohtaja.

Tuomisen mukaan Fiskarsin tarkoituksena on tehdä arjesta ainutkertaista ja liiketoimintastrategia keskittyy vahvasti kuluttajamarkkinoihin. Ehdotettu osakeosinko ei muuta strategisia tavoitteita.

Yhtiön jakokelpoisten varojen määrä emoyhtiön taseen perusteella on vuoden 2018 lopussa noin 895 miljoonaa euroa. Mikäli käteisosinko ja Wärtsilän osakkeina maksettava ylimääräinen osinko jaettaisiin Fiskarsin yhtiökokouskutsussa olevan ehdotuksen mukaisesti, jakokelpoisen oman pääoman määrää laskisi noin 482 miljoonalla eurolla perustuen Wärtsilä-osakkeiden kirjanpitoarvoon Fiskarsin taseessa.

Yhtiö maksaisi osakeosingon jakamisesta aiheutuvan varainsiirtoveron osakkeenomistajien puolesta. Varainsiirtovero on 1,6 prosenttia osakeosingon arvosta.

Yhtiön omistamien Wärtsilä-osakkeiden tämän hetkinen markkina-arvo Nasdaq Helsinki Oy:ssä on noin 473 miljoonaa euroa (laskettuna Wärtsilän osakkeesta maksettujen hintojen kaupankäyntimäärillä painotetun keskiarvon perusteella 5.2.2019). Wärtsilä-osakkeiden markkina-arvo niiden jakopäivänä (tämänhetkisen odotuksen mukaan kesäkuussa) tulee olemaan ratkaiseva laskettaessa osingon lopullista arvoa, yhtiön maksamien verojen määrää sekä lopullista vaikutusta jakokelpoiseen omaan pääomaan. Nämä kirjattaisiin sen vuosineljänneksen aikana, kun ehdotettu osakeosinko jaettaisiin.

Fiskarsilla on hieman alle 82 miljoonaa osaketta. Ylimääräinen osinko tarkoittavat yhteensä siis lähes 5,8 euron osinkopottia osakkeelta. Tämän lisäksi tulee siis vielä 0,54 euron käteisosinko, eli yhteensä 6,3 euroa osakkeelta. Nykyisellä kurssinoteerauksella osinkotuotto nousee siis huikeaan 33 prosenttiin, mikäli ylimääräinen osinko jaetaan kokonaisuudessaan tänä vuonna.

Fiskarsin tavoitteena on jakaa vakaata, ajan myötä kasvavaa osinkoa, joka maksetaan kaksi kertaa vuodessa. Ehdotetun osakeosingon johdosta tänä vuonna maksettavien osinkojen kokonaismäärä olisi kuitenkin poikkeuksellisen korkea. Sen jälkeen, kun ylimääräinen osakeosinko on mahdollisesti jaettu, Fiskars ei enää saisi osinkotuloa näistä osakkeista ja tämä vaikuttaisi Fiskarsin osinkojen tulevan kehityksen lähtötasoon.

Fiskarsin osinkoyllätys sai yhtiön osakekurssin raketoimaan lähes 12 prosenttia Helsingin pörssissä.

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Ylös