Sijoitusideat

Foot Locker on Niken tuotteita rakastavan arvosijoittajan ostolappu

Foot Locker osakekurssi pörssi sijoittaminen

Foot Lockerin myymistä tuotteista noin 70 prosenttia on vahvasta osakekurssikehityksestä nauttivan Niken valmistamia.

Foot Locker on amerikkalainen urheiluvaatteiden ja jalkineiden jälleenmyyjä. Yhtiöllä on yhteensä noin 3000 liikettä 27 maassa eri puolilla Yhdysvaltoja, Eurooppaa, Aasiaa, Uutta-Seelantia ja Australiaa.

Foot Lockerin liiketoimintoja ovat Foot Locker, Lady Foot Locker, Kids Foot Locker, Champs Sports, Sidestep ja Eastbay.

Yhtiön liiketoiminta koostuu kahdesta liiketoimintasegmentista, jotka ovat Athletic Stores ja Direct-to-Customers. Direct-to-Customer liiketoimintasegmentti tarjoaa useita merkkejä, joita se myy suoraan online-kaupan, mobiiliapplikaation ja katalogin välityksellä.

Foot Lockerin liiketoiminta on viimeiset vuodet junnannut paikallaan. Yhtiö ylsi jo vuonna 2015 yli 7 miljardin dollarin liikevaihtoon, jonka jälkeen tähän mennessä paras vuosi oli 2019, jolloin liikevaihto ylitti 8 miljardin dollarin rajapyykin.

Yhtiön osakkeella käydään kauppaa New Yorkin pörssissä, jossa sen osakekurssi oli perjantaina 11.12.2020 päivän päätteeksi 42,03 dollaria.

Viime vuosien vaatimattomien liiketoiminnan kasvulukujen vuoksi yhtiön osakekurssikehitys on jäänyt selvästi jälkeen keskeisille osakeindekseille. Osakekurssi on laskenut viimeisen viiden vuoden aikana noin 25 prosenttia.  

Syynä Foot Lockerin heikkoon kasvuun on ollut Niken valmistamien tuotteiden kysynnän tasaantuminen. Lisäksi uusien jalkapalloon liittyvien tuotteiden tarjonta ei ole ollut riittävän hyvällä tasolla Foot Lockerin kasvun tukemiseksi.

Foot Locker ei ole viime vuosina onnistunut erityisen hyvin myöskään kannattavuuden osalta, vaan vuosien 2015 ja 2019 välillä yhtiön liikevoittomarginaali laski 12,8 prosentista 9,0 prosenttiin verkkokauppojen hintakilpailun seurauksena.

Analyytikoiden odotukset Foot Lockerin ensi vuoden osalta liian konservatiiviset

Vuoden 2020 kolmas vuosineljännes oli Foot Lockerille vahva erityisesti online-kaupassa. Liikevaihto ja tulos nousivat vertailukaudesta, kun kuluttajien patoutunut kysyntä purkautui alkusyksyllä Covid-19 pandemian ensimmäisen aallon hellitettyä.

Neljännen kvartaalin (Q4/2020) liiketoiminnan osalta Foot Lockerin odotukset eivät ole korkeat, sillä yhtiön kaupat ovat olleet osan vuosineljänneksestä suljettuina COVID-19 pandemian toisen aallon vuoksi.

Foot Lockerin katseet ovat jo ensi vuodessa, josta on odotettavissa vahva, mikäli Covid-19 rokote saadaan laajasti markkinoille. Yhtiö ei anna kuitenkaan ohjeistusta epävarman tilanteen takia.

Analyytikot arvioivat Foot Lockerin liikevaihdon kasvavan vuonna 2021 noin 5 prosenttia ja nousevan vuoden 2019 tasolle hieman yli 8 miljardiin dollariin. Arvio on liian konservatiivinen suhteessa toimialan ja Niken tuotteiden kasvunäkymiin, erityisesti, kun COVID-19 pandemian todennäköinen väistyminen lisää kuluttajatuotteiden kysyntää jo alkuvuoden 2021 aikana.

Niken kasvu tukee Foot Lockerin liiketoimintaa

Niken haastaja Adidas on saanut viime vuosina jalansijaa erityisesti Nikelle tärkeässä Yhdysvaltojen urheilujalkinemarkkinassa.

Adidaksen markkinaosuuden kasvu on kuitenkin viimeisen vuoden aikana tasaantunut, ja Niken liiketoimintaan hinnoitellaan tällä hetkellä kovia kasvulukemia.

Niken kasvua tukee uuden malliston aikaan saama kilpailutilanteen parantuminen, mutta myös koko urheilujalkine- ja vaateliiketoimialan vahva kasvunäkymä. Urheiluvaate- ja -jalkinemarkkinan odotetaan kasvavan noin neljän prosentin vuosivauhdilla vuoteen 2027 saakka.

