Kasvuosakkeet

Valoe kasvoi hurjasti toisella vuosineljänneksellä – riittävä tulorahoitus silti yhä kysymysmerkki

Aurinkopaneelifirma Valoe sai taloudellisen tilanteensa parempaan kuntoon. Kassavirtojen viivästymiseen ei kuitenkaan ole varaa.

Aurinkopaneelien valmistaja Valoe antoi tulosvaroituksen 13.8. alentaa ohjeistustaan liikevaihtonsa sekä kassavirtansa osalta.

Eilen yhtiö julkisti puolivuotiskatsauksensa ja kertoi reippaasta kasvusta. Toisella vuosineljänneksellä uhti-kesäkuussa yhtiön IFRS-standardien mukainen liikevaihto kasvoi peräti 428 prosenttia. Liikevaihto oli 0,4 miljoonaa euroa, kun se oli vuosi aiemmin 0,08 miljoonaa euroa.

Liiketulos oli kuitenkin edelleen pakkasella -0,6 miljoonaa euroa, kun se viime vuonna oli -0,7 miljoonaa euroa. Toisella vuosineljänneksellä kauden tulostappio laski -1,0 miljoonaan euroon edellisvuoden -1,3 miljoonasta eurosta.

Osakekohtainen laimennettu tulos oli -0,01 euroa, kun vuosi sitten se oli -0,07 euroa.

Toisella vuosineljänneksellä Valoen taloudellinen tilanne parani yhtiön sovittua yhteensä noin 6,35 miljoonan euron uudesta rahoituksesta. Huhtikuussa 2020 Valoe allekirjoitti Winance Investmentin kanssa enintään 3,0 miljoonan euron oman pääoman ehtoisen vaihtovelkakirjalainoja koskevan rahoitussopimuksen, joka sisältää Valoen osakkeisiin oikeuttavia warrantteja.

Pohjoismaiden ympäristörahoitusyhtiö NEFCO teki Valoeen 1,25 miljoonan euron pääomasijoituksen toukokuun 2020 alussa järjestetyssä osakeannissa ja antoi lisäksi Valoelle 1,25 miljoonan euron velkakirjalainan.

Viime kesäkuussa yhtiö järjesti toisen suunnatun osakeannin, jolla yhtiö keräsi yhteensä 0,85 miljoonaa euroa uutta rahaa. Lisäksi touko-kesäkuussa järjestetyissä osakeanneissa yhtiön velat vähenivät yhteensä noin 1,5 miljoonalla eurolla merkitsijöiden konvertoidessa saataviaan osakkeiksi.

Korona viivästyttänyt toimitusten aloittamista asiakkaille

Koronapandemiaan liittyvät matkustusrajoitukset sekä pandemiasta johtuvat materiaalien ja palvelujen toimitusvaikeudet haittasivat katsauskaudella, ja ovat edelleen haitanneet, kennotuotannon käynnistymistä ja toimitusten aloittamista asiakkaille. Tämänhetkisen arvion mukaan kennotoimitukset alkavat loka-marraskuussa 2020, Valoe kertoo.

”Ensimmäisen puolen vuoden liikevaihto nousi 0,8 miljoona euron tasolle ollen silti vielä yhtiön merkittäviin investointeihin nähden vaatimaton”, kertoo Valoen toimitusjohtaja Ilkka Savisalo.

Savisalo kertoo, että tilikauden 2020 toisella neljänneksellä yhtiö sai neuvoteltua valmiiksi rahoitusratkaisun yhtiön tuotekehitysvaiheen loppuun saattamiseksi.

”Yhtiöllä on tämänhetkisen arvion mukaan nyt käytössään riittävä rahoitus siihen asti, kun liiketoiminnan kassavirta kääntyy positiiviseksi”, toimitusjohtaja vakuuttaa.

Valoen tulevaisuuteen liittyy tällä hetkellä Savisalon mukaan kuitenkin paljon epävarmuutta koronapandemian toisen aallon ja siitä johtuvien viranomaismääräysten arvaamattomuudesta johtuen.

”Vaikka yhtiön rahoitusasema on parempi ei sillä ole kuitenkaan varaa arvioitujen kassavirtojen viivästymisiin.  Valoen kassatilanne on edelleen erittäin tiukka siihen asti, kun yhtiönliiketoiminnan kassavirta kääntyy positiiviseksi”, Savisalo kertoo.

Yhtiö pyrkii vielä vuoden 2020 aikana tuomaan markkinoille useita uusia tuotteita, joiden menestys on olennaisen tärkeää yhtiön tulevaisuuden mahdollisuuksia arvioitaessa.

Valoen aurinkoenergiaratkaisuja ajoneuvoihin

Valoe arvioi niin autonvalmistajien kuin kuljetusketjujenkin omistajien ja operaattoreiden pyrkivän ottamaan aurinkoenergian käyttöön ajoneuvoissaan laajamittaisesti lähivuosien aikana. Yhtiö aikoo olla hyvissä asemissa siinä vaiheessa, kun kasvu näissä VIPV (Vehicle Integrated Photovoltaics) sovellutuksissa alkaa. 

Valoen erityisesti ajoneuvoihin ja muihin liikkuviin asennuskohteisiin kehittämä aurinkosähköjärjestelmä ja siihen kuuluva Odd Form -paneeli on nyt valmis toimitettavaksi asiakkaille kenttätestausta varten. Muiden järjestelmän käytöllä saatavien etujen lisäksi Valoe on laskenut esimerkiksi kylmäkuljetusajoneuvon polttoaineen kulutuksen putoavan merkittävästi

Suomenkin oloissa vähentäen näin logistiikan tuottaman hiilidioksidin määrää vastaavasti. Valoen laskelmien mukaan henkilöauton polttoaineen kulutus voi pudota aurinkoenergiaa hyödyntämällä jopa yli 0,6 litraa 100 kilometrillä.

