Arvo-osakkeet

Savosolar on ollut osakesijoittajan murheenkryyni – kääntyykö suunta loppuvuonna?

Aurinkolämpöjärjestelmien toimittaja edellyttää sijoittajalta kovaa uskoa tuloskäänteeseen.

Savosolar suunnittelee ja toimittaa kaukolämmön tuottajille ja teollisuudelle suuria aurinkolämpöjärjestelmiä. Järjestelmät perustuvat Savosolarin kehittämiin aurinkolämpökeräimiin, joiden ytimenä on Savosolarin omat nanopinnoitetut suoravirtausabsorberit.

Yhtiö ei ole pörssissä viimeisen vuoden aikana loistanut.

Savosolarin osakekurssi on viidessä vuodessa romahtanut 55 eurosta senttiosakkeeksi 0,10 euroon. Kurssilasku ei kuitenkaan johdu pelkästään yhtiön usean vuoden tappioista, vaan myös osakeannneista. Vuosien 2017, 2018, 2019 ja 2020 annit ovat liudentaneet yksittäisten osakkeiden arvoa.

Yhtiön on silti kasvanut rajusti viime vuosina. Vuonna 2014 yhtiön liikevaihto oli 1,0 miljoonaa euroa, kun vuonna 2018 liikevaihto ylsi jo 5,4 miljoonaan euroon.

Kuitenkin vuoden 2019 liikevaihto jäi odotettua matalampaan 3,4 miljoonaan euroon, sillä Ranskan Issouduniin ja Saksan Ettenheimiin tehtävien toimitusten eteneminen oli suunniteltua hitaampaa, ja päätökset muista projekteista siirtyivät loppuvuodesta eteenpäin.

Viime vuonna yhtiö pääsi takaisin kiinni kasvukantaan. Liikevaihto nousi vuoden 2019 3,4 miljoonasta eurosta 5,1 miljoonaan euroon. Myynnin kasvu ei kuitenkaan poistanut kannattavuushaasteita: liiketappio oli 3,9 miljoonaa euroon.

Asiakkaat siirtävät investointipäätöksiään

Viime vuonna yritys haki sijoittajilta lisää kasvurahoitusta osakeannilla saaden viiden miljoonan euron nettovarat. Yhtiö käytti saadun pääoman varmistaakseen käyttöpääoman riittävyyden ja lisätäkseen kasvavassa markkinatilanteessa taloudellista kapasiteettia.

Kuluvana vuonna tappiot ovat jatkuneet ja myös myynti on jäänyt viime vuotta alhaisemmaksi.

Tammi-kesäkuussa liikevaihto jäi 1,6 miljoonaan euroon, kun viime vuonna samalla ajanjaksolla liikevaihto oli 2,0 miljoonaa euroa. Liiketappio nousi viime vuoden 1,7 miljoonasta eurosta 2,2 miljoonaan euroon.

Yhtiö joutui käynnistämään yt-neuvottelut, joiden tuloksena yhtiö päätti lomauttaa 17 henkilöä osa- tai kokoaikaisesti korkeintaan 90 päivän ajaksi.

Savosolarin toimitusjohtajan Jari Varjotien mukaan tähän vaikutti useiden asiakkaiden investointipäätösten siirtyminen koronapandemian aikana syksyllä 2020, minkä lisäksi monet eurooppalaiset toimijat jäivät odottamaan investoinneissaan EU:n Green Deal -ohjelman konkreettisia toimia.

”Green Dealin mukaisia puhtaan energian ohjelmia on jo avattu ja lisää on odotettavissa kolmannella vuosineljänneksellä. Uskomme Green Deal -ohjelmien, yhdessä yhä kasvavan ilmastonmuutoksen vastaisen vaateen kanssa, kiihdyttävän sekä yritysten että julkisten toimijoiden investointipäätöksiä”, Varjotie toteaa.

Tammi-kesäkuun tilanteeseen vaikutti negatiivisesti myös joidenkin materiaalien ja komponenttien saatavuusongelmat, jotka viivästyttivät projektien toimituksia.

Tarjous- ja suunnitteluvaiheessa projekteja enemmän kuin vuosi sitten

Kesäkuun lopun tilauskanta oli 1,1 miljoonaa euroa, kun se vuotta aiemmin oli 2,9 miljoonaa euroa. Varjotien mukaan vertailukaudella tilauskantaa kasvattivat Issoudunin ja Creutzwaldin suuret tilaukset.

”Tarve siirtyä päästöttömiin energianlähteisiin näkyy hyvin liikkeelle lähtevien projektien määrässä maailmalla. Tästä johtuen tarjouskantamme on selvästi kasvanut viime kuukausina, ja odotamme tilauskannan kehittyvän myönteisesti vuoden jälkimmäisellä puoliskolla. Aurinkolämpöenergian markkinanäkymät ovat suotuisat erityisesti Euroopassa, Kiinassa ja Latinalaisessa Amerikassa”, toimitusjohtaja toteaa.

Savosolarilla oli kuitenkin kesäkuun lopussa tarjous- ja suunnitteluvaiheessa olevia projekteja noin 145 miljoonan euron arvosta, kun vuotta aiemmin niitä oli 94 miljoonaa euroa. Katsauskauden lopun luvussa näkyy kaukolämmön toimittajien ja teollisuuden kasvava kiinnostus puhtaan aurinkoenergian käyttöön ja näitä projekteja varten tehdyt budjettitarjoukset.

Savosolarin liiketoiminnan merkittävimmät riskit ovat strategian mukaisen kasvun aikaansaamiseksi tarvittavan käyttöpääoman riittävyys, kyky saada uusia projekteja ja kyky lisätä liiketoiminnan tehokkuutta siten, että toiminta kääntyy kannattavaksi.

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Ylös