Talouden trendit

Konkurssien määrä pomppasi jyrkästi ylöspäin – syynä lakimuutos

Lähde: Tilastokeskus.

Konkurssien määrää on rajoitettu väliaikaisella lakimuutoksella. Sen voimassaolo päättyi tammikuun lopussa, mikä näkyi heti konkurssitilastoissa.

Tilastokeskuksen tietojen mukaan tammi–helmikuussa 2021 pantiin vireille 404 konkurssia, mikä on 160 konkurssia (28,4 prosenttia) vähemmän kuin vastaavana ajankohtana vuotta aiemmin. Henkilökunnan määrä konkurssiin haetuissa yrityksissä oli kaikkiaan 2 732, mikä on 391 henkilöä (16,7 prosenttia) enemmän kuin edellisvuonna.

Vireille pannuilla konkursseilla tarkoitetaan kalenterivuoden aikana konkurssiin haettuja yrityksiä, yhteisöjä tai luonnollisia henkilöitä. Konkurssin vireilletulo ei läheskään aina merkitse yrityksen tai ammatinharjoittajan ”konkurssiin menemistä” ilmaisun varsinaisessa merkityksessä. Konkurssi oikeudenkäyntinä on mutkikas ja monia vaiheita käsittävä oikeusprosessi, jonka eri vaiheissa menettely voi jäädä kesken.

Vireille pantujen konkurssien määrä on ollut poikkeuksellisen matala kesäkuusta 2020 alkaen. Koronavirustilanteen myötä konkurssiin hakemista rajoitettiin määräaikaisella lakimuutoksella toukokuusta 2020 alkaen. Lakimuutos oli voimassa kuluvan vuoden tammikuun loppuun saakka.

Konkurssilaista poistettiin niin sanottu maksukyvyttömyysolettama, joka syntyy konkurssiuhkaisesta maksukehotuksesta. Kun tätä olettamaa ei ole, on velkojan hankalaa näyttää, että velallinen on muutoin kuin tilapäisesti maksukyvytön.

Lakimuutos on rajoittanut velkojan mahdollisuutta hakea velallista konkurssiin. Velallisten itse tekemien hakemusten osuus konkurssihakemuksista on ollut edellisvuotta suurempi 2020 toisesta neljänneksestä lähtien. Tilastokeskuksen mukaan ´konkurssitilaston aineistosta lakimuutoksen mahdollista vaikutusta konkurssimääriin on mahdotonta erotella muista mahdollisista vuonna 2020 vaikuttaneista tekijöistä, kuten Verohallinnon tai muiden velkojien omaehtoisista toimista.

Lakimuutos on toiminut liiankin hyvin ja konkurssien lasku on tyyntä myrskyn edellä, varoitti Lakimiesliiton puheenjohtaja Tuula Linna viime joulukuussa.

“Valittu keino konkurssien estämiseksi ei erottele sitä, milloin yrityksen maksuvaikeudet ovat koronaperäisiä, milloin kyse on muutoin kannattamattomasta tai epäterveestä liiketoiminnasta taikka jopa talousrikoksiin perustuvista hämäräpuuhista”, Linna toteaa.

Linnan ennustus näyttää nyt toteutuvan. Tammikuun lopussa päättynyt väliaikainen lakimuutos heijastui heti helmikuun konkurssitilastoihin.

Helmikuussa vireille pantuja konkursseja oli 280, kun tammikuussa niitä oli 124. Joulukuussa vain 90 yritys ajautui konkurssiin. Konkurssien määrä yli kaksinkertaistui tammikuusta helmikuuhun.

Akavan pääekonomisti Pasi Sorjonen julkaisi Twitterissä havainnollisen kuvaajan konkurssien kehityksestä. Toteutuneet konkurssit laskivat selvästi sen jälkeen, kun konkurssilakia väliaikaisesti muutettiin. Väliaikaisen lakimuutoksen päättyminen näkyi rajuna konkurssien nousuna helmikuussa.

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Ylös