Yritysuutiset

Teleste julkisti kaksijakoisen tulosraportin – tulos romahti, tilauskanta ennätykseen

Video- ja laajakaistaratkaisuja tarjoavan Teleste on aloittanut vuoden haastavassa toimintaympäristössä.

Telestellä on kaksi liiketoiminta-aluetta: Networks sekä videovalvonta ja informaatioratkaisut. Networks-liiketoimintayksikkö keskittyy tietoliikenneverkkojen tilaajaverkkotuotteisiin ja sen merkittävin asiakaskunta koostuu tietoliikenneoperaattoreista. Videovalvonta- ja informaatioratkaisut -yksikkö toimittaa kokonaisvaltaisia informaatio- ja videovalvontaratkaisuja joukkoliikenneoperaattoreille, junavalmistajille ja julkiselle sektorille. Tuoteportfolio kattaa laajamittaiset matkustajainformaatioratkaisut sekä videovalvonta- ja tilannekuvajärjestelmät.

Telesten tammi-maaliskuu on kaksijakoinen: tilauksia satelee, mutta kannattavuus romahti.

Konsernin ensimmäisen vuosineljänneksen saadut tilaukset nousivat vertailukaudesta peräti 66 prosenttia lähes 60 miljoonaan euroon. Saadut tilaukset kasvoivat sekä tilaajaverkkotuotteissa että joukkoliikenteen informaatioratkaisuissa. Tilauskanta kasvoi vertailukauden lopusta lähes 72 prosenttia ollen 130,6 miljoonaa euroa.

Liikevaihto oli 38 miljoonaa euroa kasvaen 2,6 prosenttia vertailukaudesta. Liikevaihto kasvoi videovalvonta- ja joukkoliikenteeninformaatioratkaisuissa, mutta laski tilaajaverkkotuotteissa.

Oikaistu liiketulos jäi tammi-maaliskuussa vain 0,1 miljoonaan euroon, kun vertailukaudella se oli 1,5 miljoonaa euroa.

Odotettua suurempi komponenttipula

Yhtiön haasteena on sama syy, kuin monella muullakin teollisuusyrityksellä tällä hetkellä: heikko komponenttien saatavuus.

”Ensimmäisen vuosineljänneksen saadut tilauksemme kasvoivat huomattavasti vertailukaudesta ja tilauskantamme saavutti uuden ennätystason. Liikevaihto oli vertailukauden tasolla, mutta oikaistu liiketulos laski kuitenkin merkittävästi vertailukaudesta. Liikevaihdon kasvun saavuttaminen poikkeuksellisessa komponenttien saatavuustilanteessa on osoittautunut odotettua haastavammaksi ja panostukset kasvuun ja toimituskyvyn varmistamiseen nostivat kuluja eri alueilla”, Toimitusjohtaja Esa Harju kertoo.

Harjun mukaan vuoden 2022 alkua on leimannut kolme uutta toimintaympäristön muutosta: Euroopan nopeasti muuttunut geopoliittinen toimintaympäristö, Kiinan paheneva pandemiatilanne, sekä kasvava inflaatio.

”Vaikka Ukrainan sotatilanteen suora vaikutus Telesten toimintaan on toistaiseksi ollut rajallista, sillä voi olla monia välillisiä vaikutuksia lähitulevaisuudessa. Kiinan pandemiatilanteen paheneminen puolestaan sotkee maailmanlaajuisia toimitusketjuja, mikä on alkanut näkyä eri komponenttien entistä pidempinä ja epävarmempina toimitusaikoina. Inflaatio puolestaan vaikuttaa kaikkia liiketoiminnan kuluja nostavasti”, toimitusjohtaja kertoo.

Verkko-operaattorit jatkoivat investointejaan laajakaistaverkkoihin, ja Teleste sai merkittäviä uusia tilauksia alkuvuoden aikana.

Harjun mukaan yhtiö on pääosin pystynyt siirtämään materiaalien hinnannousun asiakashintoihin ja siten suojelemaan tuoteliiketoiminnan kannattavuutta.

Myös videovalvonta- ja joukkoliikenteen informaatiojärjestelmissä Telesten asiakkaiden investoinnit jatkuivat ja saadut tilaukset kasvoivat.

”Monet joukkoliikenteen projektit ovat kuitenkin toimialalle tyypillisesti kiinteähintaisia, mikä vaikutti kyseisten projektien kannattavuuteen. Ohjelmistomyynti osittain kompensoi tätä vaikutusta. Komponenttikriisi luo kasvavaa epävarmuutta toimituskyvyn osalta mikä vaikeuttaa kuluvan vuoden liikevaihdon kehityksen ennustamista.”

Loppuvuodelle odotuksissa kannattavuuden parantuminen

Harjun mukaan muuttunut geopoliittinen toimintaympäristö Euroopassa sekä Kiinan paheneva pandemiatilanne lisäävät entisestään useiden komponenttien saatavuusongelmia.

Lisäksi kiihtyvä inflaatio luo painetta kaikille kuluille.

Yhtiö uskoo haasteista huolimatta koko vuoden kannattavuuden nousevan viime vuotta korkeammalle.

Teleste arvioi vuoden 2022 liikevaihdon ylittävän vuoden 2021 liikevaihdon ja vuoden 2022 oikaistun liiketuloksen ylittävän vuoden 2021 oikaistun liiketuloksen. Vuoden 2021 liikevaihto oli 144 miljoonaa euroa ja oikaistu liiketulos 5,5 miljoonaa euroa.

Ukrainan sodan epäsuorilla vaikutuksilla, pahenevalla komponenttipulalla sekä kiihtyvällä inflaatiolla voi olla kuitenkin negatiivisia vaikutuksia yhtiön operatiiviseen toimintaan.

Vuoden 2022 ensimmäinen vuosineljännes

  • Liikevaihto oli 38,0 (37,0) miljoonaa euroa, kasvua 2,6 %
  • Oikaistu liiketulos oli 0,1 (1,5) miljoonaa euroa, laskua 93,3 %
  • Liiketulos oli 0,1 (4,7) miljoonaa euroa, laskua 97,9 %
  • Oikaistu osakekohtainen tulos oli 0,01 (0,03) euroa, laskua 76,9 %
  • Osakekohtainen tulos oli 0,01 (0,21) euroa, laskua 96,6 %
  • Liiketoiminnan rahavirta oli -4,8 (2,6) miljoonaa euroa
  • Saadut tilaukset olivat 59,9 (36,0) miljoonaa euroa, kasvua 66,3 %
  • Tilauskanta oli 130,6 (76,1) miljoonaa euroa, kasvua 71,5 %
Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Ylös