Talouden trendit

Koronakriisin aiheuttama asiakaskato ei tuo yrityksille vakuutuskorvauksia

Vapaaehtoiset yritysvakuutukset suojaavat vain rajoitetusti koronavirusepidemian seurauksilta, muistuttaa Vakuutus- ja rahoitusneuvonta.

Koronavirusepidemian myötä monet yrittäjät ovat joutuneet keskeyttämään liiketoimintansa. Yrittäjät pohtivat nyt, voiko vakuutuksista olla apua taloudellisten menetysten kattamiseksi.

Vakuutus- ja rahoitusneuvonta FINE muistuttaa tiedotteessaan, että yrityksen toiminnan keskeytysvakuutuksesta ja siihen mahdollisesti kuuluvasta epidemiavakuutuksesta korvattavat tilanteet on määritelty vakuutusehdoissa.

FINEn mukaan yleinen liiketoiminnan vaikeutuminen ja epidemian aiheuttama asiakaskato eivät vielä oikeuta korvaukseen saamiseen.

”Yritysten toiminnan keskeytysvakuutukset antavat vakuutussuojaa toiminnan yllättävän keskeytymisen varalta vain vakuutusehdoissa määritellyissä tilanteissa. Muunlainen keskeytyminen tai yritystoiminnan vaikeutuminen ei oikeuta korvaukseen”, FINE Vakuutus- ja rahoitusneuvonnan johtava lakimies Harri Isokoski sanoo.

Mitä keskeytysvakuutus korvaa?

Tavanomaisesti keskeytysvakuutukset korvaavat joko yrityksen omaisuutta kohdanneen omaisuusvakuutuksen piiriin kuuluvan esinevahingon, esimerkiksi palon tai murron, aiheuttamaa toiminnan keskeytymistä (omaisuuskeskeytysvakuutus) tai vakuutuksessa yksilöidyn yrityksen avainhenkilön tapaturman, laajassa vakuutuksessa myös sairauden, aiheuttamasta työkyvyttömyydestä johtuvaa toiminnan keskeytymistä (henkilökeskeytysvakuutus).

”Meneillään olevan koronavirusepidemian osalta yritys voi siten käytännössä saada keskeytysvakuutuskorvausta vain mahdollisesta laajasta henkilökeskeytysvakuutuksestaan”, Isokoski jatkaa.

Isokosken mukaan korvausta maksetaan ainoastaan siinä tapauksessa, että vakuutuksessa mainittu yrityksen avainhenkilö on joutunut työkyvyttömäksi koronavirusinfektioon sairastuttuaan ja työkyvyttömyys kestää yli vakuutuksessa sovitun omavastuuajan. Korvattavaksi voivat tällöin tulla aiheutunut liikevaihdon menetys tai ylimääräiset kustannukset vakuutussopimuksessa sovitun mukaisesti.

”Keskeytysvakuutuksille on ominaista, että niiden avulla yritys voi saada suojaa vakuutusehdoissa ennalta erikseen määriteltyjä yksittäisiä toimintaansa kohdistuvia riskejä vastaan. Vapaaehtoisilla vakuutuksilla ei kuitenkaan ole mahdollista riskien mittakaavan vuoksi suojautua yleisemmiltä yhteiskunnan häiriötiloilta, kuten nyt käsillä olevan kaltaisilta koko väestöä uhkaavilta epidemioilta”, Isokoski toteaa.

Mikä on epidemiaturva?

Keskeytysvakuutuksiin voi sisältyä myös niin sanottu epidemiaturva tai -vakuutus lähinnä elintarviketuotannon ja ravitsemusalan yrityksille.

Vakuutuksen tuotenimestä huolimatta pelkkä koronavirusepidemia itsessään yleisine yritystoimintaan kohdistuvine seurauksineen ei vakuutusehtojen mukaan oikeuta korvaukseen epidemiavakuutuksista.

”Pääsääntöisesti epidemiavakuutuksesta korvataan vain sellaista toiminnan keskeytymistä, joka on aiheutunut nimenomaan yrityksen harjoittamaa liiketoimintaa ja sen vakuutettua toimipaikkaa koskevasta viranomaisen määräyksestä”, Isokoski kertoo.

Esimerkiksi viranomaisen määräämät rajoitukset yleiseen liikkumiseen tai kokoontumiseen eivät vakuutusehtojen mukaan oikeuta korvauksen saamiseen.

”Jos sen sijaan viranomainen määrää yrityksen vakuutetun toimipaikan suljettavaksi ja desinfioitavaksi todetun korovirustartunnan vuoksi, korvausta epidemiavakuutuksesta voi saada vakuutusehdoissa määritellyssä laajuudessa”, Isokoski sanoo.

Isokosken mukaan viime kädessä on kuitenkin kiinni jokaisen vakuutuksen ehdoista tuleeko viranomaisten koronan takia määräämä liiketoiminnan keskeyttäminen ja siitä aiheutuva vahinko korvattavaksi epidemiavakuutuksesta.

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Ylös