Yritysuutiset

UPM käynnistää rajut saneeraustoimet – vähentää 840 työpaikkaa, hakee 120 miljoonan euron vuosisäästöjä

UPM suunnittelee toimintojen tehostamista kilpailukyvyn varmistamiseksi.

Metsäyhtiö UPM kertoo tiedotteessaan suunnittelevansa Kaipolan paperitehtaan pysyvää sulkemista Suomessa, Shottonin paperitehtaan myyntiä Walesissa sekä UPM Communication Papersin liiketoimintatiimien toiminnan tehostamista, jotta liiketoiminta-alueen kilpailukyky voidaan varmistaa.

Yhtiöo suunnittelee tehostamisjärjestelyjä myös UPM Biorefining- ja UPM Specialty Papers -liiketoiminta-alueilla, ja järjestelyt koskevat yhtiön suomalaisia sellutehtaita, UPM Metsää ja UPM Tervasaaren tehdasta. Toteutuessaan suunnitelmien on arvioitu tuovan 75 miljoonan euron vuotuiset säästöt. Päätökset lopullisen suunnitelman toteutuksesta tehdään, kun yhteistoimintaneuvottelut ovat päättyneet.

Paino- ja kirjoituspaperien kysynnän pitkäaikainen lasku ja talouden näkymien heikentyminen vaativat yhtiön mukaan ripeitä ja päättäväisiä toimia UPM Communication Papersin kilpailukyvyn varmistamiseksi. Supistuvilla markkinoilla sekä yhtiön toimintojen että paikallisen liiketoimintaympäristön kilpailukyvyllä on erittäin suuri merkitys.

Tänä vuonna koronapandemiasta seuranneet sulkutoimet aiheuttivat metsäyhtiön mukaan äkillisen kysyntähäiriön paino- ja kirjoituspaperien markkinoilla. Vaikka näiden paperilaatujen kysynnän normalisoitumisesta on joitain varhaisia merkkejä sulkutoimien rauettua, maailmantalouden näkymät ovat heikentyneet.

Suljettava Kaipolan tehdas ei ole kilpailukykyinen

UPM on sitoutunut pitämään toimintonsa kilpailukykyisinä kaikissa olosuhteissa. Tuotantokapasiteetin on yhtiön mukaan vastattava asiakaskysyntää ja toimintojen oltava tehokkaita. Tästä johtuen UPM Communication Papers suunnittelee Kaipolan tehtaan pysyvää sulkemista viimeistään vuoden 2020 loppuun mennessä.

Suunnitelma koskee kolmea paperikonetta, vaikuttaa noin 450 työpaikkaan ja vähentää graafisten paperien kapasiteettia 720 000 tonnilta, mistä 450 000 tonnia on sanomalehtipaperia ja 270 000 tonnia päällystettyä mekaanista painopaperia.

”Tämä on murheellinen uutinen Kaipolalle. Vaikka Kaipolassa on osaavat tiimit ja hyvin hoidetut koneet, monien ulkoisten tekijöiden, kuten korkeiden logistiikkakustannusten, sääntelyyn ja verotukseen liittyvien seikkojen, korkeiden työvoimakustannusten ja kasvavien kuitukustannusten vuoksi tehdas on UPM:n paperitehtaista kilpailukyvyltään heikoin”, sanoo UPM Communication Papers -liiketoiminta-alueen johtaja Winfried Schaur.

UPM Communication Papers suunnittelee järjestelyjä ja tehostamistoimia myös liiketoiminnan tukitoimintoihin Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. Nämä suunnitelmat vaikuttavat toteutuessaan noin 170 työpaikkaan yli kymmenessä maassa.

”UPM on erittäin sitoutunut paperiliiketoimintaansa ja asiakkaisiinsa. Tuotantolaitostemme, ihmistemme ja strategiamme ansiosta pystymme toimimaan kannattavasti vielä vuosia. On hyvä muistaa, että paino- ja kirjoituspaperien maailmanmarkkinat ovat edelleen yli 70 miljoonaa tonnia, mistä yli 20 miljoonaa tonnia on Euroopassa. Vaikkakin markkina on supistuva, kustannuksiltaan kilpailukykyisillä tehtailla on mahdollisuuksia kannattavaan liiketoimintaan ja hyvään kassavirtaan.”

Schaurin mukaan kypsällä toimialalla kustannuskilpailukyvystä on huolehdittava tinkimättä, ja kaikissa olosuhteissa on varmistettava koneiden tehokas käyttö.

”Ulkoinen toimintaympäristö vaikuttaa suuresti kunkin toimipaikan menestymisen edellytyksiin. Investointihalukkuuden ja työpaikkojen säilymisen kannalta on aivan keskeistä, miten ennustettavaa sääntely on pitkällä aikavälillä”, sanoo Schaur.

