Talouden trendit

Green Deal – uhka vai mahdollisuus Suomelle?

Tuore Euroopan vihreän kehityksen ohjelma Green Deal ihastuttaa ja vihastuttaa.

Euroopan parlamentti julisti ilmastohätätilan vain kaksi viikkoa sitten. Viime viikolla julkaistun Ympäristön tila -raportin mukaan Eurooppa menettää luontonsa monimuotoisuutta ja kuluttaa luonnonvarojaan hälyttävällä tahdilla.

Tänään Ursula von der Leyenin komissio julkaisi Euroopan vihreän kehityksen ohjelman nimeltä Green Deal. Sen odotettiin vastaavan ilmasto- ja monimuotoisuuskriisiin tilanteen vakavuuden vaatimalla tavalla.

Green Deal hahmottelee suuntaviivoja Euroopan ilmasto- ja ympäristötoimille. Uusi Euroopan komissio ehdottaa, että ilmastotavoitetta korotetaan kesään 2020 mennessä.

Euroopan komission kunnianhimoinen Green Deal -ohjelma sitoo yhteen kaikki EU-politiikan osa-alueet liikenteestä verotukseen, elintarvikkeista maataloustuotantoon ja teollisuudesta infrastruktuurihankkeisiin. Suomen kannalta ohjelma herättää mielenkiintoa erityisesti siksi, että se sisältää myösn metsäteollisuuden.

Ohjelman myötä ollaan pikavauhdilla päivittämässä laajasti sellaistakin energia- ja ilmastolainsäädäntöä, joka ei vielä ole edes astunut voimaan.

Luonnonsuojeluliitto kiittelee ohjelmaa, mutta pitää sitä riittämättömänä

Luonnonsuojeluliitto kertoo tiedotteessaan olevansa tyytyväinen siihen, että uusi komissio painottaa ympäristöä heti alkutaipaleellaan, sillä EU on vitkastellut ilmastotavoitteensa kanssa jo vuosia. Liiton mielestä phjelmassa ei kuitenkaan vielä aseteta riittäviä tavoitteita, joilla EU tekisi osansa kuumenemisen rajoittamiseksi 1,5 asteeseen.

Suomen luonnonsuojeluliiton suojeluasiantuntija Hanna Aho muistuttaa, että kansalaiset kannattavat päättäväisiä ilmastotoimia ja odottavat EU:n ilmastohätätilajulistuksen tarkoittavan konkreettisia toimia.

“Euroopan vihreän kehityksen ohjelma on mahdollisuus pysäyttää ympäristötuho. Jotta EU:n toimet olisivat linjassa Pariisin sopimuksen kanssa, komission on pikaisesti esitettävä vuoden 2030 päästövähennystavoitteen nostamista 65 prosenttiin. Pääministeri Sanna Marinin yhdessä muiden jäsenmaiden johtajien kanssa on päästävä sopuun uusista tavoitteista kesäkuussa 2020.”

Komissiolla on Luonnonsuojeluliiton mukaan useita hyviä ehdotuksia esimerkiksi metsien ja maatalouden suhteen. Vihreän kehityksen ohjelmassa linjataan EU-lainsäädännön kehittämisestä, jotta metsäkato ja metsien tilan heikentyminen saadaan poistettua kuluttamiemme tuotteiden tuotantoketjuista.

“Yritysvastuulainsäädäntö olisi tehokas keino auttaa metsiä, sillä kestämätön kulutus on johtanut metsäkatoon ja metsäpaloihin ympäri maailmaa,” sanoo Aho.

Hyvää on liiton mielestä myös se, että EU yrittää saada ensimmäistä kertaa koko ruokaketjun, eli sekä ruoan tuotannon että kulutuksen, kestävämmäksi.

“Jatkotyöstä riippuu se, tuleeko yhteistä maatalouspolitiikkaa ja ruokaketjua koskeviin suunnitelmiin sekä Euroopan vihreän kehityksen ohjelmassa luonnon suojelua ja ennallistamista koskeviin toimenpiteisiin riittävästi konkretiaa ja sitovuutta”, sanoo erityisasiantuntija Tapani Veistola.

Green Deal ei tunnista Suomen metsien mahdollisuuksia

Vastikään sovittujen energiatehokkuutta, uusiutuvaa energiaa, taakanjakoa ja maankäyttösektoria koskevien lainsäädäntöjen avaaminen sumentaa teollisuuden näkymiä tuleville vuosille ja luo suurta epävarmuutta, arvioi Metsäteollisuus ry.

”Lisäksi päästökauppajärjestelmä pysyy pitkään jatkuneessa muutoksen tilassa. Nämä ovat investointeja tarvitsevalle sekä kasvua haluavalle Euroopalle ja Suomelle huonoja uutisia”, Metsäteollisuus ry:n toimitusjohtaja Timo Jaatinen sanoo.

Suomi on Euroopan metsäisin maa. Siksi Metsäteollisuus ry:n mielestä on valitettavaa, ettei ohjelmassa riittävästi huomioida kasvavien metsävarojen ja kehittyvän puunjalostuksen suomia monipuolisia mahdollisuuksia ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi.

Metsien taloudellisen käytön merkitys tunnistetaan ohjelmassa huonosti, Metsäteollisuus valittelee.

”Metsät nähdään pääosin luonnon monimuotoisuuden näkökulmasta sekä hiilinieluina. Nämä ovat tärkeitä näkökulmia, samalla kuitenkin korostaisin komission vuosi sitten julkaiseman ilmastovision tavoin metsien ja puusta valmistettujen tuotteiden kokonaisvaltaista roolia taisteltaessa ilmastonmuutosta vastaan”, Jaatinen sanoo.

Metsäteollisuus ja metsät ovat avainasemassa siirryttäessä hiilineutraaliin Eurooppaan. Metsäteollisuus ry muistuttaa, että toimiala tarjoaa uusia ja innovatiivisia ilmastomyönteisiä tuotteita, jotka korvaavat fossiilisista ja muista uusiutumattomista raaka-aineista tehtyjä tuotteita.

Metsäteollisuus ry:n mukaan aktiivinen metsätalous on puolestaan olennainen osa ilmastonmuutosta hidastavaa maankäyttöä. Siksi on tärkeää, että metsät voivat hyvin, kasvavat vahvasti ja sitovat hiiltä nyt sekä tulevaisuudessa.

”Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaa edistettäessä olisi tärkeää, että Suomen uusi hallitus ja europarlamentaarikot työskentelisivät sen puolesta, että turhan kapeaksi jäänyt näkökulma metsiin tarkentuisi ja metsien suomat mahdollisuudet tuotaisiin vahvemmin osaksi ohjelmaa. Suomalaiselle metsäosaamiselle on nyt tilausta”, Jaatinen summaa.

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Ylös