Sijoitusstrategiat

Riskin huomiointi alkuvaiheen sijoituksissa, tapaus Vere

Miten päästä kiinni alkuvaiheen yritysten huikeaan potentiaaliin ottamatta liikaa riskiä?

Vere, alkuvaiheen yrityksen riski ja tuotto.

-KAUPALLINEN YHTEISTYÖ-

Miten päästä kiinni alkuvaiheen yritysten huikeaan potentiaaliin ottamatta liikaa riskiä?

Alkuvaiheen yrityksillä on tyypillisesti yksi tuote, joka joko menestyy tai sitten ei. Niinpä alkuvaiheen yritykseen sijoittava joutuu hakemaan korkeaa tuottoa. Onnistuneilla sijoituksilla kun joutuu kattamaan myös epäonnistuneiden yritysten tappiot.

Tämän takia siemenvaiheen sijoittajaa ei paljon pizzeria kiinnosta. Niin sanottua upside -potentiaalia ei vain ole tarpeeksi.

Invesdorin alustalta rahoitusta hakeva Vere on siitä mielenkiintoinen yritys, että se ei ole yhden uuden innovatiivisen tuotteen varassa. Samalla yritys tuo mukanaan merkittävän kokoisen ja hajautetun upside-potentiaalin.

Varmaa kassavirtaa konsultoinnista

Veren perustaja ja toimitusjohtaja Juha Leppänen pitää Veren kokonaisriskiä muihin alkuvaiheen yrityksiin verrattuna merkittävästi pienempänä.

”Yrityksen peruskonsulttibisnes tuo vakaata kassavirtaa”, Leppänen kertoo. Veren vahvuus konsultoinnissa perustuu siihen, että sen avaintiimi on ”ollut asiakkaittensa saappaissa”.

Tiimistä löytyy kokemusta pörssiyhtiöiden myynnistä ja markkinoinnista, prosessiosaamisesta, liiketoimintojen johtamisesta, kehitystyöstä, teknologian hyödyntämisestä, digitaalisista palveluista ja käytettävyydestä. Osaaminen ei rajoitu isoon kokoluokkaan, vaan sitä löytyy myös StartUp-puolelta ja yritykseen tehdyt rekrytoinnit on tehty täydentämään perustajiensa ydinosaamista.

Konsultointia myydään tyypillisesti tuntityönä, ja tuntityön skaalautuvuudella on rajansa. Vere kuitenkin pyrkii skaalaamaan sisäisiä toimintojaan ja myy asiakkailleen kokonaisuuksia sekä arvolupauksia.

Vere riskinhallinta strategiat

Konkreettisena esimerkkinä asiakkaan henkilöstö voidaan kouluttaa viemään Veren kehittämää metodologiaa eteenpäin oman yrityksen sisällä.

Kuukausittain toistuvaa liikevaihtoa tyytyväisistä asiakkaista

Kun Veren asiakkaan kanssa yhdessä kehitettyjä konsepteja lähdetään jalkauttamaan, jää tästä käytännössä käteen kuukausittain toistuvaa liikevaihtoa.

Leppäsen mukaan yrityksen kaikista asiakkaista kautta aikain 75-80 prosenttia on edelleen Veren asiakkaina. Korkea lukema kertoo siitä, että Veren palveluihin ollaan tyytyväisiä.

Veren liiketoimintasuunnitelman keskiössä on lisämyynti. ”Asiakkaalle toteutettu projekti tuo keskimäärin mukanaan 3-4 lisäaihiota. Kun seuraavat askeleet kilpailutetaan, on Vere etulyöntiasemassa tarjousta tehdessään, koska asiakkaan toimintatavat ja asiakkaalle tärkeät asiat tunnetaan”, Leppänen kertoo.

Vere on saanut hankittua itselleen yhä isompia asiakkaita. Tämä tuo entistä enemmän potentiaalia lisämyyntiin.

