Kasvuosakkeet

Cramo jakautuu kahdeksi yhtiöksi – uudella yhtiöllä vakaat kasvunäkymät

Cramo osakekurssi osakkeet sijoittaminen talous

Jakautumisjärjestelyyn liittyy erikoisuus, joka hankaloittaa Adaption osakkeiden myyntiä.

Konevuokraaja Cramo jakautuu kahdeksi yhtiöksi ensi kuun alusta. Cramo kertoo tiedotteessaan, että jakautuminen pannaan täytäntöön ja kaupankäynnin uudella Adapteon osakkeilla odotetaan alkavan heinäkuun 1. päivänä Tukholman pörssissä.

Konevuokraaja ylimääräinen yhtiökokous hyväksyi 17.6. yhtiön hallituksen allekirjoittaman jakautumissuunnitelman ja päätti Jakautumisesta Jakautumissuunnitelman mukaisesti. Jakautumissuunnitelman mukaan Cramo jakautuu siten, että kaikki Cramon Siirtokelpoiset tilat ‑liiketoimintaan liittyvät varat, velat ja vastuut siirtyvät selvitysmenettelyttä Jakautumisessa perustettavalle yhtiölle Adapteo Oyj:lle.

Kone- ja laitevuokraus ‑liiketoiminta, joka pääasiassa koostuu rakennuskoneiden ja kaluston vuokrauksesta ja vuokraukseen liittyvistä palveluista, jää Cramolle. Jakautumisen jälkeen Adapteo ja sen tytäryhtiöt muodostavat Cramosta erillisen uuden itsenäisen konsernin.

Cramon osakkeenomistajat saavat jakautumisen täytäntöönpanon yhteydessä jakautumisvastikkeena yhden Adapteon osakkeen jokaista omistamaansa Cramon osaketta kohden. Jakautumisvastikkeena annettavien Adapteon osakkeiden lukumäärä on siten yhteensä 44 682 697 kappaletta.

Adapteon osakkeiden kaupankäynnin Nasdaq Tukholman päämarkkinalla odotetaan alkavan 1.7.2019 kaupankäyntitunnuksella ADAPT. Jakautumisen täytäntöönpano ei vaikuta Cramon osakkeiden noteeraamiseen Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalla.

Adaptio on defensiivinen kasvuyhtiö

Cramo odottaa Kone- ja laitevuokraus ja Siirtokelpoiset tilat -liiketoimintojen harjoittamisen erillisinä yhtiöinä parantavan mahdollisuuksia toiminnallisen tehokkuuden optimointiin kasvun ja arvonluonnin tukemiseksi ja erikoistuneempien liiketoimintojen katsotaan parantavan kilpailukykyä.

Analyysitalo Inderesin odotukset Adapteon suhteen ovat selvästi Cramoa kirkkaammat. Siirtokelpoisten tilojen markkinat kasvavat keskimäärin yhdeksän prosenttia vuosittain vuoteen 2023 asti, toteaa Inderesin analyytikko Olli Koponen Cramoa käsittelevässä artikkelissaan.

Cramon toimintaympäristö on sen sijaan tällä hetkellä haastava. Koposen arvion mukaan rakentaminen hidastuu uhkaavasti ja alkaa vaikuttamaan jälkisykliseen konevuokrausliiketoimintaan toden teolla ensi vuonna.

Koposen mukaan lisäksi Adaption toistuvan liikevaihdon osuus on suuri (yli 80 % liikevaihdosta), asiakaskunta on defensiivistä (Julkinen/Sosiaalinen Infra tuo 75 % liikevaihdosta) ja liiketoiminta on suurelta osin defensiivistä.

Adaption Cramoon nähden päinvastaisen liiketoimintaprofiilin vuoksi Inderes näkee eriytymisen olevan hyvä asia Cramon osakkeenomistajien kannalta.

Adaption ensi vuonna kannattavuuden orgaaninen kasvu jää hieman alle 10 prosenttiin, Koponen arvioi. Edellytykset selvästi parempaan potentiaaliin ovat kuitenkin olemassa markkinan pysyessä vahvana.

Inderes on kuitenkin Adaptiota koskevissa ennusteissaan varovainen.

”Huolta aiheuttaa mielestämme vielä uuden yhtiön käynnistäminen ja samalla NMG-yrityskaupan integrointi uuteen yhtiöön. Tie parempaan potentiaaliin ei välttämättä ole helppo, mitä mielestämme hieman varovaiset pitkän aikavälin tavoitteetkin kuvasivat kesäkuun alun pääomamarkkinapäivällä”, analyytikko toteaa.

Adaption osakkeiden myynti hankalaa

Jakautuminen järjestely on sikäli erikoinen, että Adapteon osakkeet kirjataan suomalaiselle arvo-osuustilille listaamattomina osakkeina. Tämä johtuu siitä, että Adapteon osakkeet listataan Tukholman pörssiin, ja suomalainen sijoittaja ei voi omistaa sellaisen suomalaisen yhtiön osakkeita, jonka osakkeet on listattu muun maan pörssiin.

Tämä johtaa hankalaan tilanteeseen niiden suomalaisomistajien kannalta.

”Jos haluat myydä näitä listaamattomia Adapteo-osakkeita, ne tulee ensin muuntaa toiselle markkinapaikalle myyntiä varten. Tästä tulee aiheutumaan merkittäviä kuluja sijoittajille, eikä kaupankäyntikään toimi välttämättä samalla tavalla kuin esimerkiksi Suomen pörssissä suomalaisella osakkeella”, toteaa Koponen.

Cramon osakkeen hinnassa Adapteo on mukana vielä 28.6, jolloin halukkaiden olisi pitänyt myydä omistus Cramosta kyseisen päivän loppuun mennessä, elleivät he halua saada Adapteon osakkeita, toteaa Koponen.

Inderes arvioi arvostuskertoimien avulla Adaption osakkeen arvoksi itsenäisenä yhtiönä 5,3 – 10,9 euroa osakkeelta. Cramon arvo jakautumisen jälkeen on Inderesin arvion mukaan on puolestaan 7,7 – 14,6 euroa. Yhtiöiden arvo yhteensä on siis keskimäärin noin 19 euroa, mikä on alle Cramon tämän hetken 20,88 euroa.

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Ylös