Yritysuutiset

Metsähallitus valitti korkeimpaan oikeuteen raakapuukartellista

Metsähallitus on jättänyt korkeimpaan oikeuteen valituslupahakemuksen ja valituksen koskien Helsingin hovioikeuden toukokuussa antamaa tuomiota niin sanotussa raakapuukartelliasiassa.

Metsähallitus kertoo tiedotteessaan, että asialla on laajempaa yhteiskunnallista merkitystä, jonka vuoksi valitusluvan pyytäminen ja valitus on perusteltua. Metsähallitus vaatii korkeimmassa oikeudessa korvausta vain mäntykuitupuun osalta.

Metsähallitus hakee muutosta kiellettyyn kilpailunrajoitukseen perustuneessa vahingonkorvausasiassa korkeimmalta oikeudelta. Metsähallitus katsoo, että kartellivahinkoja koskevan oikeuskäytännön kehittyminen sekä vahingonkärsijän aseman selkeyttäminen puoltavat muutoksenhakua.

Valitusluvan hakeminen koskee näyttökynnystä koskevia oikeusohjeita eli sitä, miten EU-taustaiset kilpailuoikeudelliset säännöt ja periaatteet huomioidaan perinteisten vahingonkorvausta koskevien säännösten soveltamisen yhteydessä. Metsähallitus katsoo, että vastaavissa tapauksissa näihin näytön arvioinnin kysymyksiin on tärkeää saada korkeimman oikeuden ennakkoratkaisu.

Korkein oikeus käsittelee asioita, joissa laki vaatii tulkintaa ja lainsoveltamista voidaan pitää lisäohjausta kaipaavana, Metsähallitus toteaa. Korkein oikeus ei pääsääntöisesti käsittele esimerkiksi näyttöä asiassa uudelleen. Metsähallituksen valitus ja valituslupa kohdistuvat siten asiakokonaisuuden keskeisiin oikeuskysymyksiin ja valitus rajautuu aiempien oikeusasteiden käsittelyistä.

Rajauksen pohjalta Metsähallitus vaatii korkeimmassa oikeudessa korvausta vain mäntykuitupuun osalta, jolloin vaatimuksen määräksi muodostuu noin 60 miljoonaa euroa. Mäntykuitupuu on ollut kilpailunrajoitusaikana Metsähallituksen eniten myymä puutavaralaji. Hovioikeuden tuomion perusteella Metsähallitukselle on selkeimmin aiheutunut vahinkoa mäntykuitupuun kaupoissa. Hovioikeuden tuomiossa on todettu, että kilpailurajoituksella on pyritty vaikuttamaan mäntykuitupuun hintahallintaan.

Muutoksenhaun kustannukset tulevat olemaan asiakokonaisuuteen ja aiempiin kustannuksiin nähden maltilliset. Korkein oikeus ratkaisee ensin kysymyksen valitusluvan myöntämisestä. Mikäli valituslupa myönnetään, valituksen käsittelyn arvioidaan kestävän yli vuoden.

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Ylös