Kasvuosakkeet

Exel Composites Evlin seurantaan ostosuosituksella

Exel Composites

Evli aloitti kotimaisen teknologiayhtiön seurannan.

Exel Composites on maailman johtava komposiittiteknologiayhtiö, joka suunnittelee ja valmistaa komposiittituotteita ja -ratkaisuja vaativiin teollisiin sovelluksiin. Yhtiöllä on yhdeksän Euroopassa, Aasiassa ja Pohjois-Amerikassa sijaitsevaa tuotantolaitosta sekä maailmanlaajuinen myyntiverkosto.

Komposiitit ovat kuiduilla vahvistettuja muoveja, jotka saavat kiistattomat keveyteen, jäykkyyteen ja kestävyyteen perustuvat ominaisuutensa tietyistä mekaanisista ja kemiallisista olosuhteista riippuen. Tärkeimmät raaka-aineet ovat kuitulujitteet kuten lasi- ja hiilikuidut, sekä muovimatriisit kuten polyesteri-, epoksi- ja vinyyliesterihartsit. Luonnonkuituja ja bio-hartseja käytetään myös enenevässä määrin.

Yhtiön tuoteportfolio sisältää niin asiakasräätälöityjä tuotteita kuin standardituotteita kuten profiileita, putkia ja laminaatteja, jotka usein muodostavat osan valmiista lopputuotteesta. Lisäksi yhtiö valmistaa jonkin verran myös valmiita lopputuotteita ja järjestelmiä.

Globaalit megatrendit, kuten kaupungistuminen, väestörakenteen muutos, kestävä kehitys sekä elinkaarikustannusten hallinta kasvattavat komposiittimateriaalien kysyntää.

Konsernin liikevaihto tilikaudella oli 96,6 miljoonaa euroa ja kasvoi 12,0 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Kasvua tukivat sekä DSC:n yritysosto huhtikuussa 2018 että Nanjing Jianhuin yritysosto huhtikuussa 2017. Hankittujen yritysten liikevaihdot kasvattivat liikevaihtoa 13,7 prosenttia. Yhtiö arvioi, että vuoden 2019 liikevaihto ja oikaistu liikevoitto kasvavat vuodesta 2018.

Vuoden neljännellä vuosineljänneksellä sekä saadut tilaukset että liikevaihto kasvoivat merkittävästi, yhtiön toimitusjohtaja Riku Kytömäki toteaa tilinpäätöstiedotteessa.

”Kasvua vauhditti Rakentaminen & infrastruktuuriasiakassegmentti ennen kaikkea tuulivoima-asiakastoimialan tukemana. Exelin suurin asiakas on nyt myös tuulivoimatoimialalta, siinä missä se viimeiset kymmenen vuotta on ollut telekommunikaatioalalta. Vuonna 2018 telekommunikaatioalan kilpailutilanne erityisesti Kiinassa muuttui merkittävästi geopoliittisten tekijöiden kuten kaupan esteiden ja tuontitullien myötä”, Kytömäki summaa.

Evli kertoo aamukatsauksessaan, että Exel Composites on kasvanut viime vuosien aikana yritysostojen kautta. Yhtiön orgaaninen kasvu on Evlin mukaan ollut kuitenkin heikkoa johtuen haasteista esimerkiksi telekommunikaatio- ja infrastruktuuritoimialoilla. Myös yhtiön liikevoittoprosentti on pudonnut selvästi alle tavoitellun tason.

”Näkyvyys yhtiön toimitusvolyymien suhteen on rajattu, mutta uskomme yhtiön positioituneen oikein tuulivoimasektorille, missä Exelinkin tuottamille komposiittiprofiileille riittää kysyntää”, Evli arvioi.

Tuulivoimasektori on noussut Exelin tärkeimmäksi asiakastoimialaksi. Exelin tarjooma tälle sektorille koostuu pitkälti tuulivoimaloiden lapojen vahvistusprofiileista. Evlin näkemyksemme mukaan tällaisten hiilikuituvahvisteiden markkina kasvaa yli 10 prosenttia vuodessa seuraavien vuosien aikana. Evli uskoo tämän siivittävän myös Exelin orgaaniseen ja kannattavaan kasvuun.

”Odotamme Exelin liikevaihdon kasvavan noin 6,6 % vuodessa seuraavien vuosien aikana, minkä seurauksena yhtiön kiinteiden kustannusten suhteellinen osuus liikevaihdosta tulisi laskemaan selvästi, ja näin ollen myös liikevoittoprosentti kasvaisi 7 % tasolle vuoteen 2021 mennessä (verrattuna vuoden 2018 oikaistuun 5,2 % kannattavuuteen).”

Vaikka kulukontrolli on yhtiön kannattavuuden kannalta tärkeää, Evlin näkemyksen mukaan nimenomaan volyymien kasvu on osakkeen keskeisin arvoajuri. Yhtiön tulisi pystyä voittamaan sellaisia uusia, suuria asiakkaita, jotka voisivat tuottaa vuotuista liikevaihtoa noin viiden miljoonan euron luokassa.

Exel on arvostuskertoimiltaan verrokkejaan halvempi. Evlin kuluvan vuoden tulosennusteella EV/Ebit-kerroin on 11,6x, kun verrokkien vastaavan kertoimen mediaani on 15,6x. Yhtiö hinnoitellaan siis noin 26 prosentin alennuksella kilpailijoihinsa nähden.

Evli antaa Exel Compositen osakkeelle ostosuosituksen ja 5,0 euron tavoitehinnan. Ne perustuvat analyysiin yhtiön arvostuskertoimista ja kassavirtaperusteisesta arvostuksesta.

”Tavoitehintamme tarkoittaisi yritysarvon ja 2019E käyttökatteen välistä suhdetta noin 8x tasolla (verrattuna yhtiön historialliseen 9x tasoon ja verrokkiyhtiöiden nykyiseen 9-10x tasoon)”, Evli toteaa.

vuokratuotto Evli esite sijoitussalkku

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Ylös