Talouden trendit

MTK: Suomen maatalous on ajautunut vaaralliseen talouskriisiin

Maatalouden tuotantopanosten, kuten lannoitteiden, rehujen ja energian hinnat ovat tänä vuonna nousseet nopeasti ja ennalta-arvaamattomasti.

Luonnonvarakeskuksen (Luke) satoarvion mukaan viljasato jää kuluvana vuonna 17 prosenttia pienemmäksi kuin vuonna 2020.

Luken ennusteen mukaan vuonna 2021 maatalousyritysten keskimääräinen yrittäjätulo on 16 200 euroa, jolloin maatalousyrittäjän tuntipalkka jää 6,2 euroon ja oman pääoman korkotuotto 1,4 prosenttiin.

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliiton (MTK) mukaan tuotantopanosten nousun taustalla on viime kesän kuivuus, joka on pienentänyt satoa paikoin katastrofaalisesti.

Maatalouden tulot laskevat monin paikoin hyvin heikoksi jääneen sadon vuoksi. Koko Suomen tasolla viljasato jää samaan kokoluokkaan kuin kuivuusvuonna 2018 ja laadullisesti sato on keskimääräistä heikompi. MTK:n mukaan alueellinen vaihtelu on kuitenkin hyvin suurta. Joillakin alueilla on saatu ainoastaan 30 prosenttia keskimääräisestä sadosta, joillain noin viidenneksen alle keskimääräisen sadon.

Maataloustuottajien kannalta tilanne on vaikea. Maataloustuotteiden tuottajahinnat eivät nouse päivittäistavarakaupan jäykkien ja joustamattomien sopimuskäytäntöjen vuoksi, vaikka tilojen kustannusten nousu niin edellyttäisi, MTK väittää.

Pahimmillaan tuottajahinnat eivät erittäin rajun ja nopean kustannusnousun takia kata tällä hetkellä edes muuttuvia kustannuksia.

”Elintarviketeollisuudelle ja kaupalle suoraan maataloustuotteitaan toimittavien tuottajien on mahdotonta sopia ensi vuoden hinnoista, kun kustannukset nousevat voimakkaasti ja satonäkymistä ei ole tietoa”, kertoo MTK:n puheenjohtaja Juha Marttila.

MTK:n mukaan monilla tiloilla on vaikea selvitä velkojen maksusta, tulevaisuuden näkymät ovat synkenneet ja tilanpito uhkaa loppua.

Erityisenä huolena on, miten toimintaansa kehittäneet ja investoineet tilat selviävät tilanteen yli. Maatilojen talous ei enää kestä tilanteen heikkenemistä.

MTK näkee, että keinot ulos ensi vuotta kohti pahenevasta maatalouden talouskriisistä on löydyttävä pääosin markkinoilta. Akuutin rahoituskriisin helpottaminen edellyttää myös nopeita toimia niin rahoitussektorilta kuin valtiolta.

”Akuutin kriisin helpottamiseksi tarvitaan lyhennysvapaita, lainojen uudelleenjärjestelyjä ja muita toimia pankkien kanssa. Valtion tulee myös taata maksuvalmiuslainat Maatilatalouden kehittämisrahaston kautta. Vaadimme myös tukien maksatuksen nopeutusta ja suoria kriisitukia maatiloille”, toteaa Mattila.

Maatilojen talous enää kestä tilanteen heikkenemistä. MTK näkee, että keinot ulos ensi vuotta kohti pahenevasta maatalouden talouskriisistä on löydyttävä pääosin markkinoilta. Akuutin rahoituskriisin helpottaminen edellyttää myös nopeita toimia niin rahoitussektorilta kuin valtiolta.

MTK esittääkin, että elintarvikemarkkinalakia muutetaan neuvotteluvoiman tasaamiseksi niin, että päivittäistavarakaupan hinnoittelujakson enimmäisaika säädetään maataloustuotteilla kahdeksi kuukaudeksi. Kilpailuttaminen saisi tapahtua aikaisintaan kaksi kuukautta ennen hinnoittelujakson alkamista. 

Artikkelia on täydennetty 6.10. kello 10.25.

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Ylös