Yritysuutiset

Metsäyhtiö Stora Enso ylsi odotuksia parempaan tuloskehitykseen

Yhtiön myynti laski kuitenkin lähes 19 prosenttia viime vuodesta.

Stora Enson liikevaihto laski huhti-kesäkuussa 18,9 prosenttia edellisvuodesta 2,1 miljardiin euroon alhaisempien toimitusten ja hintojen vuoksi koronaviruspandemian vaikutuksen seurauksena. Myynnin lasku oli analyytikoiden odotusten mukainen.

Metsäyhtiö ylitti toisella vuosineljänneksellä analyytikoiden konsensusodotukset. Analyytikot odottivat keskimäärin 0,1 euron osakekohtaista tulosta ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä ja käyvän arvon muutoksia. Toteuma oli kuitenkin 0,14 euroa, kun se vuosi sitten oli 0,27 euroa.

Operatiivinen liiketulos oli 178 miljoonaa euroa, kun analyytikoiden odotuksissa oli keskimäärin 143 operatiivinen liiketulos.

Stora Enson toimitusjohtaja Annica Bresky kertoo, että koronaviruspandemian vuoksi joistakin optimistisista merkeistä huolimatta markkinaolosuhteiden näkymät ovat edelleen heikot.

Pandemia on vaikuttanut metsäyhtiön liiketoimintaan näkyvimmin Paper-divisioonassa, jossa se on kiihdyttänyt rakenteellista heikkenemistä kaikissa paperilaaduissa, Bresky toteaa. Ilman Paper-divisioonaa operatiivinen liiketulosprosentti pysyi 13 prosentissa.

Tällä hetkellä 80 prosenttia Stora Enson liikevaihdosta tulee kasvuliiketoiminnoista ja Oulun tehtaan muuntamisen jälkeen paperituotteiden osuus on entistä pienempi. Breskyn mukaan Biomaterials-divisioonan osalta markkinat ovat edelleen haastavat alhaisten hintojen ja graafisten papereiden kysynnän laskun vuoksi.

”Viime vuoteen verrattuna tuloksemme on merkittävästi pienempi, pääasiassa Paper- ja Biomaterials-divisioonien toimitusten ja myynnin laskun takia. Muiden liiketoimintojemme markkinanäkymät ovat edelleen vaihtelevat”, toimitusjohtaja toteaa.

Stora Enso ei edelleenkään anna arviota koko vuoden tuloksesta. Yhtiö on keskeyttänyt toistaiseksi vuosineljänneksiä koskevien ohjeistusten ja vuotuisten näkymien julkistamisen maailmantalouden epävarmuuden vuoksi. Koronaviruskriisi on kiihdyttänyt paperin kysynnän laskua Euroopassa, ja konsernin muiden tuotteiden markkinaolosuhteiden vaihtelu jatkuu.

Vuoden kolmannella neljänneksellä on vuosihuoltoseisokit kuudella tehtaalla. Kunnossapidon negatiivisen vaikutuksen Stora Enso arvioi olevan kokonaisuudessaan 45 miljoonaa euroa enemmän kuin vuoden 2020 toisella neljänneksellä ja samalla tasolla kuin vuoden 2019 kolmannella neljänneksellä.

Stora Enson toinen vuosineljännes lyhyesti

  • Liikevaihto laski 18,9 % 2 114 (2 608) milj. euroon alhaisempien toimitusten ja hintojen vuoksi koronaviruspandemian vaikutuksen seurauksena.
  • Operatiivinen liiketulos pieneni 178 (299) milj. euroon. Hyvä kustannustenhallinta kumosi osittain pienemmän liikevaihdon vaikutusta.
  • Operatiivinen liiketulosprosentti oli 8,4 % (11,5 %).
  • IFRS-liiketulos oli 226 (142) milj. euroa.
  • Osakekohtainen tulos oli 0,19 (0,08) euroa, ja osakekohtainen tulos ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä ja käyvän arvon muutoksia oli 0,14 (0,27) euroa.
  • Liiketoiminnan rahavirta oli 363 (550) milj. euroa. Rahavirta investointien jälkeen oli 239 (428) milj. euroa.
  • Nettovelan suhde operatiiviseen EBITDAan oli 2,5 (2,1) eli tavoitetasoa (2,0) korkeampi.
  • Likviditeetti oli vahva: 2,1 mrd. euroa, mukaan lukien rahavarat, luottolimiitit ja käytettävissä olevat rahoituslähteet.
  • Operatiivinen ROCE oli 6,8 % (11,8 %), alle 13 %:n ylittävän strategisen tavoitetason.
Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Ylös