Sijoitusuutiset

Tutkimus: Suomalaisia sijoittajia kiinnostaa vastuullisuus, mutta sijoituspäätöksissä se ei näy

Vastuullisuus on ristiriitainen sijoitusteema. Varman tutkimuksen mukaan suomalaissijoittajat pitävät sitä tärkeänä, mutta silti vain aniharva valitsee sijoituskohteensa vastuullisuuden perusteella.

Työeläyhtiö Varman teettämä tutkimus osoittaa, että valtaosa (62 %) suomalaisista sijoittajista pitää vastuullisuutta tärkeänä tekijänä sijoituskohteen valinnassa, selviää Varman teettämässä kyselyssä, jossa tutkittiin suomalaisten näkemyksiä sijoittamisesta ja vastuullisuudesta.

Kyselytutkimus toteutettiin yhdessä Bilendin kanssa helmikuussa 2021 ja tutkimukseen osallistui 1 000 täysi-ikäistä suomalaista.

Vastuullinen sijoittaminen tarkoittaa tiivistetysti sitä , että sijoittaja ottaa sijoituspäätöksissään huomioon sijoitusten tuotto-odotuksen ja riskin rinnalla ympäristöön, yhteiskuntaan ja ihmisiin sekä hyvään hallintotapaan liittyvät valintakriteerit.

Kyselytutkimuksessa selvisi, että suomalaiset pitävät yleisesti vastuullisuutta yrityksen kilpailuvalttina. Neljä viidestä (80 %) suomalaisesta kokee, että vastuullisuus on yrityksille kilpailuetu, ja lähes yhtä suuri määrä (77 %) uskoo, että vastuullisesti toimivat yritykset ovat todennäköisesti kannattavampia tulevaisuudessa. Toisaalta lähes joka viides (19 %) oli sitä mieltä, että vastuullisuus on ristiriidassa tuotto-odotusten kasvattamisen kanssa.

Vastuullisuuden ja hyvien tuottojen suhdetta on tarkasteltu pitkään myös Varmassa, joka sijoittaa suomalaisten eläkevaroja yli 50 miljardin euron arvosta.

”Vastuullisuus ja hyvät tuotto-odotukset eivät ole ristiriidassa keskenään. Päinvastoin vastuullisuus on tärkeä osa riskienhallintaa”, sanoo Varman vastuullisen sijoittamisen johtaja Hanna Kaskela.

”Yritys, joka on hoitanut vaikkapa ihmisoikeus- ja ympäristöasiansa kunnialla, on houkuttelevampi ja pitkällä aikavälillä tuottavampi sijoituskohde kuin sellainen, joka laiminlyö vastuullisuusasioita”, Kaskela lisää.

Varman havaintojen mukaan etenkin viime vuosi oli monessa suhteessa käänteentekevä vastuullisen sijoittamisen tuottojen suhteen. Hänen mukaansa monien vastuullisuusperiaatteet (ESG) huomioivien indeksirahastojen tuotot päihittivät vuonna 2020 vastaavien niin sanottujen perinteisten indeksien tuotot. Esimerkiksi energiasektorilla tämä kehitys oli Kaskelan mukaan poikkeuksellisen voimakasta.

Vaikka vastuullisuutta pidetään tärkeänä, niin siitä huolimatta vain yhdeksän prosenttia kertoo valitsevansa sijoituskohteita vastuullisuuden perusteella. Tärkeimmiksi valintakriteereiksi nousivat pitkäaikainen tuotto ja matala riski.

Varman kyselytutkimuksessa vastaajat sanoivat, että tiedon saaminen sijoituskohteiden vastuullisuudesta koetaan hankalaksi. Vain vajaa kolmasosa (31 %) kokee, että tietoa sijoitusten ympäristövaikutuksesta on helppoa saada, ja kolmanneksella on (33 %) selkeä kuva sijoitustensa hiilijalanjäljestä.

Hanna Kaskelan mukaan vastuullisuustiedon saatavuudessa ja vertailtavuudessa on ollut takavuosina haasteita, mutta data on kehittynyt aimoharppauksin parin viime vuoden aikana.

”Nyt sijoittaja pystyy seuraamaan taloudellisten tunnuslukujen rinnalla esimerkiksi jätteiden ja päästön määrän kehitystä”, hän sanoo

Haasteena on yhä se, että vastuullisuustiedot ovat useimmiten taaksepäin katsovia, kun taas sijoittajaa kiinnostaisivat tulevat näkymät.

Mitä yrityksen vastuullisuus sitten suomalaisille tarkoittaa?

Spontaanisti nimettynä suomalaiset määrittelevät sen ympäristövastuullisuuden kautta (47 %). Toiseksi keskeisimmäksi määritteeksi nousee sosiaalinen vastuu ja ihmisoikeuksien noudattaminen (40 %). Kotimaisuus on suomalaisten mielissä vastuullisuusvaltti: lähes kolme neljästä (72 %) suomalaisesta mieltää kotimaiset yritykset ulkomaalaisia vastuullisemmiksi.

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Ylös