Käänneyhtiöt

Tappiolle painunut Oriola hakee tuloskäännettä

Oriola suunnittelee liiketoimintamallin uudistamista ja käynnistää yhteistoimintaneuvottelut.

Oriola on suomalais-ruotsalainen lääketukkuri, joka palvelee apteekkeja, sairaaloita, lääkeyrityksiä ja muita alan toimijoita. Oriolalla on paitsi jakelua myös omia tuotteita, palveluita sekä apteekkitoimintaa Ruotsissa.

Nykyinen pörssiyhtiö Oriola syntyi, kun lääkeyhtiö Orion eriytti sen omaksi pörssiyhtiökseen 2006, silloiselta nimeltään Oriola-KD. Tätä ennen vuonna 2003 Orion oli ostanut Ruotsin toiseksi suurimman lääketukkukaupan Kronans Droghandelin, joka yhdistettiin Oriolaan.

Nyt lääketukkuri aikoo yksinkertaistaa yhtiön prosesseja parantaakseen operatiivista tehokkuutta ja vähentääkseen kustannuksia kannattavuuden parantamiseksi. Yhtiön tavoitteena on selkeyttää vastuita, lisätä läpinäkyvyyttä sekä vähentää organisaation monimutkaisuutta muuttamalla toimintamallia ja organisaatiorakennetta.

Oriola aikoo siirtyä maakohtaiseen organisaatioon, jossa nykyiset liiketoiminta-alueet Pharma ja Retail sekä Operations-toiminto yhdistyvät omiksi maantieteellisiksi liiketoiminta-alueiksi Suomessa ja Ruotsissa. Ruotsin apteekkitoiminta, joka palvelee suoraan kuluttajia Ruotsissa, jatkaa erillisenä liiketoiminta-alueena. Suunnitelmien mukaan uusi toimintamalli ja organisaatiorakenne olisivat voimassa vuoden 2022 alusta.

Lisäksi Oriola käynnistää yhteistoimintaneuvottelut organisaation uudistamiseksi ja virtaviivaistamiseksi sekä kannattavuuden parantamiseksi. Neuvottelut koskevat noin 600 työntekijää Suomessa ja Ruotsissa.

Tuotannon työntekijät lääkejakelussa ja annosjakeluliiketoiminnassa, apteekkien henkilöstöpalveluiden työntekijät Suomessa sekä apteekkien työntekijät Ruotsissa jäävät neuvottelujen ulkopuolelle. Yhtiön alustavan arvion mukaan Oriolasta voi neuvottelujen tuloksena vähentyä enintään 130 työtehtävää, mikä vastaisi vähintään noin seitsemän miljoonan euron vuotuista kustannussäästöä.

Vuosi 2021 ei ole sujunut odotetusti

”Viime vuosina Oriolan taloudellinen tulos ei ole ollut tyydyttävä”, toteaa Oriolan toimitusjohtaja Elisa Markula.

Oriolan tuloskäänteen varmistamiseksi aloitamme muutosprosessimme yksinkertaistamalla toimintamallia ja muuttamalla organisaatiorakennetta maakohtaiseksi. Paikallisella liiketoimintamallilla pystymme täyttämään asiakkaidemme tarpeet ja vastaamaan markkinaympäristön muutoksiin nopeammin. Suunnitellut toimenpiteet eivät vaikuta lääkejakelun luotettavuuteen Suomessa ja Ruotsissa”, Markula kertoo.

Oriolan vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna vuoden 2021 tammi-kesäkuun liikevaihto laski 1,5 edellisvuodesta ja oli 882 miljoonaa euroa. Oikaistu liikevoitto laski vertailukauden 6,6 miljoonasta eurosta 4,4 miljoonaan euroon. Vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna oikaistu liikevoitto oli sitäkin alhaisempi, 3,9 miljoonaa euroa.

Tammi–kesäkuun tulos painui tappiolle 0,7 miljoonaa euroa, kun vuotta aiemmin tulos oli plussalla 3,5 miljoonaa euroa.

Oriola odottaa kuitenkin vertailukelpoisin valuuttakurssein lasketun oikaistun liikevoiton pysyvän samana tai kasvavan vuoden 2020 tasosta. Koronapandemian odotetaan jatkuvan vuonna 2021, mutta sen vakavuutta ja kestoa Oriolan toimintaympäristössä on vaikea arvioida.

Nyt ilmoitetut toimenpiteet kannattavuuden ja kustannuskilpailukyvyn parantamiseksi ovat ensimmäinen vaihe Oriolan muutosprosessissa. Oriola jatkaa kannattavuuden parantamiseen tähtääviä toimenpiteitä.

Kehitysprojekteja jäihin

Vuoden 2021 ensimmäisellä neljänneksellä koronapandemia vahvistui sekä Suomessa että Ruotsissa, mikä vaikutti merkittävästi Oriolan toimintaympäristöön. Toisella vuosineljänneksellä pandemian vaikutukset olivat vähäisempiä ja markkina alkoi elpyä.

Ensimmäisellä vuosineljänneksellä yleinen riskitietoisuus sekä laajemmat viranomaisrajoitukset vaikuttivat merkittävästi kuluttajien liikkumiseen ja käyttäytymiseen, mikä heikensi sekä reseptilääkkeiden että itsehoitovalmisteiden ja muiden terveyden ja hyvinvoinnin tuotteiden kysyntää. Lisäksi kausittaiset kysyntäajurit, esimerkiksi influenssaepidemiat, jäivät käytännössä kokonaan pois, mikä vaikutti flunssalääkkeiden myyntiin.

Yhtiö käynnisti saman vuosineljänneksen aikana lyhyen aikavälin hankkeen nimeltä Focus21. Hanke yksinkertaistaa Oriolan toiminnan fokusta vuonna 2021 ja tähtää strategisten- ja liiketoiminnallisten tavoitteiden saavuttamiseen.

Kesäkuun loppuun mennessä Oriola oli muun muassa aikatauluttanut uudelleen, yksinkertaistanut tai lopettanut kolmasosan alunperin vuodelle 2021 suunnitelluista projekteista. Yhtiö toteutti myös vahvoja tulosvaikutteisia tehostustoimia kaikilla liiketoiminta-alueillaan ja nopeutti uusien palvelujen lanseerauksia myynnin kasvattamiseksi.

Yhtiö on myynyt viime vuosina rönsyjään muun muassa Baltiasta sekä tehnyt yritysostoja annosjakelussa, asiantuntijapalveluissa lääkeyrityksille sekä henkilöstöpalveluissa apteekeille.

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Ylös