Valoe tiedotti huhtikuussa 2020 modernisoivansa ja laajentavansa aurinkopaneelituotantoaan ja siirtävänsä paneelivalmistuksensa Juvalle.  Muutosta johtuneen tuotantokatkoksen takia toisen vuosineljänneksen tuotantomäärä putosi noin puoleen ennakoidusta. Nyt julkaisuhetkellä on paneelituotannon kapasiteetti jo palannut muuttoa edeltäneelle tasolle.

Yhtiön paneelituotannon kapasiteetti nousee merkittävästi uusien tuotantolinjojen käynnistyessä. Valoen itsensä suunnittelema tuotantolinja kaksipuoleisille Crystal Twin IBC-paneeleille valmistuu vuoden 2020 loppuun mennessä ja toinen linja Odd Form -paneeleille vuoden 2021 aikana.

Valoe arvioi Valoe-konsernin liikevaihdon olevan vuonna 2020 noin 2,1 miljoonaa euroa, kun vuosi sitten se oli vain 0,3 mijoonaa euroa.

Yhtiö arvioi operatiivisen kassavirran kääntyvän kuukausitasolla positiiviseksi vuoden 2021 ensimmäisen vuosineljänneksen aikana edellyttäen, että koronapandemia ei suoraan tai epäsuorasti edelleen lykkää Liettuan tehtaan aurinkokennojen massavalmistuksen käynnistymistä ja täysimittaisten toimitusten aloittamista.

Pandemiaan liittyvät matkustusrajoitukset sekä pandemiasta johtuvat materiaalien ja palvelujen toimitusvaikeudet ovat hidastaneet Valoen paneelituotantoa ja ovat haitanneet ja edelleenkin haittaavat erityisesti aurinkokennojen valmistuksen käynnistymistä ja toimitusten aloittamista yhtioön yhdysvaltalaiselle ja muille asiakkaille. Tämänhetkisen arvion mukaan toimitukset alkaisivat loka-marraskuussa 2020.

Valoen huhtikuu – kesäkuu 2020 lyhyesti:

  • Valoe-konsernin liikevaihto kasvoi 428 prosenttia 0,4 miljoonaan euroon (vuonna 2019: 0,08 miljoonaa euroa)
  • Käyttökate oli -0,3 miljoonaa euroa (-0,3 miljoonaa euroa).
  • Liiketulos oli -0,6 miljoonaa euroa (-0,7 miljoonaa euroa).
  • Tulos ennen veroja oli -1,0 miljoonaa euroa (-1,3 miljoonaa euroa).
  • Kauden tulos oli -1,0 miljoonaa euroa (-1,3 miljoonaa euroa).
  • Osakekohtainen laimentamaton tulos oli -0,01 euroa (-0,07 euroa)
  • Osakekohtainen laimennettu tulos oli -0,01 euroa (-0,07 euroa)

Mikä on Valoe?

Valoe on teknologiayhtiö, joka on erikoistunut uusiutuvan energian tehokkaan käyttöönoton kehittämiseen nykyisiä ja tulevaisuuden tarpeita varten.

Yhtiö toimii sekä Suomessa että globaaleilla markkinoilla valmistaen aurinkopaneeleja Suomessa. Yhtiö vie uutta aurinkosähköteknologiaa, automatisoituja paneelitehtaita ja tuotantolinjoja ulkomaille, erityisesti kehittyviin maihin.

Valoe valmistaa Liettuassa, Vilnassa kehittämiään IBC-aurinkokennoja ja Suomessa, Juvalla tavanomaisia aurinkopaneeleita sekä Odd Form-aurinkopaneeleita. Valoe myös asentaa aurinkosähköjärjestelmiä joko perinteisinä aurinkovoimaloina tai käyttökohteeseensa integroituina järjestelminä.

Valoe on kehittänyt omat tuotantolinjansa ja tarjoaa myös aurinkosähköteknologiaa ja laitteita asiakkailleen.

Valoella on tällä hetkellä 23 työntekijää Suomessa ja 10 työntekijää Liettuassa. Yhtiö panostaa vahvasti tuotekehitykseen ja on mukana eurooppalaisessa aurinkoenergian huipputeknologian kehityshankkeessa (Horizon 2020 HighLite). Valoella on itsekehitettyä kenno-, paneeli-, ja laiteteknologiaa, jota EU-hanke oivallisesti tukee. EU:n tavoitteena on saada eurooppalainen ympäristöystävällinen aurinkosähköteknologia uudelleen kilpailukykyiseksi.   

Valoen (ent. Cencorp Oyj) juuret ulottuvat 1970-luvulle. Yhtiö on toimittanut vuosikymmenien aikana tuhansia teollisuusautomaatiojärjestelmiä eri teollisuudenaloille ympäri maailman. Teknologiaosaamista yhtiölle tulee myös sen pääomistajan, Savcorin, puolelta, joka teki vuosien ajan erikoispinnoitteita matkapuhelinteollisuudelle, erityisesti Nokialle.

Yhtioö siirtyi pois automaatiovalmistuksesta vuonna 2014 ja keskittyi pelkästään aurinkosähköteknologiaan, jossa toiminta perustuu materiaalitekniikan syvälliseen osaamiseen, lasertekniikan tuntemukseen ja monipuoliseen käyttöön sekä kokemukseen automaatiosta sekä teollisesta massavalmistuksesta.

Vuodesta 1999 saakka Valoen osakkeet on noteerattu NASDAQ OMX Helsinki pörssissä.

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Ylös