Sijoittajan verotus

Viro alentaa osinkoveroa – onko Suomen seurattava perässä?

Viro Tallinna talous

Kun Viro suunnittelee yritysten jakamien osinkojen verotuksen alentamista, esittävät tutkijat Suomessa listaamattomien yhtiöiden osinkojen verotuksen kiristämistä.

Viro on tullut tunnetuksi alhaisen yritysverotuksen maana. Nyt virolaiset aikovat laittaa lisää pökköä pesään, sillä maan hallitus aikoo laskea osinkoveron nykyisestä 20 prosentista 14 prosenttiin. Asiasta kertoi Suomessa ensimmäisenä Etelä-Suomen Sanomat.

Viron valtionvarainministeri Sven Sester kertoo, että tarkoituksena on muuttaa yritysten käyttäytymistä ja kannustaa niitä osingon maksuun. Lisäosingot tuovat Sesterin uskomuksen mukaan alemmallakin verokannalla lisää verotuloja valtiolle.

Viro seuraa muiden Baltian maiden esimerkkiä. Sekä Liettua että Latvia alensivat osinkoveronsa 15 prosenttiin äskettäin.

Suomi näyttää puolestaan menevän täysin päinvastaiseen suuntaan.

Suomen nykyinen yritysveromalli ohjaa velkarahoitukseen

Suomen yritys- ja pääomatulojen verotus vääristää yritysten rahoitus- ja investointipäätöksiä suosimalla investointien rahoittamista velalla ja ohjaamalla investointikohteiden valintaa, ilmenee Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen (Etla) ja Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen (VATT) raportista.

Etlan ja VATT:n tutkimuksen mukaan osinkoverotuksen ilmeisin ongelma on listaamattomista yhtiöistä saatavien osinkojen veroasteen vaihtelu.

”Nykyiseen verojärjestelmään sisältyvä kahdeksan prosentin tuottoraja on hyvin korkea, mistä seuraa joissakin tapauksissa liiankin voimakas kannuste kasvattaa nettovarallisuutta. Kannuste voi jarruttaa investointien kohdentumista parhaiten tuottaviin kohteisiin”, tutkimuksessa todetaan.

Raportti suosittelee listaamattomien yhtiöiden osinkoverotuksen tuottorajan laskemista lähemmäs markkinakorkoja. Muutos tervehdyttäisi järjestelmän kannusteita. Pääomatulojen verokantoja ei tulisi enää nostaa.

Yritys voi Suomessa jakaa osinkoa tällä hetkellä alemmalla verolla kahdeksan prosenttia nettovaroista, enintään 150 000 euroa. VATT ja Etla esittävät, että yrittäjähuojennusta eli osinkoveron laskennassa käytettyä kahdeksan prosentin tuottoastetta alennetaan tai se poistetaan kokonaan.

Toimisiko Viron malli Suomessa?

Vatt ei usko Viron malliin, jossa yritykset eivät maksa veroa tuloksistaan vaan vasta jaetuista osingoista.

”Viron mallin kustannusneutraali toteutus edellyttäisi korkeaa yhteisöverokantaa. Koska malli suosii voittojen jättämistä yritykseen, se jarruttaisi pääomien uudelleenkohdentumista parhaiten tuottaviin kohteisiin. Eri varausmallit keventäisivät verotusta jonkin verran, mutta eivät ratkaisisi nykyjärjestelmän kannusteongelmia.”

Suomen Yrittäjät ei Etlan ja VATT:n linjausta ymmärrä.

Suomen Yrittäjien hallituksen mukaan esitys voi johtaa nykyisten kasvukannusteiden nopeaan heikentymiseen listaamattomissa yrityksissä. Se voi olla kohtalokasta yrittäjyyteen kannustamisen kannalta. Veronkiristys myös haittaa kasvua.

Suomen Yrittäjät ei ymmärrä esitystä osinkoverojen laskennassa käytetyn kahdeksan prosentin tuottoasteen alentamisvaatimusta lähemmäs markkinakorkoja.

”Jos yrityksiä halutaan kannustaa kasvuun ja investointeihin, jotka tuottavat hyvin ja joihin siksi sisältyy aina myös riskiä, tuottoasteen on oltava korkeampi kuin riskittömälle sijoitukselle – esimerkiksi sijoitusasunnolle – saadun tuoton. Talouskasvuaan vahvistaakseen Suomi tarvitsee enemmän yrittäjäriskin ottajia. Siihen pitää kannustaa, eikä leikata näitä kannustimia”, Suomen Yrittäjien hallituksen puheenjohtaja Jyrki Mäkynen sanoo.

Suomen Yrittäjien hallituksen mielestä Suomen on syytä ottaa mallia sekä Ruotsin että Viron veromalleista.

”Yrityksillä pitää olla paremmat mahdollisuudet varautua kasvuun siten, että tulosta voi siirtää esimerkiksi varaukseen investointeja ja käyttömenoja varten. Näin voidaan kannustaa kasvamaan erityisesti omalla pääomalla. Se on tärkeää pk-yrityksissä, joissa ei ole vierasta pääomaa aina saatavilla”, Mäkynen sanoo.

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Ylös