Oma talous

Tutkimus: Sattuma ohjaa työuraa enemmän kuin suunnitelmat

Tuore julkaisu valottaa sattuman merkitystä työuraa koskevien valintojen taustalla.

Ihmisten työurien oletetaan olevan yksilöiden omien valintojen ja suunnitelmien summa. Jyväskylän yliopiston tuoreessa tutkimuksessa Työura: yksilön valintoja vai monimutkaista kehkeytymistä? paljastuu, että tosiasiassa työurien syyt näyttäytyvät varsin toisenlaisilta. Tutkimuksessa pohditaan ihmisen mahdollisuuksia tehdä työuraansa koskevia valintoja.

Tutkimuksessa tarkasteltiin etenkin työuran ja terveyden välisiä yhteyksiä. Kaaosteoria tuo esiin työurien erilaiset muodot ja niitä värittävät monenlaiset epävarmuudet, satunnaisuudet ja siirtymät. Aineisto muodostuu kahdestatoista pohjoiskarjalalaisen miehen haastattelusta.

”Terveys on yksi niistä tekijöistä, joihin voimme vaikuttaa rajallisesti, mutta jolla on huomattava merkitys työurien muodostumiseen”, toteaa tutkija Anu Järvensivu kasvatustieteiden laitokselta. Järvensivun mukaan työuria ei niinkään pysty rakentamaan, vaan ne ovat monien tekijöiden summa.

Työurat osoittautuivat tutkimuksessa hyvin moninaisiksi. Suunnitelmallisuus on vähästä ja sattumuksien vaikutukset suuria. Järvensivun ja tutkija Jutta Pulkin (Tampereen yliopisto) mukaan valinnan mahdollisuudet jäivät rajallisiksi, kun taas ihmistä ympäröivät tekijät ja niiden kytkökset vaikuttivat työuran suuntaan paljon. Vahvana tekijänä työn ja terveyden välissä vaikuttivat taloudelliset huolet. Ne saattoivat estää tai pakottaa valintoja toiveista ja haluista riippumatta.

Tutkimus haastaa ajattelua, joka korostaa ihmisen suunnitelmallisuutta ja rationaalisia valinnanmahdollisuuksia. Ihmisen valintojen lisäksi toiset ihmiset, monenlaiset tilanteesta riippuvat tekijät ja puhdas sattuma muokkaavat työuraa.

”Me ihmiset haluamme ajatella, että voimme itse suoraviivaisesti vaikuttaa omaan elämäämme, työhömme ja terveyteemme. Myös yhteiskuntajärjestys ja poliittinen päätöksenteko, kuten aktiivimalli, nojaavat tähän oletukseen. Tutkimuksemme valossa nämä oletukset ovat kuitenkin vahvasti todellisuutta yksinkertaistavia ja omiaan aiheuttamaan niihin perustuvien politiikkatoimien epäonnistumista”, Järvensivu summaa.

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Ylös