Käänneyhtiöt

Ohjelmistoyhtiö Solteq hurjassa kiidossa

Solteq osakekurssi sijoittaminen pörssi

Solteq jatkaa vahvaa tuloskäännettään ja se näkyy osakkeen hinnassa.

Solteqin osake on kivunnut vuodessa lähes 320 prosentti ja huhtikuun lopusta yli 610 prosenttia. Huhtikuussa osake noteerattiin alhaisimmillaan 0,8 euroon, kun nyt osake on kivunnut rakettimaisesti jo 5,7 euroon.

Solteq tarjoaa digitaaliset palvelut monikanavaiseen kaupankäyntiin, informaationhallintaan ja analytiikkaan sekä liiketoiminnan ohjaamiseen. Se on erikoistunut liiketoiminnan digitalisaatioon sekä toimialakohtaisiin ohjelmistoihin. Solteq toimii Suomen lisäksi Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, Puolassa sekä Iso-Britanniassa.

Yhtiön koko vuoden 2020 vertailukelpoinen liikevaihto oli 60,5 miljoonaa euroa, kun vuosi aiemmin liikevaihto oli 55,3 miljoonaa euroa.

Vertailukelpoinen liikevoitto sen sijaan lähes kaksinkertaistui lähes 5,8 miljoonaan euroon edellisvuoden 2,6 miljoonasta eurosta.

Vakuuttava viimeinen vuosineljännes

Viimeinen vuosineljännes sujui vertailukauteen verrattuna vieläkin paremmin. Vertailukelpoinen liikevaihto kipusi loka-joulukuussa 16,4 miljoonaan euroon edellisvuoden 15,0 miljoonasta eurosta. Vertailukelpoinen liikevoitto oli 2,0 miljoonaa euroa, kun vuosi sitten se oli 0,87 miljoonaa.

Viimeinen vuosineljännes ja koko vuosi osoitti, että koronakriisin aiheuttama epävarmuus ei Solteqin osalta realisoitunut talouden tunnuslukuihin.

Viime huhtikuussa Solteq peruutti toistaiseksi ohjeistuksesta tilikaudelle 2020 johtuen koronapandemian luomista epävarmuustekijöistä markkinassa.

Toiminnan jatkuvuuden ja rahoituksen riittävyyden turvaamiseksi Solteq käynnisti 21.4. kirjallisen menettelyn koskien yhtiön nimellisarvoltaan 27 miljoonan euron kiinteäkorkoisen joukkovelkakirjalainan ehtojen muuttamista.

Solteqin toimitusjohtaja Olli Väätäinen kertoi tulosraportin yhteydessä, että yhtiö onnistui erittäin hyvin muuttuneessa markkinatilanteessa.

”Vuoden alusta voimaan astunut segmenttijako organisoi yhtiön Solteq Software -ohjelmisto- ja Solteq Digital -asiantuntijaliiketoimintaan. Software-segmentti muodosti noin kolmasosan ja Digital-segmentti noin kaksi kolmasosaa konsernin liikevaihdosta. Molemmat segmentit suoriutuivat odotusten mukaisesti hyvin. Kansainvälisten tytäryhtiöiden liikevaihto muodosti 20,6 prosenttia koko konsernin liikevaihdosta, mikä jäi – COVID-19-pandemian vaikutusten johdosta – hieman alle odotusten”, Väänänen toteaa.

Solteq Software -segmentin liiketoiminta kehittyi tilikauden aikana kasvujohteisesti ja liiketoiminta-alueista Utilities kasvoi merkittävästi ja oli kaupallinen menestys yli 22 miljoonan euron tilauskertymällään. Solteq Digital -segmentti suoriutui tasaisen hyvin, mitä edesauttoi hyvä tilauskanta tilikauden alussa. Investoinnit yhtiön omaan tuotekehitykseen olivat noin 3 miljoonaa euroa.

Väänäsen mukaan yhtiön liiketoimintanäkymä on hyvä niin kotimaassa kuin kansainvälisestikin.

”Solteq Software -segmentin ennustetaan jatkavan kasvu-urallaan Utilities-liiketoiminnan vauhdittamana. Solteq Digital -segmentin näkymien odotetaan säilyvän tasaisina pandemiasta huolimatta. Digitaalinen tulevaisuus koskettaa kaikkia, ja kehityksessä mukana pysyminen on erikokoisten ja eri toimialoilla operoivien yritysten agendalla nyt ja tulevaisuudessa.”

Entinen alisuoriutuja on kääntänyt kelkkaa

Inderesin analyytikko Joni Grönqvist toteaa raportissaan, että usean vaikean vuoden jälkeen Solteqin sijoittajatarina alkoi viime vuonna vahvistua asteittain kasvavan ohjelmisto- ja tuoteliiketoiminnan myötä.

”Lisäksi huomattavasti parantuneen tulostason ansiosta kassavirta on vahvistunut, tase parantunut ja riskiprofiili laskenut”, analyytikko toteaa.

Solteq oli koko viime vuosikymmenen sektorin alisuorittaja ja yhtiö on rakentanut perustaa uudelle kasvuvaiheelle.

Grönqvistin mukaan vuoden 2020 alussa nähtiin ensimmäisiä merkkejä tuloskäänteestä ja ohjelmisto-transformaatiosta.

”Käänne ja transformaatio voimistuivat vuoden edetessä ja näkyi orgaanisena 10 %:n kasvuna sekä oikaistun liikevoitto-%:n nousuna 10 %:iin vuonna 2020 (2019: 6 %).”

Inderes nosti Solteqin tavoitehinnan 4,8 euroon aiemmasta 3,4 eurosta ja antaa osakkeelle ostosuosituksen.

Solteq ohjeistaa liikevaihdon kasvavan selvästi ja liikevoiton paranevan kuluvan vuoden aikana.

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Ylös