Vere toimii Telian kumppanina ja auttaa Telian asiakkaita kehittämään 5g-teknologiaan liittyvää liiketoimintaa. Työnkuvaan sisältyy workshoppeja, erityisosaamisen etsimistä Veren arvoverkosta, ideoiden priorisointeja ja roadmappien rakentamista sekä aikataulutusta. Sijoittajan kannalta mielenkiintoista on, että Telian kaltaiset yhteistyöprojektit ovat omiaan synnyttämään Verelle uusia pitkäkestoisia asiakkuuksia.

Vere, asiakkaiden koko.

Numeroina lisämyynnin merkitys näkyy esimerkiksi siinä, että keskimääräisen kaupan koko on kaksinkertaistunut vuodesta 2016 vuoteen 2017. Kauppojen koko kaksinkertaistui uudestaan 2017-2018 ollen nyt siis nelinkertainen vuoteen 2016 verrattuna.

Todistetusti kasvavaa kannattavuutta

Vastaperustetut yritykset tekevät tyypillisesti alkuun tappiota. Kun liiketoiminta on nuorta, menee resursseja tuotteistamiseen, referenssien ja uskottavuuden hankintaan sekä yleiseen kehitystyöhön.

Näin on myös Veren tapauksessa, mutta liikevaihdon lisääntyessä Veren kannattavuus on parantunut merkittävästi. Vuonna 2016 tehtiin 127 000 euron liikevaihdolla 85 000 euron tappio. Vuonna 2017 tehtiin 393 000 euron liikevaihdolla 98 000 tuhannen euron tappio. Vuoden 2018 alussa liikevaihto on ollut noin 45 000 euroa kuussa ja yritys on päässyt omilleen.

Toisin sanoen EBITDA-prosentti on muutamassa vuodessa parantunut miinus 68 prosentista nollaan prosenttiin. Break-even on siis saavutettu.

Veren kannattavuus on parantunut nopealla vauhdilla.

Todellinen kasvupotentiaali tulee alkuvaiheen sijoituksista

Veren asiakkaat ovat yrityksien ylimpiä päättäjiä, joiden kanssa istutaan ideoimassa uusia konsepteja ja liiketoimintamalleja.

Tämä tuo Verelle uniikin näkymän kasvuyritysten, uusien teknologioiden ja toimintatapojen maailmaan. Käytännössä Vere luottaa omaan osaamiseensa. Rahaa luontaisesti liikkuu, mutta tämän lisäksi Vere voi valituissa tapauksissa lähteä jakamaan asiakkaan riskiä omistajuuden kautta.

Riskinjakomalleihin sisältyvät myös uutta konseptia varten perustettavat yhteisyritykset. Isoimpien asiakkaiden kohdalla voidaan soveltaa liikevaihdonjakomalleja.

Vere ei kuitenkaan ole sijoitettavien yritysten pääasiallisessa vetovastuussa ja uuden yrityksen käynnistämisen jälkeen Vere pyrkii irrottautumaan operatiivisesta työstä keskittyäkseen omaan liiketoimintaansa.

Sijoittaja pääsee siis osallistumaan Veren kautta useampaankin alkuvaiheen yritykseen, joihin ei olisi välttämättä mahdollisuutta sijoittaa muiden kanavien kautta. ”Osa alkuvaiheen yrityksistä breikkaa, osa ei. Vere on mukana useammassa eri lähdössä”, Leppänen kertoo.

Kun lähtöjä on useampi, on myös suurempi mahdollisuus päästä kiinni isoihin kasvutarinoihin jo niiden alkumetreillä.

Niinpä. Vere on yritys, jossa yhdistyy valmiina pakettina myytävän konsulttityön tuoma leipä, toistuvasta liikevaihdosta kertova asiakastyytyväisyys ja jaetun riskinjakomallin tuoma potentiaali.

Vereen kannattaa tutustua nyt, sillä joukkorahoituskampanja on voimassa enää 29.5. asti.

 

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Ylös