Yritysuutiset

Konevuokraaja Cramo jakautuu kahdeksi yhtiöksi

Cramon hallitus on hyväksynyt jakautumissuunnitelman Siirtokelpoiset tilat -liiketoiminnan eriyttämiseksi uuteen pörssilistattavaan yhtiöön.

Cramo Oyj:n hallitus on arvioituaan Cramon Siirtokelpoiset tilat ‑liiketoiminnan strategisia vaihtoehtoja tänään 18.2.2019 hyväksynyt Cramon osittaisjakautumista koskevan jakautumissuunnitelman.

Jakautumissuunnitelman mukaan Cramo jakautuu siten, että kaikki Cramon Siirtokelpoiset tilat ‑liiketoimintaan kuuluvat varat, velat ja vastuut siirtyvät jakautumisessa syntyvälle uudelle itsenäiselle yhtiölle, jonka nimeksi tulee Adapteo Oyj.

Adapteon osakkeet on tarkoitus hakea kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Tukholman päämarkkinalle. Cramon Kone- ja laitevuokrauspalvelut -liiketoiminta jäisi jakautumisessa nykyiseen yhtiöön, joka jatkaisi toimintaansa Cramo-nimellä.

Adapteolla olisi aluksi sama omistajarakenne kuin Cramolla, eikä Cramon ja Adapteon välillä olisi ristiinomistuksia.

Cramon hallituksen näkemyksen mukaan jakautuminen tulee muun muassa selkeyttämään liiketoimintarakenteita, rahoitusta ja hallintoa, lisäämään mahdollisuuksia toiminnallisen tehokkuuden ja arvonluonnin optimointiin, selkeyttämään erilaisia riski- ja kasvuprofiileja omaavia sijoitusvaihtoehtoja sekä parantamaan kilpailukykyä erikoistumisen kautta ja siten vahvistamaan edellytyksiä omistaja-arvon luomiseksi.

Kone- ja laitevuokraus ja Siirtokelpoiset tilat -liiketoimintojen harjoittamisen erillisinä yhtiöinä odotetaan parantavan mahdollisuuksia toiminnallisen tehokkuuden optimointiin kasvun ja arvonluonnin tukemiseksi ja erikoistuneempien liiketoimintojen katsotaan parantavan kilpailukykyä.

Lisäksi kaksi erillistä liiketoimintaa tarjoaa selkeästi erilaisia sijoitusmahdollisuuksia toisistaan poikkeavin riski- ja kasvuprofiilein.

”Hallitus on todennut, että Siirtokelpoiset tilat -liiketoiminnan eriyttäminen osittaisjakautumisella tarjoaa parhaat mahdollisuudet liiketoiminnan täyden potentiaalin hyödyntämiseen ja omistaja-arvon luomiseen. Jakautuminen lisää molempien yhtiöiden fokusta ja parantaa edellytyksiä strategian toteuttamiselle ja kasvulle. Lisäksi uskomme kahden yhtiön tarjoavan kaksi houkuttelevaa sijoitusmahdollisuutta kiteytetyillä strategioilla ja liiketoiminnoilla”, Veli-Matti Reinikkala, Cramon hallituksen puheenjohtaja toteaa.

Jakautuminen on tarkoitus toteuttaa osakeyhtiölain mukaisena osittaisjakautumisena. Cramon osakkeenomistajat saisivat jakautumisen täytäntöönpanohetkellä jakautumisvastikkeena yhden Adapteon osakkeen jokaista omistamaansa Cramon osaketta kohti. Jakautumisvastikkeen saaminen ei edellyttäisi osakkeenomistajilta toimenpiteitä.

Jakautumisen voimaan tuleminen edellyttää muun muassa Cramon ylimääräisen yhtiökokouksen hyväksyntää ja Jakautumisen täytäntöönpanon rekisteröintiä kaupparekisteriin osakeyhtiölain mukaisen velkojien kuulemismenettelyn jälkeen.

Jakautumisen täytäntöönpanon odotetaan tapahtuvan viimeistään vuoden 2019 kolmannella neljänneksellä. Kaupankäynnin Adapteon osakkeilla Nasdaq Tukholmassa odotetaan alkavan täytäntöönpanopäivänä tai mahdollisimman pian tämän jälkeen.

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Ylös