Sijoitusideat

Käppyrät kertovat: Helsingin pörssi on nousutrendissä

Lähde: Investtech.com

Tekniseen analyysiin perustuvaa sijoituspalvelua tarjoava Investtech antaa keskipitkän aikavälin ostosuositukset kahdelle osakeindeksille.

OMX Helsinki on nousutrendissä, Investtech toteaa analyysiuutisissaan. Investtechin mukaan indeksin nousutrendi indikoi vahvan kehityksen jatkuvan trendin mukaisesti.

Osakkeen kurssin tukitaso on noin 10 700 pisteen kohdalla. Tukitaso on osakkeen hinnanmuodostuksen ”alaraja”, joka hetkellisesti tukee osakkeen hintaa vajoamasta sen alapuolelle. 

Volyymihuiput vastaavat kurssipohjia ja volyymipohjat vastaavat kurssihuippuja, mikä Investtechin mukaan heikentää nousevaa trendiä ja voi olla aikainen signaali tulevasta trendin rikkoutumisesta.

RSI-indeksi poikkeaa negatiivisesti kurssista, mikä indikoi vaaraa alaspäin tapahtuvasta reaktiosta. RSI eli suhteellinen voimaindeksi mittaa osakkeen kurssinousun ja -laskun suhteellista, keskinäistä voimaa. RSI-indeksi heilahtelee nollan ja sadan pisteen välillä. Indeksi pyrkii löytämään osakkeet jotka ovat joko ylimyyty (pistearvo alle 30) tai yliostettu (pistearvo yli 70).

Investtech pitää Helsingin pörssiä kokonaisuutena teknisesti positiivisena keskipitkällä aikavälillä.

Toinen vahvassa nousutrendissä oleva indeksi on Investttechin mukaan USA:n S&P 500. Indeksin tukitaso on 3580 pisteen kohdalla.

S6P 500 -indeksin RSI poikkeaa kuitenkin negatiivisesti kurssista, mikä kertoo alaspäin tapahtuvan kurssireaktion vaarasta. Investtechin mukaan RSI-käyrä näyttää laskevaa trendiä, mikä on aikainen signaali mahdollisesta alaspäin tapahtuvasta trendin rikkoutumisesta.

Teknisessä analyysissä pyritään saavuttamaan ylituottoa analysoimalla osakekurssien historiallisia hintoja. Tekninen analyysi nojaa oletukseen markkinoiden epätäydellisyydestä, jolloin osakemarkkinat eivät hinnoittele kursseja tehokkaasti, vaan erilaisilla psykologisilla tekijöillä on vaikutusta kursseihin.

Tekniseen analyysiin suhtautuvat epäillen eteenkin akateemiset sijoitustutkijat. Heidän mukaansa markkinat toimivat niin tehokkaasti, ettei osakekurssien historiaa analysoimalla ole mahdollista päästä ylituottoihin.

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Ylös