Asunnot ja kiinteistöt

Sijoitusasunnon hinta suhteessa vuokratasoon vaihtelee suuresti kaupunkien välillä

Kuvio Yksiön hinta/vuokratuottokehityksestä keskusta-alueilla 2020/3 prosentteina. Kuvion keskeinen sisältö on kuvattu tekstissä.
Yksiön hinta / vuokratuotto -kehitys suurten kaupunkien keskusta-alueilla 2020/3.
Lähde: Tilastokeskus, asuntojen vuokrat

Vuokratuotoissa ja sijoitusasuntojen hinnoissa on suuret erot niin kaupunkien kuin osa-alueiden välillä, kertovat Tilastokeskuksen asiantuntijat.

Suomen asuntomarkkinoilla vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen vuokrien vuosimuutokset ovat pääsääntöisesti pienentyneet viime vuosina. Tämä selviää Tilastokeskuksen yliaktuaarien, Otto Kanniston, Martti Korhosen, Anu Rämön ja Elina Vuorion laatimasta selvityksestä Tieto & Trendit -sivustolla.

Suurempien kaupunkien yksiöiden vuokrien kehittyminen keskusta-alueilla paljastaa mielenkiintoisia seikkoja. Näillä alueilla vuokrien nousu on hidastunut selvimmin Helsingin ja Jyväskylän keskusta-alueilla. Jyväskylässä vuokranantaja on joutunut tyytymään vain puolen prosentin vuosikorotukseen.

Yliaktuurien mukaan parhaiten yksiöiden vuokratuotot ovat pitäneet pintansa Turun keskustassa, jossa vuokrat ovat nousseet edelleen liki kahden prosentin vuosivauhtia.

Suurissa kaupungeissa hinnat ovat joka tapauksessa nousseet viimeisen viiden vuoden aikana, mutta tilanne näyttää erilaiselta pienemmillä paikkakunnilla.

”Pienempien maakuntakeskusten osalta tilanne näyttää vuokranantajien kannalta hieman vaikeammalta. Tavallisimmin vuokran vuosikorotus yksiöissä jää näissä kaupungeissa alle prosentin suuruiseksi. Hämeenlinnan keskustayksiöiden vuokrat ovat jopa hieman laskeneet viime vuodesta. Pienemmissä kaupungeissa vuokrien vuosimuutokset ovat johdonmukaisesti pienentyneet”, yliaktuaarit toteavat.

Vuokra-asuntosijoittamisen riskiä voidaan arvioida katsomalla esimerkiksi, miten monen vuoden kokonaisvuokratuotto tarvitaan asunnon ostohinnan kattamiseksi. Tämä on siis ikäänkuin sijoitusasunnon takaisinmaksuaika, tosin sillä erotuksella, ettei siinä ole huomioitu asuntosijoittajalle koituvia juoksevia kuluja. Nämä juoksevat kulut luonnollisesti pidentävät sijoituksen takaisinmaksuaikaa.

Yliaktuaarien mukaan Helsingin keskustassa sijaitsevan yksiön hankkimiseen tarvitaan tällä hetkellä noin 26 vuoden vuokratuotto, vastaavasti Oulussa ja Jyväskylässä asuntosijoittaja kuittaa yksiön hankintahinnan vain 14 vuoden vuokratuotoilla.

”Takaisinmaksuaika kasvaa, jos asuntojen hinnat alueella nousevat vuokria nopeammin. Näin näyttää käyneen Helsingissä ja Tampereella”, yliaktuaarit kertovat.

Myös kaupunkien osa-alueiden suhteen on merkittävää hajontaa, yliaktuaarit toteavat. Heidän mukaansa suurimmat erot vapaarahoitteisten vuokrakohteiden välillä ovat Helsingissä: keskusta-alueilla asunnon hintaa vastaava vuokratuotto kertyy keskimäärin noin 28 vuodessa, kun kaupungin itäisillä alueilla odotusaika on vain hieman yli 13 vuotta.

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Ylös