Rahoitusteoriaa

Kuinka monta osaketta sijoitussalkkuun?

Eri yhtiöiden osakkeiden määrää kasvattamalla sijoittaja voi pienentää sijoitussalkun riskiä. Liian monen yhtiön osakkeiden salkku saattaa kuitenkin tuoda mukanaan ongelmia ilman merkittävää lisäetua.

Yksi sijoittajan peruskysymyksiä on selvittää itselleen, miten sijoitussalkun varat tulisi hajauttaa niin että saavutetaan maksimaalinen tuotto suhteessa riskiin. Hajautus on “ilmainen lounas”. Tehokkaalla hajautuksella voidaan pienentää sijoitussalkun riskiä tinkimättä tuotto-odotuksesta.

Osakesijoittaja voi pienentää osakesalkun riskiä yksinkertaisti lisäämällä osakkeiden määrää sijoitussalkussa. Mutta kuinka monta osaketta salkussa kannattaa pitää?

Erilaisia riskejä

Ensimmäisenä on syytä ymmärtää että rahoitusteoriassa ajatellaan olevan kahden tyyppisiä riskejä; on systemaattinen riski (markkinariski) ja epäsystemaattinen riski.

Systemaattinen eli markkinariski tarkoittaa sitä sijoitussalkkuun liittyvää riskiä, jota ei voida poistaa lisäämällä sijoituskohteiden määrää. Se aiheutuu sellaisista tekijöistä kuten inflaatio, valuuttakurssien heilahtelut, poliittinen epävakaus tai korkotason muutokset. Systemaattinen riski ei siis liity yksittäiseen osakkeeseen tai sijoituskohteeseen.

Epäsystemaattinen riski puolestaan liittyy yksittäisen osakkeeseen, markkinaan tai toimialaan. Tyypillinen epäsystemaattinen riski syntyy yksittäiseen osakkeeseen liittyvästä konkurssiriskistä.

Osakesijoitusten hajautusten kannalta näiden riskien keskeinen ero on siinä, että systemaattista riskiä ei voida poistaa sijoitussalkun osakkeiden määrää lisäämällä. Epäsystemaattinen riski sen sijaan pienenee kun osakkeiden määrä kasvaa.

Lisää osakkeita, vähemmän epäsystemaattista riskiä

Kun osakkeiden määrää sijoitussalkussa kasvatetaan, vähenee siis epäsystemaattinen riski. Jos sijoitussalkkuun on valittu esimerkiksi eri toimialojen yritysten osakkeita, on todennäköistä, etteivät kaikkien näiden osakkeiden tuotot kehity samaan suuntaan koko ajan. Sijoitussalkun tuottojen kokonaishajonta siis alenee ja riski pienenee.

Mitä enemmän osakkeita salkussa on, sitä lähemmäksi sijoitussalkun tuoton korrelaatio tulee koko osakeindeksin tuottoa.  Kannattaako siis sijoittajan kahmia salkkuunsa vaikkapa kaikkien Helsingin osakepörssin yhtiöiden osakkeita?

Ei tietenkään. Liian suuri osakkeiden määrä paitsi lisää transaktiokustannuksia, on myös hajauttamisen kannalta hyödytöntä.

Liika on liikaa

Vaikka osakkeiden määrän kasvattaminen vähentääkin epäsystemaattista riskiä, ei liian suurella osakemäärällä riskiä saada enää merkittävästi pienennettyä.

Edwin J. Elton ja Martin J. Gruber laskivat kirjassaan “Modern Portfolio Theory and Investment Analysis”, miten osakkeiden määrän kasvattaminen vähentää sijoitussalkun riskiä. Riskiä he mittasivat niin sanotulla standardipoikkeamalla, eli osakkeiden tuottojen keskimääräisellä vaihtelulla.

Jos sijoitussalkussa on vain yksi osake, oli kirjoittajien mukaan sen keskihajonta 49 prosenttia, eli siis melko korkea. Jos osakkeiden määräksi tuli 20, väheni tuottojen hajonta 20 prosenttiin. Eli 20 osakkeella sijoitussalkun riski pieneni merkittävästi, peräti 29 prosenttiyksikköä (49% – 20%).

Jos osakkeita olisi ollut salkussa 1000 eri yhtiöltä, olisi sijoitussalkun tuoton riski pienentynyt enää lisää vaivaiset 0,8 prosenttiyksikköä. Eli osakkeiden määrän lisääminen 20:tä suuremmaksi ei tuonut enää mitään oleellista hajautushyötyä!

Lisäksi täytyy muistaa ettei osakkeiden määrän lisäys poista systemaattista eli markkinariskiä.

Liian suuri hajautus ei siis oleellisesti pienennä riskejä. Lisäksi liian suurella osakesalkulla on myös toinen varjopuolensa.

CNBC-uutistoimiston räväkkä kolumnisti ja sijoitusasiantuntija Jim Cramer huomauttaa, että liian suuri osakesalkku johtaa yksinkertaisesti siihen, ettei sijoittaja ehdi tekemään kotiläksyjään huolella. Jos salkussa on paljon osakkeita, ei sijoittaja yksinkertaisesti ehdi seuraamaan ja tutkimaan yhtiöiden liiketoiminnan kehitystä ja tulevaisuuden näkymiä.

Cramerin suositus osakkeiden lukumäärälle on suoraviivainen: 10 eri yhtiön osaketta riittää.

Artikkeli on julkaistu SalkunRakentajassa aiemmin elokuussa 2013.

3 kommenttia

3 kommenttia

 1. lerre

  10.8.2013 at 10:20

  ”Eli 20 osakkeella sijoitussalkun riski pieneni merkittävästi, peräti 29 prosenttia (49% – 20%).”

  Pitäisi varmaankin olla ”peräi 29 prosenttiyksikköä”.

 2. Salkunrakentaja

  11.8.2013 at 03:44

  Kyllä, prosenttiyksikköjen muutoksesta on kyse,ei prosenttimuutoksesta.

  Korjataan tekstiin. Kiitos huomiosta.

 3. Tapio Haavisto

  11.8.2013 at 14:42

  Kuinka monta osaketta?

  Osakkeiden määrä riippuu ehkä jonkun verran salkun koostakin? Jos salkku on ”keskisuuri”, noin 100 000 €, niin mielestäni noin 8 osaketta eri toimialoilta riittää varsin hyvin. Niistä osan pitäisi olla muussa valuutassa kuin euroissa!

  Pienessä Suomi-Salkussa riittää aivan hyvin 6 osaketta eri toimialoilta.

  Isossa salkussa ( > 200 000 € ) olisi mielestäni hyvä olla 10 osaketta eri toimialoilta, muutama ETF kansainvälisen hajautuksen takia ja korkotuotteita ainakin kolmannes.
  Mainitut ajatukset ovat varsin kaavamaisia ja pitemmän kokemuksen antamia näkemyksiä, ja saattaapi allokaatio riippua myös ajankohdasta.

  tapio.haavisto@siop.fi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Ylös