UPM suunnittelee myös myyvänsä UPM Shottonin paperitehtaan muunnettavaksi toiselle tuotealueelle. Tällä hetkellä tehdas tuottaa 250 000 tonnia sanomalehtipaperia Deesidessa, Walesissa. Myytävä kokonaisuus käsittää materiaalien kuten kierrätyspaperin ja -kartongin keräys- ja lajittelutoiminnot, siistaamon, paperikonelinjan sekä energiainfrastruktuurin. Lisäksi laitoksella on vakiintunut asema Iso-Britannia kierrätyspaperimarkkinoilla.

”UPM Shottonin asema Iso-Britannian markkinoilla on hyvä. Myyntiprosessissa etsimme kuitenkin muitakin pitkän aikavälin käyttömahdollisuuksia tehtaalle, koska sanomalehtipaperin kulutus vähenee edelleen. Paperikone on teknisesti joustava ja soveltuu etenkin pakkauskartonkien tuotantoon”, Schaur toteaa.

UPM Biorefiningiin ja UPM Specialty Papersiin suunnitellut toimet

UPM Biorefining suunnittelee Suomessa toimivien sellutehtaiden ja metsätoimintojen tehostamista vahvistaakseen kilpailukykyä ja pitkän aikavälin tuloksentekokykyä. Suunnitellut toimenpiteet tehostavat toimintamallia, optimoivat kustannusrakennetta ja edistävät digitalisaatiota, yhtiö kertoo.

Metsäyhtiö aloittaa myös Kymin, Kaukaan ja Pietarsaaren sellutehtailla yhteistoimintaneuvottelut, jotka koskevat tehtaiden ja tukitoimintojen organisaatioihin suunniteltuja muutoksia. Muutoksilla on tarkoitus lisätä joustavuutta ja tehokkuutta kunnossapidossa, tuotannossa ja hallinnossa. Enimmillään suunnitelma johtaa 110 työpaikan vähentämiseen.

Suomen metsätoimintoja koskeva suunnitelma parantaa asiakaspalvelua sekä lisää digitaalisten järjestelmien ja palvelujen käyttöä. Enimmillään suunnitelma johtaa 60 työpaikan vähentämiseen.

UPM Specialty Papers suunnittelee puolesatan UPM Tervasaaren tehtaan organisaation uudelleenjärjestelyä ja optimointia kilpailukyvyn parantamiseksi. Suunnitellut toimet vaikuttavat toteutuessaan noin 50 työpaikkaan.

Toimenpiteiden taloudelliset vaikutukset

Tänään tiedotetut suunnitelmat vaikuttavat toteutuessaan kaikkiaan noin 840 UPM:n työpaikkaan, joista valtaosa on Suomessa.

UPM kirjaa kuluvan vuoden korlmannelle vuosineljännekselle tulokseen noin 115 miljoonan euron rakennejärjestelykulut, joilla on 55 miljoonan euron kassavaikutus ja 60 miljoonan euron alaskirjaukset vertailukelpoisuuteen vaikuttavina erinä. Valtaosa kirjauksista liittyy suunniteltuihin toimenpiteisiin UPM Communication Papersissa. Suunnitelluista toimenpiteistä arvioidaan syntyvän noin 75 miljoonan euron vuotuiset säästöt.

Aiemmin tänä vuonna UPM tiedotti sulkevansa Chapellen paperitehtaan Ranskassa ja vaneritehtaan Jyväskylässä sekä tehostavansa UPM Raflatacin toimintaa. Näistä toimenpiteistä syntyy noin 45 miljoonan euron vuotuiset säästöt.

Metsäyhtiö tekee kaikissa liike- ja tukitoiminnoissaan toimenpiteitä kiinteiden ja muuttuvien kustannusten alentamiseksi tarpeen mukaan.

UPM:n suunnitelmia kommentoi vuorineuvos Jorma Eloranta Twitterissä.

”Kilpailukyky ei ole absoluuttinen, vaan suhteellinen käsite. Mitkä kustannukset Suomessa ovat nyt ja tulevina vuosina verrattuna muissa maissa toimiviin vastaaviin yrityksiin. Vinkkiä tulevasta saa kuuntelemalla kunkin maan poliitikkojen puheita ja arvomaailmaa?”, Eloranta kirjoittaa.

Metsäteollisuus ry:n pääekonomisti Maarit Lindström kertoo, että graafisen paperin tuotannossa kilpailutekijät ovat ratkaisevia.

UPM:n osakekurssi nousi tänään Helsingin pörssissä 3,0 prosenttia ilmoitettujen säästötoimenpiteiden ansiosta.

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Ylös