Oma talous

Osakeyhtiön perustaminen helpottui – omalla pääomalla silti yhä merkitystä

Osakeyhtiön perustaminen on nyt entistäkin helpompaa.

Yritystoiminnan aloittaminen helpottuu heinäkuun alussa, kun yksityisiltä osakeyhtiöiltä poistui 2 500 euron vähimmäispääomavaatimus. Lakimuutoksen vuoksi toiminimi on pian entistäkin helpompi muuttaa osakeyhtiöksi.

Oikeusministeriön tarkoituksena on helpottaa ammatin harjoittamista ja muuta mikro- ja pienyritystoimintaa ilman henkilökohtaista vastuuta alentamalla kynnystä perustaa osakeyhtiömuotoinen yritys. Muutos myös helpottaa yhtiön digitaalista ilmoittamista ja rekisteröinnin automatisointia.

Toiminimen muuttaminen osakeyhtiöksi on teknisesti suhteellisen helppoa. Käytännössä toiminimen muutos osakeyhtiöksi tehdään siten, että yritysmuodon muutos ilmoitetaan aina sekä kaupparekisteriin että verohallintoon. Nämä ilmoitukset ovat maksullisia.

Yleensä toiminimi lopetetaan samalla kun osakeyhtiö perustetaan, ja lopettamisesta on täytettävä erillinen ilmoitus kaupparekisteriin.

Muutoksen myötä myös osakeyhtiön perustamissopimuksen laatiminen on aiempaa helpompaa; jos pääomaa ei yhtiön perustamisvaiheessa makseta, ei viranomaisille myöskään tarvitse toimittaa erillistä selvitystä osakepääoman maksusta.

Lakimuutos ei kuitenkaan tarkoita, että yhtiömuodoksi kannattaa automaattisesti valita osakeyhtiö.

Yhtiömuotoihin on syytä perehtyä huolella, sillä esimerkiksi toiminimi voi olla monelle yrittäjälle edelleen osakeyhtiötä parempi vaihtoehto, muistuttaa LähiTapiola tiedotteessaan.

”Osakeyhtiön pääomavaatimuksen poistuminen ei mullista yhtiömuodon valintaperusteita, enkä usko, että tämä muutos itsessään tuo merkittävää piikkiä perustettavien osakeyhtiöiden määrään”, sanoo asiantuntija Tuomo Mikolanniemi LähiTapiolasta.

Mikolannimen mukaan kirjanpitovaatimukset ja yrittäjyyden päätoimisuus, sekä perustajayrittäjien lukumäärä ovat todennäköisesti jatkossakin merkittävät valintaan vaikuttavat tekijät.

Lakimuutoksen myötä osakepääoman voi alentaa tai poistaa kokonaan vanhemmistakin, jo ennen 1.7.2019 rekisteröidyistä yhtiöistä. LähiTapiola kuitenkin muistuttaa, että tämä kuitenkin vaatii aina määrämuotoisen velkojiensuojamenettelyn läpikäymistä ja joskus jopa yhtiöjärjestyksen muutoksen, koska osakepääoman vähittäismäärä saattaa olla vanhoissa yhtiöissä siinä määritelty. Useissa vanhoissa osakeyhtiöissä osakkeilla on yhtiöjärjestyksessä määrätty nimellisarvo, mikä tulisi tällaisessa tilanteessa myös poistaa.

”Toisaalta on muistettava, että osakeyhtiö on oikeudelliselta luonteeltaan edelleen pääomayhtiö ja tarvitsee yleensä jo perustamisvaiheessa jotain pääomaa toiminnan käynnistämiseksi. Lainmuutoksen jälkeen tämä tarvittava pääoma on kuitenkin mahdollista osakepääoman sijaan merkitä kokonaan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon”, kertoo Suomen Eversheds Sutherlandin osakas Olli Iirola.

Miksi perustettavan yhtiön oman pääoman ehtoinen alkupääoma on sitten tärkeä?

”Jos osakeyhtiö perustetaan ilman pääomaa tai hyvin alhaisella omalla pääomalla, yhtiössä saatetaan herkästi joutua tekemään negatiivisen oman pääoman seurauksena sitä koskeva ilmoitus kaupparekisteriin”, Iirola toteaa.

Hänen mukaansa kärjistäen voi todeta tällaisen tilanteen voivan syntyä heti ensimmäisen laskun tullessa maksettavaksi, jos yhtiö on perustettu kokonaan ilman pääomaa. Ilmoituksen laiminlyönti voi puolestaan johtaa Iirolan mukaan hallituksen vahingonkorvausvastuuseen, jos esimerkiksi yhtiön velkoja voi osoittaa kärsineensä tiedon puutteen seurauksena vahinkoa.

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Ylös