Tunnusluvut

Miksi sijoittajan ei aina kannata maksaa pörssiyhtiön kasvusta?

Sijoittaja Ville Hemminki osoittaa, ettei sijoittajan kannata aina arvostaa yrityksen kasvua. Esimerkkinä hän käyttää teleoperaattoreita.

Ville Hemminki on sijoitusyhtiö Nomad Invest Oy:n toinen perustaja. Hän on julkaissut Twitterissä varsin mielenkiintoisen tviittiketjun, jossa hän yksinkertaisten esimerkkien avulla pyrkii osoittamaan, ettei yrityksen kasvu ole aina sijoittajan kannalta positiivinen asia.

Kasvu nimittäin saattaa lisätä yrityksen arvoa, mutta se saattaa myös nakertaa sitä.

”Kasvu joko luo arvoa, tuhoaa sitä, tai on merkityksetöntä arvon luonnin kannalta”, aloittaa tviittiketjunsa.

Hemminkin mukaan saattaa tietyissä tilanteissa olla täysin perusteltua maksaa yhdestä yhtiöstä korkeampia kertoimia kuin toisesta – vaikka näiden kasvu olisi yhtä suurta.

Sijoitetun pääoman tuotolla ja pääomakustannuksilla on väliä

Tämä saattaa vaikuttaa yllättävältä. Usein nimittäin ajatellaan, että sijoittajat ovat valmiita hyväksymään korkeammat arvostuskertoimet, esimerkiksi P/E-kertoimen, nopeasti kasvaville yrityksille. Vastaavasti heikon kasvun yrityksille ei hyväksytä korkeita P/E-kertoimia.

Hemminki korostaa kuitenkin, että yrityksen kasvun arvostus markkinoilla riippuu siitä, mikä on sijoitetun pääoman tuotto suhteessa painotettuun keskimääräiseen pääomakustannukseen. Edellisen lyhenne on ROIC ja jälkimmäisen WACC.

ROIC on ”tehollisen” sijoitetun pääoman tuotto, ja se lasketaan suhteuttamalla yrityksen nettotulos käyttäpääoman ja käyttöomaisuuden yhteissummaan, eli siinä ei huomioida aineettoman varallisuuden vaikutusta.

WACC tarkoittaa siis painotettua keskimääräistä pääomakustannusta (weighted average cost of capital). Siinä pääomakustannus lasketaan velkapääoman ja oman pääoman kustannusten painotettuna keskiarvona. Sitä käytetään erityisesti diskonttokorkona investointien kannattavuuslaskennassa tai yrityksen arvonmäärityksessä.

Jos yhtiön keskimääräinen pääomakustannus on alhaisempi kuin sijoitetun pääoman tuotto, pystyy yhtiö vipuamaan kasvun avulla yhtiön arvoa ylöspäin. Jos taas tilanne on päinvastoin, eli että pääomakustannus ylittää sijoitetun pääoman tuoton, kasvu alentaa yrityksen arvoa.

Jälkimmäisessä tapauksessa on siis osakkeen arvostuskertoimen kannalta parempi, mitä vähemmän yhtiö kasvaa, Hemminki selittää. Jos sijoitetun pääoman tuotto on sama kuin pääomakustannus, ei kasvulla ole merkitystä PE:hen, ja vain jos sijoitetun pääoman tuotto ylittää pääomakustannuksen, luo kasvu arvoa sitä enemmän mitä kovemmin yhtiö kasvaa.

Kasvu on sijoittajan kannalta siis arvokasta vain, jos kasvun luoma sijoitetun pääoman tuotto ylittää sen rahoittamisen kustannukset.

Miksi Elisa on arvostettu pörssissä Teliaa korkeammalle?

Kasvu voi siis myös tuhota arvoa, jos sen saavuttaminen maksaa enemmän kuin tuottaa, Hemminki toteaa. Hän kertoo tästä myös konkreettisen esimerkin.

”Esimerkiksi yritysostot, jotka toki tuovat kasvua, ovat monesti tuhonneet arvoa, kun maksetaan ylihintaa ja ostokohteen sulauttaminen ei onnistu kunnolla jne.”

Jos alalle tulon esteet ovat alhaiset tai jos kilpailu on kovaa, kilpaillaan Hemmingin mukaan pääoman kustannuksen ylittävät tuotot yleensä pois ja alan tuotot lähestyvät pääoman kustannusta. Näin on hänen mukaansa tilanne monilla aloilla.

Nopeimmin tällaiset ”ylituottopotentiaalit” kurotaan Hemmingin mukaan kiinni yleisesti teknologia- ja energiasektoreilla. Sen sijaan terveydenhoidossa ja kuluttajatuotteet ovat aloja, joissa kilpailuetu säilyy yleensä pidempään.

Johtopäätös sijoitetun pääoman tuoton ja pääomakustannuksen huomioimisesta on siten se, että yrityksen arvostuskerrointa arvioitaessa pelkkä odotetun kasvun huomioiminen ei riitä, pitää huomioida myös pääoman tuotto suhteessa pääomakustannuksiin.

Tarkastelemalla saman toimialan osakkeita, voidaan nähdä, etteivät sijoittajat todellakaan aina ole valmiita maksamaan kasvusta.

Elisan odotettu konsensusennusteiden mukainen tuloskasvu ensi vuonna on selvästi alhaisempi kuin Telian odotettu kasvu. Silti Elisan P/E-kerroin on peräti 46 prosenttia korkeampi!

Teleoperaattorien tunnusluvutElisaTelia
Odotettu EPS-kasvu3,4 %14,4 %
P/E 202026,918,4

Onko siis Elisa arvostettu pörssissä liian korkealle? Ei välttämättä. Kasvun lisäksi pitää tarkastella muita tunnuslukuja.

Hemminki käy läpi teleoperaattoreiden sijoitetun pääoman tuoton ja pääomakustannuksen tunnuslukuja.

Elisan ja Telenorin sijoitetun pääoman tuotto ylittää selvästi pääomakustannuksen, joten niiden kasvu luo yhtiölle lisäarvoa. Sen sijaan Tele2:n ja Telian sijoitetun pääoman tuotto ei ylitä pääomakustannusta, joten niille kasvu on hyödytöntä arvonluonnin kannalta.

Tämä kertoo myös, miksi Elisa on pörssissä kalliimpi yhtiö kuin Telia, Hemminki päättelee.

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Ylös