Foot Locker hyötyy Niken kasvun lisäksi myös siitä, että Nike on ottanut tänä vuonna tuotteidensa myynnin yhä enemmän omiin käsiinsä karsimalla jälleenmyyjiensä lukumäärää. Foot Lockerin kaupoista peräti 70 prosenttia sijaitsee alle 3,5 kilometrin etäisyydellä Niken leikkurin alla olevista jälleenmyyjistä.

Niken osake on arvostuskertoimien perusteella kallis. Osakkeesta maksetaan New Yorkin pörssissä 48,4 kertainen hinta suhteessa ensi vuoden tulosennusteeseen. EV/EBITDA-luku ensi vuoden käyttökate-ennusteella on 35,5, joka on sekin yhtiön historiaan verrattuna huipputasolla.

Foot Lockerin arvostus on edullinen

Foot Lockerin osake tarjoaa sijoittajalle edullisemman vaihtoehdon päästä mukaan Niken kasvuun. Foot Lockerin arvostus on edullinen suhteessa sen historiaan ja myös verrattuna sen muihin voittoa tekeviin kilpailijoihin.

Toteutuneella tuloksella laskettu P/E-luku 13,3 tuo selkänojaa osakkeelle, sillä yhtiön P/E on keskimäärin viime vuosien aikana ollut noin 15.

Ensi vuoden 2021 tulosennusteella Foot Locker on vielä edullisemmin hinnoiteltu P/E-luvulla 9,7. Sama tilanne on myös eteenpäin katsovan EV/EBITDA-luvun kohdalla, sillä sen kerroin on 6,0.

Foot Locker onnistui kasvattamaan osinkoa vuodesta 2010 alkaen vuoden 2020 kevääseen, jolloin sen hallitus päätti keskeyttää osingonjaon, mutta kertoi syksyllä taas jatkavansa osingonmaksuja. Näin ollen yhtiöllä jäi kuluvan vuoden osingonmaksuista yksi väliin Foot Lockerin tyypilliseen neljän osingonmaksukerran vuotuiseen frekvenssiin verrattuna.

Osingonjaon osalta Foot Lockerin hallitus on edelleen varovainen, sillä lokakuussa yhtiön maksama osinko oli 0,15 dollaria osaketta kohti. Osinko oli selvästi pienempi kuin vielä toukokuussa maksettu 0,40 dollaria tai tammikuun 0,38 dollaria.

Yhtiön osingon määrän voi kuitenkin odottaa palautuvan nopeasti alkuvuoden tasolle Foot Lockerin yli miljardin dollarin nettokassan ansiosta.

Osinkotuotto Foot Lockerilla on viimeisen viiden vuoden aikana vaihdellut merkittävästi 1,5 prosentista reiluun viiteen prosenttiin, mutta ollut enimmäkseen 2-4 prosentin haarukassa.

Tällä hetkellä osingonmaksun tilapäinen leikkaus on laskenut Foot Lockerin osinkotuoton viimeisen viiden vuoden alalaitaan 1,4 prosenttiin.

Foot Lockerilla on ollut käynnissä omien osakkeiden osto-ohjelma, joka tukee yhtiön osakekurssin kehitystä. Osto-ohjelma oli jäissä keväällä ja kesällä, mutta jatkui jälleen syksyllä yhtiön ostettua omia osakkeita 10 miljoonalla dollarilla.

Foot Lockerin liiketoiminnan mahdollisuudet riskejä suurempia

Foot Lockerin johto on epäonnistunut viime vuosina asettamissaan tavoitteissa, joten riskinä on myös jatkossa alisuorittaminen.

Osa yhtiön johdosta on työskennellyt Foot Lockerissa vuosikymmeniä. Näin ollen johdon kyky reagoida riittävän nopeasti kaupan murrokseen on kyseenalainen.

Yhtiön vahva keskittyminen Niken tuotteisiin sisältää sekä mahdollisuuden että riskin Niken liiketoiminnan kehityksen ja Niken oman myyntistrategian muutoksien osalta.

Foot Locker on viime aikoina investoinut vahvasti digitaalisiin myyntikanaviin. Yhtiö investoi viime vuonna 100 miljoonaa dollaria urheilujalkineiden jälkimarkkinapaikka GOATiin, joka on osoittautunut erinomaiseksi sijoitukseksi tähän mennessä. Investointi on tuonut mukanaan myös synergiaetuja.

Foot Locker ei julkistanut omistusosuuttaan GOATissa. Vuoden 2020 syyskuussa GOATin 100 miljoonan dollarin rahoituskierroksella yhtiön valuaatio oli 1,75 miljardia dollaria.

Kaiken kaikkiaan Foot Locker soveltuu siis sijoittajalle, joka haluaa kohtuullisella hinnalla mukaan Niken menestystarinaan, ja lisäksi option hyötyä Foot Lockerin digitaalisten myyntikanavien ja GOATin kasvusta.

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Ylös