Asunnot ja kiinteistöt

Finanssivalvonta kieltää kiinteistösijoittaja ICONin sijoitusrahastojen tarjoamisen

Finanssivalvonta havaitsi vakavia puutteita kiinteistösijoitusyhtiön toiminnassa.

Finanssivalvonta velvoittaa ICON Corporation Oy:n lopettamaan rahasto-osuuksien tarjoamisen ja kieltää sen vaihtoehtorahastojen hoitamisen. Lisäksi Finanssivalvonta katsoo, että ICON on tarjonnut sijoituspalveluja ilman asianmukaista toimilupaa, ja kieltää ICON Corporation Oy:tä jatkamasta sijoituspalvelujen tarjoamista.

Päätöksen taustalla on Finanssivalvonnan havaitsemat vakavat puutteet, laiminlyönnit ja rikkomukset ICON Corporation Oy:n toiminnassa. Kieltojen tehosteeksi Finanssivalvonta asettaa neljän miljoonan euron uhkasakon.

ICON on rekisteröitynyt vaihtoehtorahaston hoitaja, jolla on ollut oikeus hoitaa neljää kiinteistöihin sijoittavaa vaihtoehtorahastoa. Kolmelle rahastoista on myönnetty poikkeuslupa markkinoida rahastoa rajatulle joukolle ei-ammattimaisia asiakkaita. Rekisteröitynyt vaihtoehtorahastojen hoitaja saa lähtökohtaisesti markkinoida rahastoja ainoastaan ammattimaisille asiakkaille.

Finanssivalvonnan mukaan ICON on toiminnassaan rikkonut useita vaihtoehtorahastosääntelyn velvoitteita.

Yhtiö on ICON Real Estate Fund V – Ilves Ky -rahastoa markkinoidessaan antanut totuudenvastaisia ja harhaanjohtavia tietoja, toiminut hyvän arvopaperimarkkinatavan vastaisesti, ei ole pitänyt sijoittajan saatavilla riittäviä tietoja rahastosta eikä ole ilmoittanut niissä tapahtuneista olennaisista muutoksista.

Lisäksi kiinteistösijoitusyhtiö on markkinoinut kyseistä rahastoa väärälle asiakaskohderyhmälle ja näin ollen toiminut vastoin rahastolle myönnetyn poikkeusluvan ehtoja.

ICON ei Finanssivalvonnan mukaan enää täytä vaihtoehtorahastojen hoitajan rekisteröinnin edellytyksiä, koska sen johdolla tai henkilökunnalla ei ole tarvittavaa osaamista tai kokemusta, sillä ei ole toimitusjohtajaa eikä sillä ole riittäviä resursseja vaihtoehtorahastojen hoitamiseen.

Yhtiöllä on ollut lisäksi tytäryhtiöitä, jotka ovat keränneet varoja laskemalla liikkeelle joukkovelkakirjalainoja ja sijoittaneet varat edelleen rakennuskohteisiin. Joukkovelkakirjalainoja on laskettu liikkeeseen ainakin kymmenen kappaletta. ICON on tarjonnut tytäryhtiöidensä liikkeeseen laskemia velkakirjoja sijoittaja-asiakkaille ja näin ollen tarjonnut sijoituspalveluja ilman niiden tarjoamiseen vaadittavaa toimilupaa.

Finanssivalvonnan päätös tulee voimaan välittömästi, mutta se ei ole vielä kuitenkaan lainvoimainen. ICONilla on oikeus valittaa Helsingin hallinto-oikeuteen päätöksestä 30 päivän kuluessa siitä, kun se on saanut päätöksestä tiedon.

ICONin tapaus on lyhyen ajan sisällä jo toinen kiinteistösijoitusyhtiön toimintaan liittyvä epäselvyys.

Viime viikolla selvisi, että asuntosijoittamiseen keskittyvän kiinteistösijoitusyhtiö Huhtanen Capital ajautui konkurssiin. Yhtiö tavoitteli vuonna 2018 listautumista pörssiin ja antoi sijoittajille katteettomia lupauksia suurista tuotoista, arvioi Suomen Vuokranantajat ry. Moni sijoitti rahojaan yhtiöön ja joutuu pettymään, koska Huhtanen Capital hakeutuu konkurssiin.

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Ylös