Arvo-osakkeet

Nämä kolme arvoyhtiöitä tuovat salkkuun suojaa nousevien korkojen ympäristössä

Salkunhoitajan osakeideoita ovat investointipankki, monialayhtiö ja öljyjätti.

Sijoitusmarkkinoilla on nähty tänä vuonna paljon epävarmuutta. Sijoittajia huolestuttaa erityisesti nouseva korkotaso, inflaatio ja Ukrainan sota. Taantuman todennäköisyys on kasvanut niin Yhdysvalloissa kuin Euroopassa.

Pitkän kurssinousun aikana osakemarkkinoiden arvostustasot nousivat merkittävästi keskimääräistä korkeammalle. Viime kuukausien aikana arvostustasot ovat hieman laskeneet ja ovat nyt kestävämmällä tasolla. Arvostustasoissa on kuitenkin edelleen laskuvaraa, jos talouskasvu hiipuisi nykyisestä ja talous ajautuisi taantumaan.

First Eagle Investmentsin Kimball Brooker osallistui taloussivusto MarketWatchin haastatteluun. New Yorkissa sijaitseva First Eagle Investments hoitaa noin 110 miljardin dollarin varallisuutta.

Sijoitustalon rahasto ”First Eagle Global Fund” on saanut rahastoluokittaja Morningstarilta viisi tähteä kategoriassa globaali allokaatio, ”World Allocation”. Rahaston varat sijoitetaan globaalisti arvotyylillä. Rahaston hallinnoitavat varat ovat lähes 50 miljardia dollaria.

First Eagle Global Fundin tuotto oli 54 prosenttia viiden vuoden aikana 2021 saakka. Samalla aikavälillä esimerkiksi S&P 500 -indeksi tuotti 133 prosenttia. Siispä rahasto on jäänyt jälkeen S&P 500 -indeksille viime vuosien aikana. Syynä siihen on ollut rahaston valittu sijoitusstrategia ja Yhdysvaltain osakemarkkinoiden vahva kehitys suhteessa muihin keskeisiin osakemarkkinoihin. 

Tilanne tasoittuu ja muuttuu jopa rahaston hyväksi, jos sen tuottoa verrataan S&P 500 -indeksiin pidemmällä aikavälillä, 20 vuoden aikajaksolla. Sen aikana rahaston kokonaistuotto on ollut S&P 500 -indeksiä korkeampi.

Brookerin ensimmäinen nosto on amerikkalainen investointipankki

First Eagle Global Fundin varat on tällä hetkellä sijoitettu paljolti amerikkalaisiin osakkeisiin. Niiden osuus on 42 prosenttia. 

Yhdysvaltain ulkopuolella olevissa osakepörsseissä on sijoituksista 36 prosenttia. Kultaa tai kultaan liittyvien sijoitusten osuus on 14 prosenttia. Lisäksi rahaston varoista on seitsemän prosenttia käteisessä ja prosentti joukkolainoissa.

Brooker kertoo haastattelussa, että nousevat korot ovat osoittautuneet erityisen haastavaksi teknologiayhtiöille, joiden arvostustaso on korkea ja diskontattavat kassavirrat kaukana tulevaisuudessa. Sen vuoksi rahasto suosii yhtiöitä, jotka tuottavat vahvaa kassavirtaa jo tällä hetkellä.

Brooker nostaa kolme rahaston omistusta, jotka tuovat salkkuun suojaa nousevan korkotason ympäristössä. 

Ensimmäinen Brookerin nosto on The Bank of New York Mellon Corporation, tuttavallisemmin BNY Mellon. Se ei keskity perinteiseen lainausliiketoimintaan, vaan BNY Mellonilla on erittäin suuri rahoitusinstrumenttien säilytyspalvelu sekä viime vuoden lopun tilanteen mukaan hoidettavanaan 2,4 biljoonan dollarin varat. 

BNY Mellonin liiketoiminnassa rahamarkkinarahastot ovat suuressa roolissa. Viime vuosina BNY Mellon on tukenut matalan korkotason vuoksi rahamarkkinarahastoja. Muutoin kyseisten rahastojen heikko kehitys olisi saattanut johtaa rahastojen sulkemisiin ja sen vuoksi yhtiön osakekurssilaskuun sekä taloudellisiin tappioihin.

Korkojen nousun odotetaan tukevan rahamarkkinarahastojen kysyntää ja tuottoja. Brookerin mukaan korkeampi kokotaso saattaa aikanaan parantaa BNY Mellonin tulosta jopa miljardilla dollarilla. Se on paljon, sillä vuonna 2021 investointipankin nettotulos oli yhteensä 3,77 miljardia dollaria.

BNY Mellonin hallinnoimien rahoitusinstrumenttien luottoriski on keskimäärin matala. Se tekee investointipankista monia muita alan yhtiöitä defensiivisemmän sijoituskohteen mahdollisessa taantumassa. 

Brookerin mukaan BNY Mellonin osake on maltillisesti arvostettu. Sen tulospohjainen arvostustaso, P/E-luku, on seuraavan 12 kuukauden tulosennusteilla 9,9.

Myös monialayhtiö ja öljy-yhtiö löytyvät houkuttelevien sijoituskohteiden listalta

Toisena nostona Brookerin listalla on hongkongilainen Jardine Matheson. Rahasto osti yhtiön osaketta Singaporen pörssin kautta. Yhtiön osakkeelle on olemassa myös ADR.

Jardine Matheson on monialayhtiö. Sen omistamat yhtiöt hyötyvät Aasian talouden aukeamisesta. Brooker muistuttaa, että amerikkalaiset sijoittajat eivät ole ehkä huomanneet, että osa Aasiasta on edelleen koronasulun piirissä. Se tarkoittaa jatkossa nousuvaraa Jardine Mathesonin osakkeelle, kun koronasulut poistuvat. 

Jardine Mathesonin osakkeen P/E-luku on tulosennusteilla 9,4. Brookerin mukaan yhtiön markkina-arvo on nyt kuitenkin matalampi kuin sen osien summa. Moni Jardine Mathesonin yhtiöistä on myös listattu pörssiin. Yhtiöllä on myös osaava johto ja vain vähän velkaa.

Kolmantena nostona Brooker mainitsee öljy-yhtiö Exxon Mobilen. Osake on edelleen maltillisesti arvostettu, P/E-luku tulosennusteilla on 9,6. Myös osinkotuotto on houkutteleva. Se on 4,20 prosenttia.

Exxon Mobil näyttäytyy houkuttelevana sijoituskohteena, koska yhtiön energialiiketoiminta on hyvin hajautettu erityisesti Yhdysvalloissa ja Kanadassa. Se on tärkeätä, koska globaaleilla energiamarkkinoilla on tällä hetkellä monia häiriötekijöitä. 

Brooker arvioi, että Exxon Mobil ja muut suuret öljy-yhtiöt ovat jatkossa tärkeässä roolissa ilmastoriskin ratkaisemisessa.

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Ylös