Talouden trendit

Helsinkiläisten koulutustaso maan huippua

Erityisesti nuoret työikäiset naiset ovat korkeasti koulutettuja, kertoo tuore julkaisu.

Helsinkiläiset ovat korkeammin koulutettuja verrattuna väestöön muualla Suomessa, kertoo tuore Väestön koulutusrakenne Helsingissä vuonna 2017 julkaisu. Puolella 25–64 -vuotiailla työikäisellä helsinkiläisellä oli korkea-asteen tutkinto vuoden 2017 lopussa. Tästä ikäryhmästä kokonaisuudessaan runsaalla 81 prosentilla oli perusasteen jälkeinen tutkinto.

Väestön koulutusrakenne Helsingissä. Lähde: Helsingin kaupunki.
Väestön koulutusrakenne Helsingissä. Lähde: Helsingin kaupunki.

Helsinkiläisten naisten korkeakoulututkintojen suorittaneiden osuus on kasvanut reippaasti koko 2000-luvun ajan, kertoo Helsingin kaupungin tiedote.

Nuoret helsinkiläisnaiset ovat korkeammin koulutettuja kuin pääkaupungissa asuvat miehet tai muun maan saman ikäinen väestö. Vuonna 2017 noin 65 prosentilla 25–44-vuotiaista helsinkiläisnaisista oli korkeakoulututkinto, kun helsinkiläismiesten osuus jäi 49 prosenttiin.

Sukupuoliero korkeakoulutuksen suhteen näkyi selkeästi 30–39-vuotiaiden keskuudessa. Tästä ikäryhmästä melkein 70 prosentilla helsinkiläisnaisista oli korkeakoulututkinto, kun vastaava osuus helsinkiläismiehillä oli 45 prosenttia ja muualla Suomessa 35 prosentilla.

Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2018 yliopistotutkintoja suoritettiin noin 30 800, joka oli noin 250 tutkintoa vähemmän kuin edellisenä vuonna. Sen sijaan ylempiä korkeakoulututkintoja ja tohtoritutkintoja suoritettiin edellisvuotta enemmän.

Naiset suorittivat lähes 60 prosenttia kaikista yliopistotutkinnoista vuonna 2018.

Naisten suorittamien yliopistotutkintojen osuus 2001–2018, prosenttia. Lähde: Tilastokeskus.
Naisten suorittamien yliopistotutkintojen osuus 2001–2018, prosenttia. Lähde: Tilastokeskus.

Yliopistoissa opiskeli vuonna 2018 yhteensä 153 400 opiskelijaa. Eniten opiskelijoita oli humanistisella ja taidealalla. Seuraavaksi eniten opiskelijoita oli kaupan, hallinnon, oikeustieteiden sekä tekniikan aloilla. Eniten opiskelijoita oli Helsingin yliopistossa, vajaa 31 300 opiskelijaa.

Tilastokeskuksen mukaan vastavalmistuneet työllistyivät 4 prosenttia paremmin vuonna 2017 kuin vuotta aiemmin. Jopa 70 prosenttia valmistuneista työllistyi vuoden kuluessa.

Vaikka Suomi on maailman kärkimaita koulutuksessa, Talouselämä raportoi, että Suomessa korkeakoulutettujen määrä on jäänyt nuorilla aikuisilla alle OECD-maiden keskitason. OECD:n tilastojulkaisun mukaan vuonna 2017 41 prosenttia 25-34-vuotiaiden ikäluokasta Suomessa oli korkeakoulutettuja, kun OECD-maiden keskiarvo on 43.

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Ylös