Talouden trendit

Tutkimus: Robotit eivät vie työpaikkoja

robotisaatio digitalisaatio tutkimus talous

ManpowerGroupin kansainvälisen tutkimuksen mukaan yritysten digitalisoituessa työvoimaa tarvitaan enemmän.

Robotisaation ja digitalisaation kehityksen pelätään vievän työpaikkoja. Maailmanpankin ennusteen mukaan maailman työpaikoista peräti 55–85 prosenttia olisi automatisoitavissa. Automatisaation ”luova tuhon” todennäköisyys vaihtelee kehittyvien ja kehittyneiden maiden, toimialojen ja ammattiryhmien, kaupunkien ja maaseudun sekä sukupuolten mukaan.

Tuoreen kansainvälisen tutkimuksen johtopäätökset eivät kuitenkaan ole näin synkkiä.

ManpowerGroupin globaali raportti Osaamisen vallankumous 2.0 perustuu kyselytutkimukseen, johon osallistui 20 000 työnantajaa 42 maassa. Tutkimus selvitti, miten automaatio vaikuttaa organisaatioiden henkilöstömäärään seuraavan kahden vuoden aikana, mihin organisaation toimintoihin se vaikuttaa eniten, mitä osaamista arvostetaan eniten ja mitä osaamista on vaikeinta löytää. Raportin mukaan yritysten digitalisoituessa useimmat niistä eivät aio vähentää työvoimaansa lähitulevaisuudessa.

Peräti 86 prosenttia työnantajista aikoo automaation vuoksi pitää henkilöstömäärän samana tai lisätä sitä seuraavan kahden vuoden aikana. Organisaatioiden sisällä vaikutus vaihtelee toiminnosta toiseen: työntekijämäärän uskotaan kasvavan eniten IT-toiminnoissa, mutta osaajia kaivataan runsaasti myös asiakaspalvelutoiminnoissa. Vastaavasti hallinnossa ja tukitoiminnoissa työntekijämäärän ennakoidaan vähenevän eniten automaation seurauksena.

Kuluttajistumisen nousu sekä yritysten asiakaspalvelulle ja asiakasrajapinnoille antama painoarvo näkyvät entistäkin selkeämmin digitaalisessa yhteiskunnassa – inhimillisiä vahvuuksia arvostetaan nyt enemmän kuin koskaan. Yli puolet kyselyyn osallistuneista yrityksistä uskoo kirjallisten ja suullisten viestintätaitojen olevan arvokkain pehmeä taito; seuraavana tulevat yhteistyö- ja ongelmanratkaisukyky.

”Digitalisaation nopea eteneminen vaikuttaa jokaiseen toimialaan sekä toimintoon”, sanoo ManpowerGroup Suomen toimitusjohtaja Matti Kariola.

”Ihmisten kannalta tämä on hyvä uutinen – erityisesti silloin kun heiltä löytyy oikeaa osaamista, jolla voi täydentää teknologiaa eikä kilpailla sen kanssa. Työnantajina meidän on tunnistettava osaaminen ja taidot, jotka auttavat ihmisiä eteenpäin urapolulla ja siirtymään tehtävästä ja työpaikasta toiseen. Tämä ei kuitenkaan yksin riitä: meidän on jatkuvasti kehitettävä ketteriä osaamisen kehittämisohjelmia, joiden ytimessä ovat tehokkaat työssäoppimisjaksot.”

Kariola kertoo, että ManpowerGroup ja Amiedu ovat yhdessä lähteneet kehittämään palveluja, jotka antavat työnantajille tukea osaavan työvoiman saamisessa sekä avaavat työntekijöille mahdollisuuksia uusien urapolkujen kehittämiseen. Yhteistyöllä pystytään vastaamaan niin tiettyjen alojen työmarkkinoiden kohtaanto-ongelmaan kuin aloilla käynnissä olevaan muutokseen, minkä yhteydessä osa nykyisistä ammateista, työnkuvista ja tehtävistä muuttuu tai katoaa.

”Työntekijöiden osaamisen täydentäminen ja ”tulevaisuudenkestäväksi” valmentaminen ovat aikamme avainhaaste. Tarvittavien taitojen tunnistaminen ja työmarkkinoiden joustavuuden lisääminen ovat ratkaisu osaamisen vallankumoukseen”, Kariola uskoo.

Paras yhdistelmä huipputekniikkaa ja hyvää asiakaspalvelua syntyy, kun onnistutaan yhdistämään inhimilliset vahvuudet teknisiin ja digitaalisiin taitoihin. Osaamisen vallankumous 2.0 tarjoaa työnantajille suosituksia siitä, kuinka henkilöstöstrategiaa kannattaa sopeuttaa digitaalisessa muutoksessa.

Suomessa esimerkiksi Nordean pääekonomisti Aki Kangasharju on esittänyt, ettei automatisaation uhka ole niin synkkä kuin monet pelkäävät.

”Vuonna 2016 julkaistu OECD:n tutkimus (Arntz ym. 2016) kumoaa uhkakuvat ottamalla huomioon ammatteihin kuuluvat erilaiset työtehtävät. Kaikkia nykyisiin ammatteihin kuuluvista tehtävistä ei suinkaan pystytä automatisoimaan lähivuosikymmeninä”, Kangasharju huomauttaa.

Ekonomistin mukaan työtehtävien vaihtelu ammattien, toimialojen ja maiden välillä selittää suuren osan robotisaation uhkista. OECD:n tutkimuksessa työpaikkojen tuhoutumisen riski väheneekin yhdeksään prosenttiin työpaikoista sekä Yhdysvalloissa että koko 21 OECD-maan aineistossa.

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Ylös