KAUPALLINEN YHTEISTYÖ

Springvest Oyj listautui Nasdaq First North -markkinapaikalle

Springvest listautuminen sijoituspalveluyritys
Kaupankäynti Springvestin osakkeella avattiin perinteisellä kellonsoittoseremonialla.

Kaupankäynti kasvusijoitusyhtiö Springvestin osakkeella alkoi Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla 30.11.2021 kaupankäyntitunnuksella SPRING.

Springvest on suomalaisten menestystarinoiden mahdollistaja.

Springvest on sijoituspalveluyritys, joka edistää yritysten kasvua, kehittymistä ja innovaatioiden kaupallistamista toteuttamalla kohdeyhtiöiksi valikoituneiden kasvuyhtiöiden rahoituskierroksia.

Kasvuyhtiöiden rahoituskierrokset toteutetaan nopeasti ja tehokkaasti yhtiön noin 6 000 kohdeyhtiösijoittajan, digitaalisen sijoitusalustan ja suoraviivaisen prosessin ansiosta. Springvest saa osan järjestelypalkkiostaan kohdeyhtiön osakeoptioina. Rahoituskierroksen jälkeen Springvest jatkaa kohdeyhtiön vähemmistöomistajana kohdeyhtiösijoittajien rinnalla. Springvestin portfoliossa oli lokakuun 2021 lopussa osakkeita 37 yhtiöstä.

Kohdeyhtiösijoittajille Springvest tarjoaa mahdollisuuden osallistua listaamattomien kasvuyhtiöiden rahoituskierroksiin, jotka tyypillisesti olisivat monien sijoittajien ulottumattomissa.

Springvest on Suomen johtava listaamattomien kasvuyhtiöiden osakeantien järjestäjä. Historiansa aikana yhtiö on järjestänyt 72 onnistunutta rahoituskierrosta ja välittänyt rahoitusta yli 170 miljoonaa euroa (31.10.2021 mennessä).

Vuoden 2021 aikana Springvest on toteuttanut näistä rahoituskierroksista kymmenen, ja tämän vuoden yhdestoista rahoituskierros järjestettiin 4.11.2021. Vuoden 2021 aikana yhtiön yhdellätoista rahoituskierroksella kasvuyhtiöille on välitetty rahoitusta lähes 45 miljoonaa euroa. Yhtiön järjestämistä rahoituskierroksista 100 % on toteutunut.

Springvestin toimitusjohtaja Päivi Malinen kommentoi:

”Springvestin strategiana on menestyä yhdessä asiakkaidensa kanssa tarjoamalla kohdeyhtiöille onnistuneita rahoituskierroksia ja kohdeyhtiösijoittajille mahdollisuus korkeaan tuottoon sekä hajautusta niukemmin tarjolla oleviin listaamattomien kasvuyhtiöiden osakkeisiin. Olemme toimintamme alusta lähtien valinneet rahoituskierroksillemme kohdeyhtiöitä, joiden tuotteet tai palvelut tavalla tai toisella pyrkivät parantamaan maailmaa. Käymme vuosittain läpi noin 200 potentiaalista kohdetta ja toteutamme rahoituskierroksen vain kaikkein lupaavimmille yhtiöille, joiden liiketoiminta, kasvumahdollisuudet sekä tiimin pätevyys täyttävät vaatimuksemme.

Springvest Oyj:n toimitusjohtaja Päivi Malinen.

”Haluamme olla halutuin rahoituskanava lupaaville kasvuyhtiöille ja houkuttelevin sijoitusväylä listaamattomiin kasvuyhtiöihin. Meillä on hyvä maine sekä kasvuyhtiöiden että kohdeyhtiösijoittajien keskuudessa, ja erottaudumme kasvuyhtiöiden rahoitusmarkkinassa vahvoilla kilpailueduillamme.

First North -listautuminen on merkittävä askel yhtiöllemme. Listautumisen päämääränä on luoda Springvestin osakkeelle likviditeettiä ja läpinäkyvä arvostus, sekä kasvattaa yhtiömme tunnettuutta mahdollisten kohdeyhtiöiden ja sijoittajien tahoilla. Taloudellinen asemamme on vahva, emmekä järjestäneet listautumisen yhteydessä osakeantia.

Tavoitteenamme on tarjota osakkeenomistajillemme sekä arvonnousua että vahvaa osinkotuottoa. Uskomme, että positiivisessa vireessä oleva kasvurahoitusmarkkina tukee liiketoimintamme kehittymistä myös tulevaisuudessa.”

Strategia

Springvestin strategiana on menestyä yhdessä asiakkaidensa kanssa tarjoamalla kohdeyhtiöille onnistuneita rahoituskierroksia ja kohdeyhtiösijoittajille mahdollisuus korkeaan tuottoon sekä hajautusta niukemmin tarjolla oleviin listaamattomien kasvuyhtiöiden osakkeisiin.

Springvest järjestää rahoituskierroksia tarkoin valituille kohdeyhtiöille. Yhtiö panostaa rahoituskierrosten määrän sijasta kohdeyhtiöiden laatuun, ja siksi rahoituskierroksia järjestetään nykyisellään vuodessa noin 5–10 kappaletta.

Springvest keskittyy tällä hetkellä kooltaan 3–8 miljoonan euron suuruisiin rahoituskierroksiin, mutta myös tätä suuremmat rahoituskierrokset ovat tulevaisuudessa mahdollisia.

Taloudelliset tavoitteet ja osinkopolitiikka

Springvest on asettanut seuraavat keskipitkän aikavälin tavoitteet:

  • Sijoituspalvelutoiminnan tuottojen vuotuinen kasvu keskimäärin yli 5 %
  • Liikevoittomarginaali keskimäärin yli 20 %
  • Uusia portfolioyhtiöiden osakkeita taseeseen vuosittain noin 4 miljoonan euron arvosta

Osingonjakopolitiikka ja jaettavissa oleva osinko

  • Springvestin tavoitteena on jakaa osinkoina vähintään 80 % sekä tilikauden tuloksesta että portfolioyhtiöiden irtautumisten tuotoista
  • Springvestin hallituksella on voimassa oleva valtuutus päättää osingonjaosta siten, että yhdessä tai useammassa erässä jaettavan osingon määrä on yhteensä enintään noin 10,8 miljoonaa euroa, josta on maksettu ennen listautumista noin 0,4 miljoonaa euroa

Tutustu Springvestiin sijoituskohteena: https://www.springvest.fi/springvestin-sijoittajille

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Ylös