Oma talous

Mitä tarkoittaa työnhakijan karenssi?

Työttömyysturvaa saavalla työttömällä on velvollisuuksia, joiden rikkomisen seurauksena voi olla karenssi.

Työttömyysturvalain mukaan työttömän työnhakijan perustoimeentulo työttömyyden aikana turvataan työttömyyspäivärahalla ja työmarkkinatuella. Työmarkkinatukea maksetaan työnhakijalle, joka ei ole ollut vakiintuneesti työmarkkinoilla tai on saanut työttömyyspäivärahaa enimmäisajan.

Työttömällä työhakijalla on sekä oikeuksia että velvollisuuksia.

Työnhakijalla on oikeus päästä työllistymissuunnitelmaan, mutta velvollisuutena on hakea aktiivisesti työtä ja koulutusta. Työnhakijan velvollisuutena on myös antaa työ- ja elinkeinotoimistolle ammatillista osaamistaan, työhistoriaansa, koulutustaan ja työkykyään koskevat tiedot ja selvitykset. Lisäksi työnhakijan tulee toteuttaa yhdessä työ- ja elinkeinotoimiston kanssa laadittua työllistymissuunnitelmaa sekä tarvittaessa hakeutua ja osallistua työllistymistään edistäviin palveluihin ja toimenpiteisiin.

Työttömyysturva korvaa työttömyyden aiheuttamia taloudellisia menetyksiä. Työttömyysetuuteen kuuluvat ansiopäiväraha, peruspäiväraha ja työmarkkinatuki. Työttömyysetuuden saaminen edellyttää, että työttömäksi jäänyt henkilö on ilmoittautunut työttömäksi työnhakijaksi, työnhaku on voimassa ja työtön hakee kokoaikatyötä.

Työttömyysetuuden menetys määräajaksi

Työttömyysetu ei ole vastikkeeton etu, vaan sen edellytyksenä on, että työtön on valmis ottamaan vastaan hänelle tarjottua työtä tai koulutusta tai osallistumaan työllistymistä edistäviin palveluihin.

Jos työttömyysetuutta saava työtön ei noudata näitä edellytyksiä, voi edessä olla karenssi.

Karenssi tarkoittaa tilannetta, jossa työttömyysetuutta saava työnhakija menettää työttömyysetuuden määräaikaisesti, koska on menetellyt työvoimapoliittisesti moitittavalla tavalla. Karenssin pituus vaihtelee 15 päivästä 90 päivään.

Yleisimpiä karenssin syitä voi olla monia, esimerkiksi työstä eroaminen tai työstä kieltäytyminen.

Jos työntekijä eroaa työstä ilman pätevää syytä, korvaukseton määräaika eli karenssi on 90 päivää työsuhteen päättymisestä. Jos puolestaan työntekijä omalla moitittavalla menettelyllään aiheuttaa työsuhteen päättymisen, karenssi on 60 päivää.

Tarjotusta työstä kieltäytyminen

Työstä kieltäytyminen on yksi tyypillinen syy karenssiin.

TE-toimisto tai työnantaja tarjoaa työttömyysetuutta saaville työttömille työtarjouksia. Tällaisesta työtarjouksesta kieltäytyminen voi johtaa työttömyysetuuden määräaikaiseen menettämiseen.

Jos työtön ilman pätevää syytä kieltäytyy tarjotusta työstä tai työsopimus kariutuu työttömän oman menettelysi takia, karenssi on 90 päivää. Jos työtön puolestaan kieltäytyy TE-toimiston tarjoamasta työstä, karenssi on 60 päivää.

Kaikissa tilanteissa ei kuitenkaan synny karenssia, vaikka työnhakija kieltäytyy tarjotusta. Päteviä syitä kieltäytyä ovat

Päteviä syy kieltäytyä tarjotusta työstä on esimerkiksi silloin, jos tarjottu työ on osa-aikatyöstä, jossa ansiot jäisivät pienemmäksi kuin työttömän työttömyysturva kokonaan työttömänä.

Työttömän ei myöskään tarvitse pelätä karenssia, jos hän ei ota vastaan yrittäjänä tehtävää työtä.

Lisäksi laissa halutaan suojella tilanteita, joissa työttömän työmatka veisi kohtuuttomasti aikaa. Jos päivittäinen työmatka kestäisi kokoaikatyössä keskimäärin kolme tuntia tai osa-aikatyössä keskimäärin kaksi tuntia, ei työtä tarvitse ottaa vastaan.

Lisäksi työttömällä on niin sanottu ammattitaitosuoja.

Kolmen ensimmäisen työttömyyskuukauden aikana työtön voi kieltäytyä työstä, joka ei vastaa koulutukseen tai työkokemukseen perustuvaa ammattitaitoa.

Tarjotuista palveluista kieltäytyminen

Näiden lisäksi löytyy myös muita hyväksyttäviä syitä kieltäytyä työstä ilman pelkoa karenssista. Työttömän ei esimerkiksi tarvitse ottaa vastaan vakaumuksensa tai hyvän tavan vastaista työtä.

Karenssi voi aiheutua myös, jos työtön työnhakija kieltäytyy työvoimaviranomaisten haastattelusta, tai työllisyyssuunnitelman laatimisesta. Myös työllisyyttä edistävistä palveluista tai tarjotusta koulutuksesta kieltäytyminen voi aiheuttaa karenssin.

Velvollisuudesta osallistua koulutukseen on kuitenkin poikkeuksia. Palvelusta voi esimerkiksi kieltäytyä, jos työttömän toimeentulo ei ole kohtuullisesti turvattu koulutuksen aikana.

Lähteet:
Finlex.fi
TE-palvelut

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Ylös