Rahastotietoa

Mitä sijoitusrahastojen kuluja mittaava TER-luku kertoo?

Sijoitusrahastoihin sijoittamisesta aiheutuu yllättävän useita erilaisia kuluja jotka syövät sijoitusrahastosijoituksen tuottoja.

Sijoitusrahastojen kuluja mitataan yleensä niin sanotulla TER-luvulla. TER-luku ei kuitenkaan paljasta kaikkia sijoitusrahastojen kuluja.

Sijoitusrahastojen toiminnasta koituu rahastosijoittajalle useita suoria ja välillisiä kustannuksia. Rahasto-osuuksien merkinnästä ja lunastuksesta, rahastojen hallinnoinnista ja säilytyksestä sekä mahdollisista arvopaperinvälittäjille suoritettavista välityspalkkioista syntyy kuluja jotka peritään rahastosijoittajalta. Maksuja voi olla näiden lisäksi muitakin.

Sijoittaja maksaa osan maksuista suoraan erikseen ja osa vähennetään suoraan rahaston arvosta. Merkintä- ja lunastusmaksut ovat erikseen maksettavista maksuista merkittävimmät. Suoraan rahaston arvosta veloitettavista maksuista merkittävimmät ovat hallinnointi- ja säilytyspalkkiot sekä rahaston omaisuuden sijoittamisesta maksettavat välityspalkkiot.

Mikä on TER-luku?

TER-lukua (engl. total expense ratio) käytetään tyypillisesti kun vertaillaan eri sijoitusrahastojen kulurakenteita keskenään. TER kertoo rahaston perimien kulujen osuuden prosenttilukuna keskimääräisestä pääomasta tarkastelujaksolla. Luku sisältää rahaston pääomasta veloitettavan hallinnointi- ja säilytyspalkkion, tilinhoito- ja muut pankkikulut sekä mahdollisen tuottosidonnaisen palkkion.

Hallinnointipalkkio on rahastoa hallinnoivan rahastoyhtiö kiinteä veloitus sijoitusrahaston varoista rahaston hoitamisesta. Hallinnointipalkkio määritetään vuosittaisena prosenttiosuutena koko sijoitusrahaston arvosta. Palkkio lasketaan ja vähennetään päivittäin rahaston arvosta.

Hallinnointipalkkio kattaa Suomessa vallitsevan käytännön mukaan mm. kustannukset rahaston sijoitustoiminnan hoitamisesta ja rahaston varsinaisen hallinnon hoitamisesta, kuten arvonlaskennasta ja osuusrekisterin ylläpidosta, sekä rahaston markkinointikustannukset. Sijoitustoiminnan välityspalkkiot eivät kuitenkaan sisälly hallinnointipalkkioon.

Hallinnointipalkkion suuruus vaihtelee rahastotyypin mukaan. Finanssivalvonnan mukaan esimerkiksi lyhyen koron rahastoissa hallinnointipalkkio vaihtelee usein 0,2 prosentista 0,6 prosenttiin ja osakerahastoissa 0,4 prosentista jopa 3,0 prosenttiin.

Joissakin rahastoissa on käytössä kiinteän hallinnointipalkkion lisäksi myös tuottosidonnainen hallinnointipalkkio, joka lasketaan prosenttiosuutena sijoitusrahaston säännöissä määritellyn tuoton ylittävästä tuotosta ilmoitetulla ajanjaksolla.

Sijoitusrahaston varoja säilyttävä ja rahastoyhtiön toimintaa valvova säilytysyhteisö veloittaa sijoitusrahaston varoista kiinteän palkkion tehtäviensä hoitamisesta. Finanssivalvonnan mukaan säilytyspalkkio on tyypillisesti 0,2 – 0,3 prosenttia sijoitusrahaston arvosta.

TER-luku ei kerro kaikkia kuluja

TER –luku ei sisällä lainkaan esimerkiksi sijoitusrahaston sijoitusten ostoista ja myynneistä aiheutuvia kaupankäyntikuluja. Suoraan sijoitusrahaston varoista veloitetaan arvopaperinvälittäjille suoritettavat välityspalkkiot rahastolle kuuluvien arvopapereiden ja muiden sijoituskohteiden ostoista ja myynneistä.

Välityspalkkioista rahastolle ja sitä kautta sen rahastosijoittajalle aiheutuva kustannusrasitus riippuu siitä aktiivisuudesta, jolla rahaston varoilla käydään kauppaa, eli niin sanotusta salkun kiertonopeudesta.

Rahastokuluja kuvaava tunnusluku joka huomioi myös kaupankäyntikulut on TKA-luku. TKA-luku sisältää kaikki rahastopääomasta veloitettavat kulut, eli TER-luvun sisältävien kulujen lisäksi myös kaupankäyntikulut sekä muut mahdolliset muut kulut. Kuten TER, ilmaistaan TKA-lukukin prosenttilukuna keskimääräisestä pääomasta tarkastelujaksolla.

Edes TKA ei sisällä mahdollisia rahaston maksettavaksi koituvien lähdeverojen ja transaktioverojen kustannuksia.

Suosituimmat sijoituskirjat - tutustu ja tilaa!

Sijoituskirjoja on moneen lähtöön. Kokosimme suosituimmat sijoittamista ja vaurastumista käsittelevät teokset yhdelle sivulle.

Löydä mieleisesi ja tilaa!

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Ylös